Chat with us, powered by LiveChat

Just nu genomför vi förbättringar uppdateringar av denna denna webbplats och störningar kan därför förekomma.

Akut incident

Ibland är snabba insatser viktiga. Vi har jourberedskap och möjlighet att hjälpa dig dygnet runt.
För det mesta finns det tid att planera och  lägga upp en strategi hur ett ärende bäst ska kunna lösas. Men ibland finns inte den tiden. Ärendet kan vara av så akut art eller vara inne i en sådan fas att  insatser krävs omedelbart.

AKUT BEREDSKAP I SVERIGE OCH UTLANDET

Akuta incidenter kan handla om försvinnanden, bortförande av barn eller ärenden avseende missbruk. Det kan också handla om att en viss situation uppkommit i ett pågående ärende eller i ett ärende som du ännu inte hunnit prata med oss om. Ett exempel kan vara misstänkt otrohet där du fått vetskap om en situation som vid en snabb insats direkt skulle kunna ge dig alla de svar du behöver. Ett annat exempel kan vara stalking, där det just uppstått ett läge och en möjlighet att kunna konfrontera eller dokumentera vem den skyldige är.
Andra situationer där akuta insatser kan krävas kan handla om IT-attacker, hot som bedöms vara av speciellt allvarlig art eller utpressningssituationer.
Vår beredskap att leverera akut hjälp i ett ärende gäller både i Sverige och utomlands.

DYGNET RUNT

Vi har telefonjour 24 timmar per dygn. Vi är det enda företaget i branschen med en kapacitet att garantera tillräckliga resurser för ditt ärende inom 4 timmar eller till och med snabbare än så. Detta gäller oavsett om vår insats krävs i Sverige eller utomlands.

För att nå oss tar du kontakt med oss på telefon 08 – 20 27 00 om du befinner dig i Sverige. Om du befinner dig i utlandet ska du istället ringa +46 8 20 27 00.