Just nu genomför vi förbättringar uppdateringar av denna denna webbplats och störningar kan därför förekomma.

Enklare att utföra bakgrundskontroller

Vi utvecklar ett nytt och enklare sätt att utföra bakgrundskontroller, arbetet är just nu inne i sin slutfas.

Denna nya tjänst kommer att göra det avsevärt enklare för personalavdelningar och chefer att inhämta kontrolluppgifter inför en anställning. Vi har skapat ett effektivare förfarande där mycket av de grundläggande frågorna i en bakgrundskontroll automatiserats, exempelvis förekomst i brottsregister, ekonomisk status samt internationell övervakning.

Vi har utvecklat tjänsten baserat på önskemål från många företag som velat ha effektivare, snabbare och mer automatiserade kontroller. I den nya tjänsten kommer den aktuella personen att  få en länk till en personlig sida där han eller hon ombeds svara på en del frågor och även ladda upp en identitetshandling. Svaren sparas och genomgår sedan en manuell granskning. Tjänsten gör sedan en del automatiska kontroller och indikerar om det finns frågetecken kring personen. Utöver detta gör vår personal även en manuell kontroll av de lämnade uppgifterna.

De frågor som ställs är branschanpassade och den kontroll som görs sker i samförstånd med den nyanställde. Detta gör det också möjligt för personen att lämna upplysningar eller förklaring till en del av de frågetecken som kanske dyker upp.

Tjänsten lämpar sig även för användning inom KYC (Know your customer), den är dessutom knuten till Thomson Reuters, där vi via Worldcheck snabbt avgör om en person, företag eller organisation är flaggade för sanktioner eller förekommer i ärenden om penningtvätt.
Denna tjänst kommer avsevärt förenkla arbetet för personalavdelningar och göra det enklare att outsourca bakgrundskontroller till oss.

Vi är i slutfasen att utveckla ett nytt system där det ska bli enklare för HR avdelningar eller chefer att begära in kontrollupgifter inför anställning och utföra en bakgrundskontroll som är mer automatiserad och effektiv. Detta innebär automatiserade kontroller för dem mest grundläggande frågorna som t.ex förekomst i domstolsregister, ekonomi, och internationell övervakning.

Såhär fungerar det i korthet:
Det är en sak när man gör en specifik bakgrundskontroll, men många företag har efterträvat en mer automatiserad tjänst för bakgrundskontroll. Det inenbär att den nyanställde eller den personen bakgrundskontrollen skall göras på kommer få en länk där personen själv ombeds att svara på frågor och ladda upp sitt ID kort. Kontrollfrågorna kommer sedan att sparas för en sk manuell review. Vårt system kommer därefter göra en del automatiska kontroller, och flaggar direkt om det finns frågetecken kring personen. Vår personal gör förstås även en “manuellt” kontroll och kontrollerar personens uppgifter stämmer.
Frågorna är anpassade efter olika branscher för det är tänkt att kontrollen skall göras i samförstånd med den nyanställde kandidaten. Detta ger också personer möjlighet att t.ex lämna upplysningar eller förklaring på vissa frågor som kanske upptäcks vid bakgrundskontrollen.
Systemet lämpar sig även lämpligt inom KYC ( Know your customer) hantering och är knuten till Thomson Reuters- där vi via Worldcheck© snabbt avgöra om en person, företag eller organisation är flaggade för sanktioner eller förekommer i penningtvätt-sammanhang.
Detta kommer förenkla för HR avdelningar och göra det enklare att outsourca bakgrundskontroller till oss.