Just nu genomför vi förbättringar uppdateringar av denna denna webbplats och störningar kan därför förekomma.

Tillgången till information är nyckeln till framgång, oavsett om det handlar om dig som person, eller om det handlar om planering av brott, krigföring, företagande eller att påverka opinioner. Information ger ett övertag som öppnar de rätta dörrarna. Information är nyckeln till smarta beslut.

Informationen – den kritiska faktorn

Vilka var framgångsfaktorerna under jägarsamhället? Säkerligen många saker, men klanens eller gruppens skicklighet med vapen och förmåga att bedriva en framgångsrik jakt på villebråd var säkert en kritisk faktor. Under bondesamhället betydde förmågan att bruka jorden mycket, under vikingatiden var sjöfararkonsten viktig. Under industrialismen sattes andra färdigheter i första rummet.

Att alla tidigare samhällen byggts på olika typer av kunskaper och färdigheter är en självklarhet. Tillgång till information och kunskap har säkert också alltid varit viktig. Kunskap om var bytet fanns, kunskap om jordmån och grödor, kunskap om farlederna, kunskap om material och mekanik.

Vårt moderna samhälle skiljer sig på ett väsentligt sätt från de tidigare. Alltsedan boktryckarkonsten fick sitt genomslag tack vare Gutenberg har information och kunskap ackumulerats i tryckta källor. Ett sätt att lyfta sina möjligheter och verka för sin egen framgång har alltid varit att ta del av mänsklighetens samlade erfarenheter via egna studier och utbildning. Informationen kan sägas vara själva råvaran, kunskapen följer när informationen bearbetas och blir användbar i termer av förståelse och nytta.

Informationssamhället

Idag lever vi i ett informationssamhälle, som genererar en enorm mängd information. För den enskilde blir tillgång till och förmåga att tolka denna information nyckeln till framgång, oavsett om det handlar om yrkesval, intressen eller förmåga att delta i det sociala livet och samhällsutvecklingen.

Många samhällsområden blir alltmer komplicerade, kunskapsmängden som ”bygget vilar på”, lagstiftningen och den ständiga diskussionen och debatten – allt kräver alltmer av de som önskar förstå och påverka. Denna utveckling lär fortsätta. I takt med att robotar övertar de manuella jobben och även många intellektuella arbeten kommer tillgången till information att bli en ännu mer kritisk faktor.

Informationsflödet

Givetvis har tillkomsten av internet betytt mycket för informationssamhällets framväxt. Borta är den situation när vi hölls i handen av ett begränsat antal riksmedia i form av tryckta tidningar, radio och TV. Idag är informationsflödena globala, många nya alternativa medier har dykt upp, diskussion och debattklimat har förändrats, i flödena tävlar sanning och lögn, det informationskrig som egentligen alltid funnits har nu hamnat direkt i ditt vardagsrum.

Källkritik är viktigare än någonsin då mycket av informationen manipuleras för olika syften, rent kommersiella för att locka till annonsklick eller politiska/manipulativa som ett försök att påverka oss i olika riktningar. Idag ser vi dessutom hur media startar samarbeten för att granska information och klassa den som sann eller falsk, många länder startar egna nationella tjänster för granskning.

Artificiell intelligens används för att granska, men också för att skapa falsk information. Med hjälp av en teknik som kallas Deep Fake (nu tillgänglig för alla via en app) kan fejkade videor som ser helt autentiska ut skapas och publiceras på webben. Det finns redan idag mängder med sådant material där skådespelare figurerar i porrfilmer, politiker gör uttalanden som aldrig skett, helt nya och påhittade sammanhang framställs som sanningar. Analysbyrån Gartner, som brukar vara duktiga på att göra förutsägelser om framtiden, menar att vi år 2022 kommer att mötas av lika mycket falsk som sann information!

Att förstå och hantera denna helt nya verklighet är givetvis en utmaning både för den enskilde, för företagaren och för nationen.

Informationsmakten

Talar vi om krigföring handlar krig idag bara delvis om strider mellan truppstyrkor och soldater. Lika ofta handlar det om cyberkrigföring där informationen är krigsbytet eller där informationen används för att påverka utgången av ett val eller för att manipulera en opinion.

Publicering av information som grävts fram av journalister eller andra, exempelvis Wikileaks, kan avslöja staters eller organisationers förehavanden och bli ett maktmedel som styr den politiska utvecklingen åt ett visst håll.

Situationen är desamma inom företagsvärlden. Företag som ligger steget före i sin informationsinhämtning om konkurrenter och marknader har stora fördelar.

Detsamma kan sägas om stora delar av de kriminella nätverkens verksamhet. Brotten bygger ofta på information hämtade ur öppna register (se tidigare blogginlägg).

Möjlighet att producera, äga och ha kanaler för att distribuera information är lika med makt och övertag. Möjligheter att genomskåda, avslöja och stå emot felaktig information kan vara lika avgörande för stater, myndigheter och enskilda.

Oavsett situation och sammanhang är informationen nyckeln som öppnar de rätta dörrarna.