Chat with us, powered by LiveChat

Bakgrundskontroll för företag och privatpersoner

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Ska du rekrytera personal till din verksamhet? Våra bakgrundskontroller ger dig en heltäckande bild av dina sökande och utesluter onödiga risker.
Bakgrundskontroller är användbara både för verksamheter och privatpersoner i alla situationer där någon ska anställas eller rekryteras. De kontroller vi utför är i detalj anpassade till situation och bransch och omfattar sådant som rättsliga och ekonomiska förehavanden, familjebild och CV.

BAKGRUNDSKONTROLL FÖR FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER

Vi erbjuder bakgrundskontroller åt företag, organisationer, styrelser, personalavdelningar, privatpersoner och andra. Våra bakgrundskontroller är betydligt mer detaljerade och mer omfattande än vad andra i branschen erbjuder, våra kontroller omfattar både den offentliga informationen och många andra faktorer.  Vi har en stor och dokumenterad kompetens inom området och anpassar alltid våra kontroller efter kundens exakta behov.

En bakgrundskontroll är ofta en kritisk faktor för ett företag i samband med anställning, men kan också vara mycket viktig för en privatperson som ska anlita ett företag eller kanske skaffa en barnvakt. Vi kan utföra bakgrundskontroller både i Sverige och utomlands. Privatdetektiv.se har ett världsomspännande nätverk av kontakter och är därför unikt kvalificerat bland svenska privatutredningsbyråer för att göra internationella bakgrundskontroller.

Bakgrundskontroll med full insyn

VI FÅR FRAM SVÅRÅTKOMLIG INFORMATION

Både affärer och privatliv innebär ständigt nya bekantskaper med personer som inte finns inom de egna kretsarna och som därför i praktiken är helt okända. Det är både naturligt och givande. Men ibland behöver man vara säker på vem det är man har att göra med. Privatdetektiv.se erbjuder professionella bakgrundskontroller som förser dig med den information du behöver för att kunna ta ett bra beslut om samarbete, kontrakt eller anställning.

I samband med nyrekryteringar kan vissa bakgrundsfakta t.ex. uppgifter om kriminellt förflutet eller fabricerade CV ha stor betydelse för bedömningen av en kandidat eller sökande. Felrekryteringar är en dokumenterat stor kostnad för svenska företag, de hade kunnat undvikas genom en professionellt utförd bakgrundskontroll. Men även i privata sammanhang kan det uppstå frågetecken kring en person, kanske en presumtiv partner eller någon som ska anställas av familjen för att utföra ett arbete. En bakgrundskontroll kan då räta ut frågetecknen.

Givetvis kan du som privatperson också vara intresserad av en bakgrundskontroll av ett företag. Hur sköter företaget sin verksamhet? Finns det anmärkningar mot företaget? Hur ser kundnöjdheten ut? Har företaget figurerat i någon rättstvist?

Våra bakgrundskontroller är givetvis inte begränsade till offentliga handlingar. Vi gräver betydligt djupare än så. I många av våra uppdrag handlar det om att få fram svåråtkomlig information, kopplingar, dokument, eller bevis för att styrka ett visst påstående. Det finns heller inga nationella begränsningar för de kontroller vi utför.

PERSONUNDERSÖKNING

Det finns många tillfällen då en personundersökning är motiverad. En sådan kontroll ger viktig information om allmän ställning, pålitlighet och om personen har ett kriminellt förflutet. Kontrollen kan omfatta olika saker, beroende på vad som i sammanhanget är viktigast. Personens rättsliga och ekonomiska förehavanden, familjebild och CV är vanliga att granska. Personundersökningen kan antingen vara en enkel bakgrundskontroll eller vara betydligt mer omfattande beroende på vad ditt unika behov är. Vi kan även göra en fullständig kartläggning av en person om behovet finns.

BAKGRUNDSKONTROLL VID REKRYTERING

En bakgrundskontroll inför anställning fokuserar på att utvärdera karaktär och pålitlighet hos en potentiell medarbetare i företaget. Den ingår som en naturlig del i rekryteringsprocessen och resulterar i en “säker anställd”. Rekrytering av ny personal är tyvärr ingen lätt uppgift och personal är inte alltid ärliga på sina inskickade CV. Att rekrytera fel person kan kosta ett företag både pengar, tid och rykte. Kontrollen inriktas därför på att verifiera den sökandes identitet, utbildning, anställningsbakgrund, laglydighet, ekonomiska förhållanden etc.

Genom en bakgrundsundersökning skaffar uppdragsgivaren sig kunskap om vem man har att göra med och vad som kan förväntas av vederbörande. På så sätt minimeras risker samtidigt som man förbättrar sitt informationsläge i samband med anställning, processer, investeringar, samarbeten, fusioner, förvärv eller andra typer av relationer.

DUE DILIGENCE

Due Diligence är en faktainsamling om ett företags historia och dess styrelse, både den nutida och tidigare. Tjänsten kan ge dig viktig information om du planerar att köpa eller investera ett företag, ta över en verksamhet eller starta ett professionellt samarbete. Innan du ingår i ett partnerskap eller tar över ett företag är det givetvis viktigt att du har alla fakta på bordet. Vid alla typer av köp eller samarbeten inkluderande två eller flera parter finns det en risk att den säljande parten håller inne viss information som skulle kunna störa eller äventyra ett köp eller ett samarbete. Due Diligence är därför ofta av avgörande betydelse inför viktiga beslut av komplex natur.

Due Diligence för företag kan identifiera tillgångar och svagheter samt ta fram bakgrundshistoria hos ägare, styrelse och direktion samt hos leverantörer, investerare, anställda och kunder. Due Diligence är givetvis också värdefull i samband med rättsliga processer mot eller mellan företag.

Tjänsten brukar delas upp i legal, finansiell och kommersiell Due Diligence. Tjänsten kan liknas vid att lägga ett pussel. Olika centrala delar i affären analyseras var för sig och läggs sedan samman för att bilda en helhet.

Läs mer om Due Diligence här

BAKGRUNDSKONTROLL AV KABINPERSONAL OCH PILOTER

Allt fler flygbolag beställer bakgrundskontroller av den personal som arbetar i bolaget, både de som arbetar inne på flygplatsen och inne i planet, flygvärdinnor, flygvärdar och piloter. Syftet är ytterst att kunna garantera passagerarnas säkerhet. Våra bakgrundskontroller omfattar de anställdas alkoholvanor, om det finns eller har funnits misstanke om missbruk, hur livsstilen har sett ut innan de anställdes samt hur den sett ut under anställningen. Vi gör en noggrann dokumentation av det vi hittar, dokumentationen blir en ovärderlig hjälp för bolaget att kunna fastställa huruvida individerna är kapabla att utföra sina arbetsuppgifter på ett framgångsrikt och säkert sätt.

VILL DU VETA MER?

Du kan alltid kontakta oss för en kostnadsfri konsultation där du får möjlighet att beskriva ditt problem och vad du vill ha hjälp med. Kontakta oss så berättar vi mer!

RELATERADE LÄNKAR

Due diligence

Research och informationshämtning

Styrelse och organisation

Risk & Säkerhetsanalys

Casebook

Bakgrundskontroll inför nyanställning

Ett företag som ska tillsätta en viktig nyckelpost inom IT kräver att all deras personal är ostraffade samt generellt sett skötsamma. Bakgrundskontrollen visade att en av kandidaterna var alkoholiserad och att denne senast blev stoppad för rattfylleri för en månad sedan. Tillsammans med annan information som framkom om kandidaten blev det uppenbart att han ej kunde rekommenderas för anställningen. Bakgrundskontrollen hade därmed besparat företaget många framtida problem.

Bakgrundskontroll på en ny partner

En kvinna träffar en ny man online och inleder ett förhållande. Kvinnan beställer bakgrundskontroll på mannen för att försäkra sig om att han är den han utger sig för att vara och inte utsätter henne för risk. Den direkta orsaken att kvinnan beslutade sig för att göra en sådan kontroll var tidigare dåliga erfarenheter av män som hon träffat online. Kvinnan levde med en stark oro över att ännu en gång råka ut för något liknande.
Bakgrundskontrollen av den nye mannen kunde inte påvisa något som gav anledning till oro.

Bakgrundskontroll av barnvakt

En familj med två mindre barn lever ett stressigt liv där båda föräldrarna är företagare. Efter en tids diskussion beslutar sig makarna för att anlita en barnvakt under ett par kvällar per vecka. Det finns gott om ungdomar på orten som annonserar att de gärna vill sitta barnvakt för att tjäna lite extrapengar. Familjen bestämmer sig för att låta en flicka i 15-årsåldern arbeta hos dem ett par kvällar per vecka. Hustrun känner sig inte trygg med flickan efter att en granne berättat något som hon hört ryktesvägen. Familjen bestämmer sig för att göra en bakgrundskontroll på flickan. Där framkommer det att flickan flera gånger misskött sitt arbete hos andra familjer genom att alltför ofta och alltför länge låtit barnen vara ensamma samtidigt som hon ägnat sig åt sin mobiltelefon och pratat med sina kompisar.

Bakgrundskontroll av utländsk medarbetare

Ett mindre företag funderar på att utveckla och utvidga sin verksamhet också till ett annat land och letar därför medarbetare i det aktuella landet. Via annonsering har ett antal kandidater anmält sig och skickat in CV och andra handlingar.
Företaget finner speciellt en av de sökande intressant, men bestämmer sig för att göra en lite djupare bakgrundskontroll. De kontaktar oss eftersom vi också har ett stort internationellt kontaktnät. Den kontroll som utförs visar att kandidaten är ostraffad, men att han figurerar i ett flertal utredningar om narkotikarelaterade brott. Företaget tar upp detta med mannen, men lyckas inte få tillräckligt tydliga förklaringar av honom. En misstanke kvarstår därför och företaget bedömer att de inte vill ta risken att anställa mannen då det finns en del frågetecken i hans förflutna.

Upptäck flera

Tjänster