Just nu genomför vi förbättringar uppdateringar av denna denna webbplats och störningar kan därför förekomma.

Under en period för några år sedan dök det upp många sajter på nätet som erbjöd sig att hjälpa dig med olika tjänster knutna till myndigheter eller andra verksamheter. Det kunde handla om hjälp att lämna Svenska Kyrkan, fylla i en låneansökan, ansöka om europeiskt sjukvårdskort, göra en adressändring och mycket annat. Problemet med sajterna var själva företagsidén, att ta betalt för det som är gratis. En liknande situation råder när det handlar om bakgrundskontroller.

Mindre seriösa aktörers bakgrundskontroller

Vi utför en stor mängd bakgrundskontroller åt företag, styrelser, personalavdelningar och andra. Vi har noterat att det under senare tid dykt upp många andra företag som också erbjuder sig att utföra bakgrundskontroller, dessutom till ett mycket lågt pris. Men priset speglar givetvis innehållet i produkten, en bakgrundskontroll som kostar lite innehåller också lite.

Företagen som erbjuder dessa tjänster erbjuder bakgrundskontroller som du egentligen kan utföra själv, helt gratis eller mot en mindre summa pengar. Mycket av innehållet i bakgrundskontrollen kan exempelvis hämtas via offentliga register eller via sökningar i Ratsit, en tjänst som erbjuder information om privatpersoner (exempelvis uppgifter om kreditvärdighet, betalningsanmärkningar och inkomstuppgifter) samt företag (exempelvis kreditupplysningar, företagsdokumentation, årsredovisningar och annat). Om du nöjer dig med informationen i offentliga register och den information Ratsit erbjuder kan du lika gärna söka fram informationen själv i stället för att gynna ett företag vars idé är att ta betalt för det som är gratis eller bara kostar en mindre summa pengar om du själv skulle utföra sökningarna.

Våra bakgrundskontroller

Vi kan ta ett exempel. Tänk dig ett företag som vill göra en bakgrundskontroll på en av sina anställda eller blivande anställda. Den bakgrundskontroll vi erbjuder skiljer sig högst markant från vad de mindre seriösa akörerna erbjuder.

Det vi erbjuder är nämligen något helt annat. Vår kontroll omfattar även sådant som inte är offentlig handling, vi kan ta reda på om personen figurerar i brottsutredningar, om han eller hon hörts upplysningsvis eller på annat sätt finns med i en utredning utan ha blivit dömd för något brott.

Vi kan ta reda på om personen har någon form av koppling till den kriminella världen, om personen tidigare använt droger eller haft problem med missbruk.

Vi har möjlighet att efterforska om det finns andra faktorer, andra förhållanden som gör att personen kanske är mindre lämpad för en anställning.

Vi tar självfallet också stor hänsyn till vår uppdragsgivares behov och anpassar bakgrundskontrollen efter det. Ett företag kan, på grund av typen av verksamhet, vara extra uppmärksamma på industrispionage och vill att vår bakgrundskontroll ska eliminera risken att en spion tar sig in i verksamheten och utsätter företaget för risker.


Flygbolag är självfallet speciellt intresserade av information om piloternas och även andra anställdas mentala hälsa och eventuella problem med alkohol eller droger. Ett flertal olyckor har orsakats av mentalt instabila piloters agerande, eller inträffat som en direkt eller indirekt följd av missbruk. En djupare bakgrundskontroll kan minska risken för sådana olyckor.

Vi erbjuder noggranna och mycket detaljerade bakgrundskontroller som omfattar både den offentliga informationen och många andra faktorer. Vi har en stor kompetens inom området och anpassar våra kontroller efter kundens exakta behov. De ger dig som kund ett handfast underlag att ta ett beslut. Givetvis tar en sådan kontroll och riskanalys lite mer tid och blir därför dyrare. Men kundnyttan blir avsevärt större, eftersom kontrollen verkligen minimerar eller till och med utesluter risker och obehagliga överraskningar.