Just nu genomför vi förbättringar uppdateringar av denna denna webbplats och störningar kan därför förekomma.

Den 1 augusti 2018 fick vi en ny lagstiftning om kamerabevakning. Lagen som går under namnet Kamerabevakningslagen efterträdde den tidigare Kameraövervakningslagen. Redan namnet antyder att den nya lagen är mer tillåtande till kamerabevakning och att tillståndskraven förändrats. Lagen har i huvudsak tre stycken inriktningar.

1. Tidigare tillståndskrav har förändrats. Nu blir det lättare för delar av statsförvaltningen att få tillstånd att bedriva kamerabevakning både i brottsbekämpande och brottsförebyggande syfte. Lagen har i denna del som mål att skapa ökad trygghet genom att underlätta för kamerabevakning på offentlig plats.

2. Polis och säkerhetspolis får dessutom utökade möjligheter att använda sig av kamerabevakning. De får i den nya lagen rätt att, utan tillstånd och under tre månader, använda sig av lamerabevakning för att motverka terrorbrott, grova våldsbrott samt narkotikabrott. Tillståndskravet för myndigheter och företag vilka utför uppgifter av allmänt intresse kvarstår oförändrat.

3. Viss typ av kamerabevakning blir helt tillståndsfri. Näringsutövare och organisationer kan använda sig av kamerabevakning för att skydda sina tillgångar. Detsamma gäller privatpersoner. Kamerabevakning som används av privatpersoner vid villafastigheter och liknande kommer inte längre att kräva tillstånd. Förhoppningen är att den nya lagen ska förbättra villkoren för det brottsbekämpning och brottsförebyggande. Datainspektionen blir framöver ensam tillsynsmyndighet.

Relaterade länkar