Privatdetektiv.se - I Stockholm, Göteborg och Malmö.

Privatdetektiv.se - I Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vi är en privat utredningsbyrå som arbetar med företag, privatpersoner och den offentliga sektorn i Sverige och internationellt.

Fri konsultation

Just nu kan du tala med med en av våra utredare och få 20 min konsultation utan kostnad.
S
G
M

Fri konsultation

Just nu kan du tala med med en av våra utredare och få 20 min konsultation utan kostnad.
S
G
M

Våra tjänster

Ett urval av våra tjänster
img

Otrohet

Vi har stor erfarenhet av otrohetsutredningar och vi arbetar effektivt men diskret och under tystnadsplikt. Om vi bekräftar otrohet förser vi dig med bevis i form av foto, video eller korrespondens.

img

Spaning & Kartläggning

Vi utför divingar som skiljer aningarna från säkert vetande. Du kan vända dig till oss för t.ex. kartläggning av misstänkta personers förehavanden och dokumentation med bild, video eller ljudupptagning.

img

Spårning & lokalisering

Vi spårar personer som du vill komma i kontakt med, vare sig det är av personliga orsaker eller av juridiskt tvingande skäl, som t.ex. delgivning. Vi spårar även gods och fordon.

img

Data recovery

Raderade eller skadade data kan innebära både ekonomiska och personliga förluster. Våra IT-forensiker har stor erfarenhet av att återställa information som dolts eller förlorats.

img

Internationella Uppdrag

Ditt fall berör personer och platser utanför Sverige? Inga problem. Med ett globalt nätverk av kontakter och medarbetare är privatdetektiv.se unikt kvalificerat bland svenska privatutredningsbyråer för internationellt arbete.

img

Bakgrundskontroll

Vi utför professionella Bakgrundskontroll inför t.ex. nyrekryteringar, fördjupade samarbeten eller behov i privatlivet. Genom oss får du en bättre bild av en persons rättsliga och ekonomiska förehavanden, CV och familj.

img

Vårdnadstvist

Vi har en unik kompetens och erfarenhet av att bistå både i vårdnadstvist med egenmäktighet med barn och andra typer av kidnappningsfall. Vi är stolta över att ha hjälpt åtskilliga barn och föräldrar till en mer stabil familjesituation.

img

Risk & säkerhetsanalys

Vi hjälper dig att identifiera skyddsvärda tillgångar, möjliga hot och säkerhetsrisker i ditt företag. Vi analyserar informationshantering och säkerhetsrutiner i ert dagliga arbete och utför riskanalys inför särskilda event.

img

Skydd mot avlyssning

Vi analyserar ditt företags sårbarhet mot oönskad informationsinhämtning. Vi installerar skydd mot akustisk avlyssning, testar er datasäkerhet och ger råd om organisatoriska lösningar för att förhindra läckor.

img

Dold kameraövervakning

Vi skickliga tekniker utför unika installationer av bevaknings- och säkerhetsteknik, för det fall där du t.ex. behöver inspelningsutrustning som är dold och närmast omöjlig att upptäcka.

img

Stalking

Vi har omfattande erfarenhet av arbete med att identifiera, dokumentera (dvs. samla bevis mot) och konfrontera stalkers. Vi vet vad det innebär att utsättas för stalking och tar därför ditt problem på största allvar.

img

RESEARCH & UTREDNING

Research och utredning är en tjänst vi erbjuder för dig som vill djupa dykare i ett ärende, utföra grävande journalistik, eller plocka fram både offentliga och icke offentliga handlingar som berör ett visst mål.

img

ADVOKATER & JURISTER

Vi erbjuder skräddarsydda utredningar för dig som är advokat eller jurist avseende avancerad informationsinhämtning, bakgrundskontroller, spaningsunderlag eller annat som är till stor hjälp för dig eller din klient

Läs mer om oss

Privatdetektiv.se är Sveriges ledande tjänsteföretag inom området privatutredningar. Vi erbjuder spanings- och detektivtjänster för myndigheter, företag och privatpersoner.

"I actually never thought I would hire a private investigator in my life, but it turned out it was a good thing. I finally understood that finding the truth is better than going crazy."

- Roberto W. - Madrid

"Vi har fått tips om att en av våra anställda ständigt sjukanmälde sig samtidigt som han arbetade svart på annat håll. Vi anlitade privatdetektiv från privatdetektiv.se, och de kunde insamla bevis på att så var fallet. Ärendet är nu ett polisärende, och personen arbetar inte kvar hos oss."

- Jacob W. - Göteborg

"Genom att lämna in en mobiltelefon för en sk forensisk analys stod det snart mycket klart för mig vad min anställde höll på med. Jag rekommenderar denna firma, mycket professionellt och seriöst".

- Lotta A. - Uppsala

"Jag kände bara att jag behövde någon som kunde bekräfta eller avfärda den här magkänslan kring min man. Själva tanken på att kunde vara otrogen gjorde mig fullständigt galen, och jag kunde knappt gå till arbetet, knappt kunde sova eller tänka klart överhuvudtaget. privatdetektiv.se hjälpte mig snabbt och bringade klarhet i frågan.”

- Linda E.- Stockholm