Just nu genomför vi förbättringar uppdateringar av denna denna webbplats och störningar kan därför förekomma.

Jobb & Karriär

Arbeta som privatdetektiv

Det finns en förutfattad bild av hur privatdeckare, privatdetektiver eller privatspanare arbetar. Den skeva bilden förmedlas ofta av media, säkert har också de många deckarserierna på TV bidragit. Ytterligare en orsak som bidrar till att den felaktiga bilden av verksamheten lever vidare är de mindre seriösa aktörernas (hobbydetektivernas) insatser.

Två olika segment

Det finns ett stort intresse att arbeta inom branschen, förhoppningsvis kan denna information ge dig lite tips vad du kan tänka på för att en dag i framtiden kanske bli privatdetektiv. Det finns också ett bättre begrepp än de gängse för att beskriva det arbete som vi utför, nämligen privatutredare. Det säger mer, det drar också en gräns mellan professionalism och mer amatörmässigt arbete.

 

Om du tänker dig en karriär som professionell privatdetektiv bör du känna till en del om förutsättningarna. Det finns en indelning av hela branschen i två olika segment: amatörsegmentet och det professionella segmentet där privatdetektiv.se hör hemma.

 

Amatördetektiverna arbetar i mycket stor utsträckning med otrohetsutredningar, vilka dessutom relativt ofta misslyckas på grund av brist på kunskap, erfarenhet och resurser.

De bristfälliga insatserna färgar tyvärr av sig på bilden av hela branschen, verksamheten som den beskrivs i press och annan media blir allt annat än rättvisande. De professionella detektivernas arbete består av så mycket annat är otrohetsutredningar.

 

Risken är nog stor att du inte stött på så många seriöst arbetande och professionella privatdetektiver, de figurerar nämligen inte i diverse TV-program eller nyhetsinslag av den anledningen att de inte vill riskera röja sin identitet. Vi har faktiskt erbjudits att medverka i en egen reality show, men givetvis tackat nej till även detta. Kalla det gärna för vårt yrkes heliga graal, den professionellt arbetande detektiven månar extremt mycket om att i alla lägen skydda sin identitet, den är hårdvaluta i det arbete vi ska utföra för att hjälpa de som vänder sig till oss.

Arbetsuppgifter

För att komma ifråga som privatutredare hos oss kräver vi gedigna kunskaper, som förvärvats via utbildning eller yrkesarbete. Vi kräver dessutom minst 10 års yrkeserfarenhet med bäring på de arbetsuppgifter du ska utföra som privatutredare hos oss.

Arbetet som professionell privatspanare kan innebära rätt olikartade arbetsuppgifter. Det finns ett antal specialinriktningar där medarbetarna är experter inom sitt område. Det kan exempelvis vara ett IT-team, spaningsteam, researchers eller tekniska experter inom elektronik där alla de insamlade pusselbitarna sätts samman till en helhetsbild. Alla enheters kompetenta arbetsinsatser ger slutligen en korrekt och fullödig utredning som vi sedan kan presentera för uppdragsgivaren. Professionella utredare arbetar med företag, myndigheter, men också privatpersoner. I alla lägen ställs höga krav på noggrannhet, resultat och rapportering.

Utbilda dig!

Att utbilda sig till privatdetektiv är lite speciellt. Det finns inga godkända, eller certifierade utbildningar eller kurser som leder fram till en examen. Du kan idag inte utbilda dig till privatdetektiv eller privatutredare via en universitetsutbildning. Låt dig inte heller missledas av de utbildningserbjudanden som ibland dyker upp, det handlar oftast om dyra och tvivelaktiga utbildningar eller bluffkurser som erbjuds av oseriösa aktörer.

Trots avsaknaden av en riktig yrkesutbildning är vårt råd ändå att du ska skaffa dig en riktig utbildning! Om målet med din utbildningssatsning är att på sikt kunna jobba som professionell privatdetektiv bör du fundera över vilken av de olika arbetsuppgifterna som intresserar dig mest. Vill du arbeta som researcher? Vill du arbeta inom spaning? Vill du arbeta med IT-relaterade uppgifter? Det är viktigt att ta ställning till detta eftersom inriktningen avgör vilka utbildningar och även vilka yrkeserfarenheter som blir av störst värde för dig.

Sök dig till branscher och yrken där du kan utveckla dina färdigheter och skaffa dig en gedigen erfarenhet. Om du exempelvis skulle vilja arbeta som researcher inom branschen är så klart en journalistutbildning samt arbete med grävande journalistik och byggande av ett stort kontaktnät mycket meriterande. Det finns definitivt vägar till oss, de går via utbildningar, yrkeskunnande, rätt färdigheter, erfarenhet, kontaktnät, personliga och andra kvalifikationer som kan bli till nytta för oss.

Ett viktigt ansvar

Som privatdetektiv har du ett stort och viktigt ansvar för dig själv och dina klienter. Det innefattar en god riskbedömning och att du utför och levererar resultat i de uppdrag du åtar dig. Detta är en viktig del i vår yrkesetik – åta dig aldrig något du inte kan slutföra, eller något du känner dig osäker inför. En annan grundsten är att vara lojal mot sin klient och att enbart verka för hans eller hennes bästa.