Chat with us, powered by LiveChat

Detektivtjänster för advokat & jurist

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Vi erbjuder tjänster för jurister och advokater, ex. hjälp med förundersökning, forensiska undersökningar, bevisinsamling, samt utredning av pågående fall. Hela vårt utbud av tjänster finns till ert förfogande för att kunna förbättra och stärka ett bevisläge och driva ett fall vidare på bästa möjliga sätt.

Privatdtektivtjänster för advokater och jurister

TILLSAMMANS BYGGER VI ETT CASE

Allt fler jurister och advokater bedriver sina egna undersökningar, ofta beroende på att  polisen har allt mindre resurser för sitt utredningsarbete. I kombination med ökad kriminalitet i Sverige leder det till att allt fler fall inte utreds på ett tillfredsställande sätt. Detta kan medföra att viss bevisning ej tas tillvara, samt att vissa vittnen kanske inte blir förhörda.

För att driva ett framgångsrikt utredningsarbete krävs det specifik professionell kompetens, utrustning och erfarenhet, något vi kan bistå med. Vi kan arbeta med det juridiska ombudet eller direkt med klienten.

Vi fungerar som en hjälpande hand, där vi förutser dig med viktig information som vi samlar in via fysisk och digital spaning samt undersökning, beroende på vad situationen kräver. Tillsammans med dig och din klient utformar vi en plan för att ta fram och säkra bevis, i syfte att på bästa sätt ta målet vidare.

FYSISK SPANING

Vi inhämtar information och dokumenterar personers förehavanden med bild- och videoupptagning.  Vi är experter inom spaning och arbetet sker diskret och professionellt. Fysisk spaning erbjuds inom hela Sverige men även i utlandet.

Läs mer om fysisk spaning

INFORMATIONSINHÄMTNING

Informationsinhämtning innebär att vi inhämtar information i samband med en specifik förfrågan från dig eller din klient. En sådan förfrågan kan exempelvis avse att hitta en hotellbokning, en resebokning, eller samtalslistor för en enskild person.

Läs mer om informationsinhämtning här

BAKGRUNDSKONTROLL

Vi har möjlighet att bistå advokater och jurister med noggranna bakgrundskontroller av eventuella vittnen, samt andra individer som kan vara relevanta vid en skilsmässa, vårdnadstvist eller planerade företagsaffärer. Våra bakgrundskontroller gräver på djupet, vi har tillgång till både officiella och icke officiella databaser, där vi kan hämta information som är relevant för ditt ärende.

Läs mer om bakgrundskontroll

DUE DILIGENCE

Due Diligence är ett sätt att samla in information i samband med ett viktigt beslut inom företagsvärlden. En Due Diligence ger dig en fördjupad kunskap om ett företag och dess fysiska personer. Vi utför även en anpassad Due Diligence för advokater och jurister.

Läs mer om Due Diligence

FORENSISKA UNDERSÖKNINGAR

I många fall kan det bli aktuellt att söka bevis på digitala enheter som datorer, mobiltelefoner och surfplattor. Bevis för olaglig aktivitet kan ofta ha raderats från enheten i syfte att dölja spår, du kan då som jurist eller advokat vända dig till oss för att få hjälp med att återskapa den förlorade eller raderade datan.

Vi utför forensiska undersökningar för att ta fram bevismaterial på defekta och förstörda enheter, samt på enheter där materialet har raderats avsiktligt. Vi har möjlighet att återskapa exempelvis SMS, bilder, video, ljudfiler, e-post och sökhistorik. Denna information kan sedan användas i en förundersökning eller när ett fall har gått vidare till domstol. Informationen kan komma att vara avgörande för den slutgiltiga domen.

Läs mer om Data Recovery

VÅRDNADSTVIST

När en vårdnadstvist uppstår har de båda makarna ofta svårt att föra en konstruktiv diskussion som kan leda fram till en bra lösning för alla parter. I den situationen behövs ofta professionell juridisk hjälp.
Ibland kan den ena föräldern vara olämplig som vårdnadshavare på grund av sin livssituation, dokumenterat våldsamt beteende, missbruk och andra faktorer. I sådana lägen inleds en vårdnadstvist för att skaffa ett juridiskt bindande beslut som rör barnets framtid.

Under en vårdnadstvist där barnets bästa alltid är högsta prioritet gäller i princip fri bevisföring, där allt som har betydelse i fallet kan behandlas i rätten. Vi kan hjälpa en förälder eller en advokat med att bevisa eller motbevisa påståenden gällande den andra förälderns livssituation, psykiska hälsa, eventuella missbruk och huruvida han eller hon är lämpad som vårdnadshavare. Om anledning finns försöker vi även inhämta bevis avseende misstänkt fysisk och psykisk misshandel av barnen eller barnet.

Här kan du läsa mer om vårdnadstvist

EGENMÄKTIGT FÖRFARANDE MED BARN

När ett barn inte tillåts träffa en förälder eller en vårdnadshavare, om barnet exempelvis har förts bort eller hålls gömt, så vidtas ofta rättsliga åtgärder. Det kan dock vara svårt att lokalisera barnet eller barnen i fråga, speciellt om de har förts utomlands. Vårt arbete går ut på att via olika spaningsmetoder lokalisera barn och se till att de kan återföras till hemmet.

Läs mer om egenmäktigt förfarande med barn

TILLGÅNGSUNDERSÖKNING

Det kan bli aktuellt att titta på en privatpersons eller en organisations ekonomi. Vi kan göra utförliga och fullständiga undersökningar för att se vilka tillgångar som faktiskt finns och hur mycket dessa är värda. Denna tjänst består av avancerad informationshämtning, där vi dels tittar på sådana tillgångar som finns “officiellt bokförda” , men även på sådant som tillgångar i utlandet, bilar och andra ägodelar.

LOKALISERA EN PERSON

Ibland händer det att ett potentiellt vittne försvinner frivilligt eller att en person kanske inte är medveten om att hen blivit vittne till ett brott. Vi kan hitta personer både i Sverige och utomlands då vi har ett stort nätverk världen över. All spaning sker diskret och vi lokaliserar och kontaktar individer med din tillåtelse.

Läs mer om försvunnen person här

INTRESSEKONFLIKT

Innan vi påbörjar ett uppdrag gör vi en sedvanlig kontroll för att se till att ingen intressekonflikt eller annat förbehåll föreligger. Vi kan arbeta direkt med klienten eller med dennes juridiska ombud, men i juridisk mening kan inte båda två anses vara “klienten”. En fullmakt gör det möjligt för oss att dela med oss av informationen till en tredje part.

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för att få mer information om ditt problem, vi erbjuder en kostnadsfri konsultation där du kan förklara ditt problem för oss.

RELATERADE LÄNKAR

Spaning och kartläggning

Varumärkesförfalskning & immateriella rättigheter

Data recovery

Kontrolltjänster

Risk & Säkerhetsanalys

Styrelse & organisation

Illojal konkurrens

Artikel om bortförda barn

Casebook

Skilsmässa

Vi blev kontaktade av en advokat i USA på uppdrag av dennes klient. Klientens fru var på besök i Sverige och det fanns misstankar om att hon var otrogen. Via fysisk spaning arbetade vi för att samla bevis mot klienten, insamlat bild- och videomaterial påvisade att hon mycket riktigt var otrogen. Vi skickade därefter bevisningen till advokaten och klienten, något som ledde till att klienten sparade mycket pengar vid skilsmässan, då regelverket i USA är annorlunda än i Sverige.

Hittade bevis i vårdnadstvist

Vi blev kontaktade av en advokat som behövde hjälp med en vårdnadstvist. Klienten i fråga hade misstankar om att hennes barn blev dåligt behandlade när de besökte sin pappa. Klienten hade nyss fått igenom sin skilsmässa och ville nu ha ensam vårdnad om barnen. Vi arbetade tillsammans med klienten för att förstå problemet och vårt mål var att barnen skulle hamna i rätta händer. Fysisk spaning initierades och med bild och film bevisade vi att barnen mycket riktigt blev illa behandlade under vistelsen hos pappan. Pappan skakade vid ett tillfälle ena barnet vid en närliggande lekplats så pass mycket att rätten ansåg att det handlade om misshandel. Vi sammanställde en rapport och med vår bevisning kunde kvinnan så småningom få ensam vårdnad om sina barn.

Återskapade SMS för att bevisa våldtäkt

Vid ett annat tillfälle blev vi kontaktade av en kvinna som påstod att hon för några år sedan hade blivit våldtagen av en man. Hon berättade också att mannen hade skickat bilder med pornografiskt innehåll till både hennes e-post och telefon. Hon berättade att hon hade tagit bort alla sms men ville att vi skulle försöka återskapa dem eftersom mannen nekade till händelsen. Vi utförde en forensisk undersökning av hennes mobil och återskapade sms som visade att mannen verkligen hade skickat pornografiskt material till henne och dessutom hotat henne via SMS. Bevisen överlämnades till polisen och ärendet gick sedan vidare till åtal.

Lokalisera en persons fysiska adress för delgivning

Ett företag försöker via svenska kronofogdemyndigheten lokalisera en person som håller sig undan. Personen misstänks ha flyttat till Tyskland och tros även arbeta där. Företaget och dess advokat har länge försökt spåra mannen utan att lyckas. När vi fick uppdraget att arbeta med detta kunde vi presentera en åtgärdsplan som involverade teknisk spaning i kombination med fysisk spaning. Efter ca en vecka var mannen lokaliserad och kunde delges dokumenten på sin arbetsplats, nu kunde utmätningsprocessen och juridiska processen fortsätta.

Upptäck flera

Tjänster