Chat with us, powered by LiveChat

Branschsektor

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Snabblänkar

Anpassade tjänster som direkt riktar sig till olika branscher såsom advokater, styrelser, försäkringsbolag och media. Hela vårt utbud av spaning och research finns till förfogande.

ADVOKAT & JURIST

Det har blivit allt vanligare att advokater och jurister bedriver sina egna undersökningar. Vi hjälper advokater och jurister genom att bistå med förundersökningar, bakgrundskontroller, forensiska undersökningar, bevisinsamling samt utredning av pågående fall.

Läs mer om våra tjänster för advokater och jurister här.

STYRELSE & ORGANISATION

Vi kan bistå styrelsen och organisationen med säkerhetsrådgivning, krishantering, internutredning, Due Diligence, bakgrundskontroller och andra tjänster. Vi gör analyser av marknader och av konkurrerande verksamheter och hjälper till vid rekryteringar.

Du kan läsa mer om våra tjänster för styrelser och organisationer här

FÖRSÄKRINGSBOLAG

Försäkringsbedrägerier har blivit allt vanligare. Vi arbetar tillsammans med försäkringsbolag  för att utreda olika typer av missbruk av försäkringar. Vi utför allt från fysisk spaning till data recovery för att utreda försäkringsbrott.

Läs mer om våra tjänster för försäkringsbolag här.

MEDIA, JOURNALISTIK & TV-PRODUKTION

Vi kan bistå journalister, produktionsbolag och annan media med informationsinhämtning, spårning, fysisk spaning med mera. Vi kan komplettera det grävande arbetet och hjälpa till med de sista svåra pusselbitarna. Vi erbjuder även bevakning och skydd när arbetet utförs i riskfyllda miljöer eller i konfliktområden.

Läs mer om vad vi kan göra för mediebolag, journalister och TV produktion.

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för att få mer information om ditt problem, vi erbjuder en kostnadsfri konsultation där du kan förklara ditt problem för oss.

Upptäck flera

Tjänster