Just nu genomför vi förbättringar uppdateringar av denna denna webbplats och störningar kan därför förekomma.

Varumärkesintrång eller varumärkesförfalskning är ett växande problem. Under 2017 utsattes hela 75 % av alla varumärken för intrång. Många av oss associerar kanske begreppet till kläder som säljs lite i skymundan eller en klocka som någon erbjuder dig att köpa. Så var det också tidigare. De varumärkesförfalskade produkterna såldes då nästan uteslutande på den svarta marknaden. Idag har varumärkesintrången blivit allt vanligare och utförs med allt större skicklighet. Det finns nu så pass bra kopior att de faktiskt distribueras och säljs via reguljära kanaler, exempelvis i den vanliga handeln.

Vad innebär begreppet?

Varumärkesförfalskning kallas också varuförfalskning eller varumärkesintrång. Begreppen innebär förfalskning av en konsumentvara som sedan utges för att vara äkta. En annan definition lyder: “varor som har tillverkats i syfte att imitera kända produkter för att förleda konsumenter” (OECD).

Det kan handla om kläder, klockor, smycken, hudvårdsprodukter, accessoarer, möbler, leksaker, läkemedel och mycket annat. Ibland är förfalskningarna dåligt utförda och påträffas i huvudsak utanför den reguljära handeln, men ibland – och allt oftare – är kopiorna så professionellt utförda att de är svåra att avslöja med blotta ögat.

I stort sett kan alla typer av produkter riskera varumärkesintrång, men risken är kanske allra störst för de populäraste produkterna och märkena. Globaliseringen har med stor säkerhet bidragit till det ökade problemet, marknaden som öppnat sig för förfalskarna är idag större och transportvägarna enklare och effektivare. En mycket stor andel av de förfalskade varorna härrör från Kina.

En varuförfalskning som köps i butik och ser äkta ut avslöjar sig ofta efter en viss tids nyttjande då slitaget börjar synas och produkten helt enkelt inte står emot tidens tand och inte klarar normalt slitage lika väl som originalet. Givetvis är detta en problematisk situation för det företag som tillverkar den varumärkesskyddade produkten, intäkterna minskar, kundlojaliteten tar skada och ryktet påverkas.

Förfalskning av varumärken är förbjudna enligt lag i så gott som alla länder, givetvis också inom EU. Men blanda inte ihop varumärkesintrång med begreppet parallellimport, som avser en noga kontrollerad importverksamhet av hundraprocentigt likadana eller likvärdiga produkter (ofta läkemedel), här sker inget varumärkesintrång.

Problemet blir allt större

Eftersom kvaliteten på de förfalskade produkterna avsevärt höjts har de också hittat in i de officiella köpkanalerna, som välkända internetbutiker, stormarknader och detaljhandel. Butiker med underleverantörer kan mycket väl i sitt utbud ha förfalskade produkter, det kan handla om enstaka plagg eller i vissa fall betydligt mer än så. I många fall är butiken ovetande om att produkten är en förfalskning, i andra fall sker försäljningen med butikens goda minne. Som kund blir du lurad. Du blir lurad både på pengarna och på upplevelsen att äga det du trodde att du köpte.

Kontroller

Vi anlitas ofta för att utföra kontrollköp av olika produkter när det finns misstanke om varumärkesförfalskningar. Vi har arbetat med exempelvis kläder, snus och elektronik och skaffat oss en stor erfarenhet inom området. En av våra utredare säger:

– Du ser kanske ingen skillnad på en äkta polotröja och en ren kopia. De hänger bredvid varandra i butiken, men när vi går in och gör testköp och sedan analyserar produkten ser vi via labbtester att produkten är av annat fibermaterial än originalet.

– Det handlar om att se till detaljerna. Allt kan te sig lika, men färgen på tvättlappen kan ha  en avvikande färg och avslöja plagiatet.

Några exempel

Nedan några exempel på vårt arbete med varumärkesintrång.

Våra spaningar tog oss hela vägen till Kina

En klient kontaktade oss för att få hjälp med att hitta källan till oäkta snusprodukter som spreds på marknaden. Produkterna använde sig av klientens varunamn och logotyper, som var relativt svåra att skilja från originalprodukterna. Via testköp kunde vi identifiera vilka butiker som sålde piratkopiorna och efter noggranna undersökningar av dessa butikers telefonlistor och viktiga dokument, fann vi att verksamheten som begått brott mot vår klients skyddade varumärke låg i Kina. Resultatet av vårt arbete blev att de butiker som sålde de falska produkterna fick stänga och leverantören lokaliserades och åtalades.  

Filmer spreds olagligt

Ett mediebolag kontaktade oss eftersom deras filmer fanns tillgängliga för gratis nedladdning på ett antal webbsajter. De ville att vi skulle hitta källan till spridningen av filmerna, eftersom den illegala delningen utgjorde en stor kapitalförlust för bolaget. De hade själva försökt leta upp de sajter som spred filmerna, men endast lyckats hitta två.  Ingen av dessa svarade på de mail där rättighetsinnehavaren bad att få filmerna borttagna. Vi gjorde en noggrann utredning som avslöjade sju olika sajter som hade filmerna tillgängliga för nedladdning. Vi gav mediebolaget de verktyg och den kunskap de behövde för att kunna vidta laglig åtgärd.

Falska märkeströjor

Ett större klädmärke tog kontakt med oss för att göra kontrollköp i ett antal butiker. Detta föranleddes av misstankar om att butikerna sålde förfalskningar av klädmärkets pikétröjor. Vi besökte butikerna för att testköpa pikétröjor av valda modeller. Det visade sig att två av åtta butiker sålde falska märkeströjor, i vissa fall tillsammans med de äkta varorna, och vi sammanställde en rapport som vår klient fick. Detta ledde till åtal och stämning mot dessa butiker. Vidare utredning visade även att dessa butiker inte enbart hade sålt falska varor från våra klienter utan även piratkopior av andra märken, och att detta skett med uppsåt.