Just nu genomför vi förbättringar uppdateringar av denna denna webbplats och störningar kan därför förekomma.

På uppdrag av en västsvensk kommun genomförde vi tillsammans med kommunens tillsynsansvariga en planerad aktion där över 150 kontrollköp genomfördes hos bl.a. tobakshandlare, matvarubutiker och bensinmackar. Här kontrollerades inte bara den klassiska tobaksförsäljningen, utan fokus lades även på e-cigaretter och läkemedel. De sistnämnda produkterna såldes helt öppet i de mindre butikerna som kontrollerades, och i 8 fall uppgav butiksinnehavare att de icke kände till att försäljningstillstånd för e-cigaretter erfordrades. I 48 fall saknades underlag för egenkontroll som skall finnas på respektive försäljningsställe. I våra kontroller kunde en hel del lagstridiga försäljningar noteras. En del personer tilldelades varningar och böter. 12 polisanmälningar upprättades totalt mot butiker och butiksinnehavare som underlåtit att följa regelverket.

Kontrollköp är alldeles speciellt motiverade då tips kommer in till kommunen, men många kontrollköp sker helt slumpmässigt. Samtliga svenska kommuner är ansvariga att följa upp tips och kontrollera efterlevnaden av de sk egenkontrollprogrammen och utöva tillsyn.

Du som arbetar inom den kommunala sektorn kan ta hjälp av oss för att se till att förordningar följs. Vi utför dessa kontrollköp med hjälp av ungdomar som vi har utbildat specifikt för detta avseende och under tillsyn av vår egen personal. Vi sätter då tillsammans ihop ett schema där vi utför  kontrollköp hos kiosker, matbutiker eller andra försäljningsställen som kommunen ansvarar för tillsynen av.

Vi kan även hjälpa till med att försvåra försäljning av alkohol, snus och cigaretter till personer under 18 år. Detta kan göras via butikskontroller och kontroll av alkoholtillstånd. Vi utför även provköp på uppdrag åt myndigheter, organisationer och kedjor som vill försäkra sig om att regelverket efterföljs.

Intresserad av mer information?

Om du är intresserad av mer information kring hur vi kan hjälpa dig med kontrollköp eller provköp kan du kontakta oss på telefonnummer 08-20 27 00 eller maila oss på stockholm@privatdetektiv.se oavsett var i landet du önskar få hjälp med ärendet. Du kan också använda vårt kontaktformulär på denna sida