Just nu genomför vi förbättringar uppdateringar av denna denna webbplats och störningar kan därför förekomma.

Stora skillnader mellan svenska privatdetektiver - Privatdetektiv.se

Inom den svenska detektivbranschen finns både seriösa och oseriösa aktörer. Vi vill gärna belysa skillnaderna mellan dem.

Den svenska detektivmarknaden är helt oreglerad, det finns inget licensieringsförfarande för att få kalla sig privatdetektiv. Vi ser därför varje dag hur undermåligt utredningar hanteras, hur klienter luras att tro att de anlitat en professionell yrkesperson när de i själva verket anlitat de mest amatörmässiga i hela branschen. Vi ser så klart inte de amatörmässiga privatdeckarna som egentliga konkurrenter inom yrket, problemet för oss är att hobbydetektivernas arbete och vad de kommunicerar till media spiller över på hela branschen. Men amatördetektiverna representerar inte oss, de tillhör inte oss, vi vill ta tydligt avstånd från dem och det undermåliga arbete som de utför.

Svenska privatdetektiver behöver ingen licens

Till skillnad mot många andra länder finns inget licensieringsförfarande för de svenska privatdetektiverna, branschen står inte under tillsyn av någon myndighet. Detta är givetvis problematiskt och något vi menar måste ändras, idag kan faktiskt vem som helst kalla sig privatdetektiv och registrera ett företag.

För dig som funderar på att kontakta en privatdetektiv är detta givetvis ett dilemma. Kanske du googlar marknaden och hittar ett antal tänkbara företag som skulle kunna hjälpa dig. Risken finns att du bara tittar på kostnaden och väljer det företag som är billigast, men ett val av privatdetektiv måste baseras på mycket annat än priset. Ställ dig frågan varför vissa är billiga och varför andra är dyra? Ring gärna en av de dyrare byråerna och be dem förklara prisskillnaden! Du kommer snabbt se att skillnaden i pris förklaras av att den dyrare aktören har rejält erfarna och bevisat framgångsrika utredare, tillgång till avancerade tekniska resurser och utrustning samt ett kontaktnät som är av stor betydelse för ett framgångsrikt arbete med ditt ärende.

Precis som inom alla andra branscher så får du vad du betalar för. Om du anlitar en advokat som debiterar dig 350 kr i timmen bör du vara vaksam, advokater arbetar inte för 350 kr i timmen. På samma sätt är det inom vår bransch, ingen professionell utredare debiterar 350 kr i timmen.

Ett spaningsuppdrag kräver insats av ett flertal personer. Ingen professionell spaningsorganisation vare sig det är vi, polisen eller något annat underrättelseorgan, utför en spaningsuppdrag med en enda spanare. Ett lyckat resultat i ett ärende, med hållbart bevisläge, oantastlig dokumentation samt rimlig tidsåtgång kräver alltid ett större mått av resurser, vilket ger en högre kostnad.

Ingen målare arbetar för 100 kronor i timmen. Skulle det läget uppstå får du vara beredd att sedan kontakta en yrkeskunnig målare för en ommålning. Notan blir i slutänden högre än om du valt den yrkeskunnige redan från början.

Vissa privatdetektiver kan dessutom debitera dig för flera dagars “spaningsarbete” där vi hade klarat utredningen på bara några timmar. I våra timpriser ingår dessutom alla omkostnader såsom fordon, drivmedel, tullavgifter, felparkeringsärenden och annat.

Amatördetektiverna använder osäkra kommunikationsmetoder

Hobbydetektiverna använder dessutom ofta osäkra kommunikationsmetoder och har generellt en lågprioriterad säkerhetsnivå, de sätter inte heller alltid klientens intressen i första hand. Vi pratar ibland med klienter som berättar hur en utredningen har läckt, att de betalat för tjänster som inte levererats och att utredningar har tagit längre tid än nödvändigt på grund av att det saknats nödvändiga resurser för att kunna slutföra en utredning på ett korrekt sätt.

Amatörsegmentet sysslar huvudsakligen med otrohetsutredningar, ofta bristfälligt utförda. Många av privatdeckarna vill egentligen bara “spana”, de erbjuder inga andra metoder, eftersom kompetens saknas. Den ekonomiska vinsten är knappast stor eftersom uppdragen ofta är begränsade till bara en typ av ärende. Men även här utmärker sig de amatörmässiga privatdeckarna genom att ofta misslyckas, de blir påkomna av den som bevakas, de tappar spåret eller misslyckas på annat sätt med att få tag i den information de vill ha fram. En orsak till att de ofta misslyckas är absolut det faktum att spanaren oftast arbetar ensam, en omständighet som hos oss är helt otänkbar. En framgångsrik spaning kräver en insats av flera personer, minst 3 till antalet. Vi stöter i vår verksamhet ofta på spaningsuppdrag som utförs på ett nästan obegripligt amatörmässigt sätt.

Mest anmärkningsvärt är kanske att många av hobbydeckarna hanterar din information med hjälp av tjänster som gmail och hotmail och anser detta vara tillräckligt säkert!

Medias bevakning av branschen

Givetvis finns det risker med att anlita en amatörmässig detektivbyrå. En del av riskerna är helt uppenbara, bristande kunskaper är i alla lägen en fara och kan leda till att ditt ärende försätts i en ännu värre situation än innan du anlitade detektiven. Liknelsen med en läkare eller en tandläkare är definitivt rättvisande, du skulle aldrig söka dig till en läkare eller tandläkare om du kände till brister i kunskap och erfarenhet. Att förlita sig på en privatdetektiv som saknar erforderliga kvalifikationer bör i alla lägen undvikas.

Vår verksamhet startade 2010. Under åren därefter har vi sett hur nya detektivbyråer försökt etablera sig, trots att de i grund och botten saknar den kompetens, de tekniska resurser och det kontaktnät som behövs för att kunna kallas seriösa och professionella. Många av dem är direkt amatörmässiga, den utrustning de använder är av allra billigaste typ. Kanske inhandlad på Teknikmagasinet?

En stor del av dessa har avslutat sin verksamhet pga brist på uppdrag, men vissa lever vidare, mycket tack vare den mediala exponeringen med  “gratis TV-reklam”.

Här ges tyvärr alltför ofta möjlighet för privatdeckare med bristande kunskaper att uttala sig. Trots att vi funnits i branschen ända sedan 2010 och under den tiden fått många erbjudanden om att delta i TV-program eller att ställa upp i intervjuer eller till och med ha vårt ett eget TV-program så har vi alltid tackat nej av det enkla skälet att vi alltid sätter våra klienter i första rummet. Vi efterlyser ett större ansvar från media i bevakningen av branschen.

Hur amatörismen påverkar oss

Att verka inom en bransch där det finns många oseriösa aktörer är givetvis ett problem.

Om en oseriös aktör misslyckas med ett uppdrag spiller detta över på hela branschen, det görs i rapporteringen ingen skillnad på seriösa och oseriösa aktörer.

Hårt arbetande privatdetektiver förlöjligas och får klä skott för hobbydetektivernas mindre lyckade verksamhet. De personer som tack vare sin erfarenhet och under lång tid förvärvade kompetens vill arbeta som privatdetektiver söker sig dock aldrig till amatörlägret, de söker sig uteslutande till det professionella segmentet, eftersom de vet vad en professionell privatutredare kan leverera.

I många fall innebär vårt arbete att en klient lagt en del av sitt liv i våra händer, vår verksamhet mår bäst av att undvika de mest publikfriande och ytligaste delarna av mediavärlden. Vi koncentrerar hela vår verksamhet och all vår energi på de ärenden som våra uppdragsgivare betalar oss för.
Du som klient får bara en chans, så gör rätt från början. Väljer du en amatördetektiv (eller ännu värre fel amatördetektiv) riskerar ditt ärende att saboteras och komprometteras, det blir därefter svårt eller kanske helt omöjligt för oss att hjälpa dig. Faktum är att vi inte åtar oss uppdrag där en amatördetektiv redan varit inblandad just för att vi är medvetna om risken för sabotage.