Chat with us, powered by LiveChat

Cybersäkerhet

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Är du eller ditt företag utsatta för cyberattacker? Är din telefon eller dator hackad eller kanske utsatt för avlyssning? Vår säkerhetsavdelning hjälper dig med din cybersäkerhet så du kan undvika att din mobil blir hackad eller avlyssnad eller att någon tar sig in i din dator eller ditt nätverk. Vi förhindrar och förebygger alla former av IT-attacker.

Cybersäkerhet och hackerattacker

CYBERSÄKERHET ÄR ETT BRETT BEGREPP

När man tidigare talade om cybersäkerhet pratade man uteslutande om cybersäkerhet avseende datorer, servrar och moln. Idag handlar cybersäkerhet även om din mobiltelefon, de övervakningskameror du har installerat hemma eller på arbetet och andra IoT (Internet of Things). Det finns omfattande sårbarheter i de allra flesta system och protokoll som hackare kan använda som en brygga för att komma åt vitala system eller nätverk.

CYBERSÄKERHET  – MOBILTELEFONI

Ett av våra specialområden är cybersäkerhet för mobiltelefoner och mobila nätverk. Här undersöker vi bl.a. om din mobiltelefon är utsatt för risk, genom ditt eget nätverk, eller om ett virus har installerats lokalt i din mobiltelefon. Vi hjälper dig med att identifiera eller spåra intrång i din mobiltelefon och hitta bevis för ett sådant intrång.

SKYDD MOT TELEFONAVLYSSNING

Telefonavlyssning förekommer i allt större skala. Telefonavlyssning kan initieras och genomföras Inte bara av myndigheter utan även av privata aktörer som exempelvis är inriktade på företagsspionage eller enskilda personer som kan besitta viktig information. Mobiltelefoner som säljs i butik har oftast en låg säkerhet och använder sig av standardmjukvara och protokoll. Det finns idag många kända säkerhetshål för att avlyssna en mobiltelefon, det vanligaste är att bygga en s.k. brygga mellan masten och den mobiltelefon som man avser hacka eller avlyssna. Vi hjälper dig att modifiera din utrustning för att försäkra dig om att din mobiltelefon kommunicerar med rätt mast och vi förhindrar telefonavlyssning på en rad andra plan.

PHISHINGTESTER

Nätfiske (phishing) är idag en mycket vanlig metod för att angripa och infektera arbetsdatorer med skadlig kod. Nätfisket startar ofta med ett epostbrev som ser ut att komma från en bank eller ett kreditkortsbolag. I brevet uppmanas mottagaren att logga in på en falsk webbsida med ett inloggningsformulär.
Detta är ett försök att komma över kontokortsnummer, bankinformation eller lösenord. En bedragare som kommer över lösenord på detta sätt kan sedan logga in i datorn och installera elak kod eller mjukvara.
Det finns också en variant där angriparen kapar en dator genom att utnyttja ännu opatchade säkerhetsbrister i exempelvis webbläsaren, detta blir möjligt om användaren klickar på länkar i Phishing-mailet.
Sentor erbjuder Phishingtester för att stärka motståndskraften mot dessa typer av angrepp. Testet innebär att vi under kontrollerade former utformar och genomför en eller flera skräddarsydda Phishingkampanjer. Dessa riktas mot en mottagarlista som antingen upprättats av kunden eller av Sentor genom Threat Intelligence samt via kartläggning av kundens organisation genom publikt tillgängliga källor.

VI SER ÖVER OCH SKYDDAR DIN IT-MILJÖ

Att skapa en väl fungerande IT-struktur kan vara mödosamt och krävande och det finns en hel del omständigheter man måste beakta. Vi hjälper dig med att inspektera och testa ditt nätverk för att kontrollera om det är konfigurerat på ett korrekt sätt och om det klarar de vanligaste och mest kända typerna av attacker. Vi hjälper dig även att sätta upp ett skyddsnät och en anpassad mjukvara för övervakning.

VI FÖREBYGGER OCH LÖSER SÄKERHETSPROBLEM

Internet har på många sätt förändrat vår vardag och vårt sätt att ta del av nyheter och information, nätet har också påverkar vårt sätt att umgås och hur vi lyssnar på musik och tittar på rörlig bild. Webben är full av användbar information som finns tillgänglig för alla med en dator, smarttelefon eller annan enhet med internetuppkoppling.
Internet är samtidigt en arena för kriminella handlingar och i takt med att teknologin utvecklas blir det allt viktigare att veta hur man skyddar sig mot hackning, internetbluffar, olagliga virtuella intrång, identitetskapning och mycket annat som finns i den kriminella repertoaren. Privatpersoner, företag och myndigheter vänder sig ofta till oss för att få hjälp med existerande problem, men även för att lära sig om förebyggande arbete och hur man på bästa sätt kan skydda sig själva eller sitt företag.

CYBERSÄKERHET OCH SÄKER IT-MILJÖ

En vanlig missuppfattning är att ett krångligt och till synes säkert lösenord är tillräckligt för att skydda den information man skickar, mottar eller lagrar på internet och att endast kontoägaren själv har tillgång till det som ligger bakom inloggningen till eposten, sociala medier eller andra plattformar. Ett välvalt lösenord är absolut viktigt, men något fullständigt skydd ger det inte. Det finns alltid risk för dataintrång, både vad gäller datorer och mobila enheter. Detta utgör en stor säkerhetsrisk både för den enskilde personen och för ett företag eller verksamhet som förfogar över mängder med känslig information.

Idag är det möjligt för hackare att ta sig in i elektroniska enheter, många gånger utan att användaren själv märker något och när man väl inser vad som har hänt är det ofta försent. Nya mobiltelefoner kan tyckas säkrare och bättre skyddade, men i takt med att tekniktillverkare arbetar fram nya säkerhetslösningar så arbetar hackaren lika frenetiskt för att ta sig förbi de nya hinder som sätts upp. Det finns helt enkelt inga garantier för att man inte ska råka illa ut. Det har exempelvis blivit vanligare att hackare riktar in sig på en enskild anställd genom att korrumpera dennes mobiltelefon, för att därifrån kunna sprida virus vidare till datorer eller annan elektronisk utrustning på arbetsplatsen.

VÅRA TJÄNSTER INOM CYBERSÄKERHET PASSAR DIG SOM:

  • Misstänker att din dator, telefon eller surfplatta har blivit hackad.
  • Har drabbats av, eller misstänker, ett dataintrång hos ett företag eller myndighet.
  • Känner dig avlyssnad och tror att någon eventuellt använder dina elektroniska enheter för att bevaka och spionera på dig.
  • Ser tecken på att någon annan har tillgång till dina privata filer och lagringsmedia, exempelvis genom att data har raderats eller ändrats utan synbar förklaring.
  • Mottar anonyma meddelanden eller hot via internet, där avsändaren tycks känna till personliga detaljer och information.
  • Är en offentlig person med ökad risk för hackning och försök till dataintrång.
  • Är osäker på hur mycket personlig information som finns tillgänglig online.

ATT FÖREBYGGA OCH FÖRHINDRA DATAINTRÅNG

De som tar sig in i andras datorer och nätverk på jakt efter information har en stor arsenal av tekniker och metoder till sin hjälp. Det är ofta svårt att effektivt skydda sig om man inte är medveten om riskerna och vet hur man ska gå till väga. Vi jobbar dagligen med cybersäkerhet och implementerar lösningar för privatpersoner, företag och myndigheter för att förbättra säkerheten vid användande av IT och internet.

Vi utför grundliga penetrationstester av elektronisk utrustning och enheter, för att se om det finns sårbarheter och svaga punkter som en hackare skulle kunna utnyttja. Om vi hittar sårbarheter och säkerhetsluckor tar vi fram en lösning som ett företag eller en myndighet kan använda sig av för att förebygga dataintrång.

Det största misstaget man kan göra är att man tror sig sitta säkert eller att det företag man driver inte skulle vara av intresse för någon, men detta är en total felsyn. Oavsett företagets storlek finns det alltid känslig information som någon annan skulle kunna dra nytta av.

ÅTGÄRDER VID SÄKERHETSBRISTER OCH HACKNING

I situationer där ett intrång redan skett gör vi en skadekontroll för att värdera och uppskatta skadan och se vilken typ av information som har komprometterats. Detta gäller främst för företag och myndigheter där vi först stoppar intrånget och därefter utför en noggrann utredning.

En utredning kan även göras för att se om en mobil, en dator eller en surfplatta är hackad eller om den eventuellt har varit hackad tidigare. Detta kan utföras antingen genom att man skickar in enheten till oss, eller att vi gör utredningen på plats.

Dataintrång blir allt vanligare, det gäller att som privatperson, företagare och myndighet ligga steget före de som kan tänkas vilja komma åt din information.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation för att se vilka lösningar som finns tillgängliga för just din situation.

Relaterade länkar

Skydd mot spioneri

Casebook

Ett företags hemsida hackades och det fanns misstanke om att viktig kundinformation som banknummer och adresser kunde ha läckt. Detta skulle givetvis skada företagets anseende, men också utsätta kunderna för risker. Företaget tog kontakt med oss för att få hjälp och våra IT-tekniker gjorde snabbt en komplett utredning där hackaren stoppades. Vi tittade även på vilka delar av systemet som hackaren hade kommit åt och kunde se att endast ett par kunders information eventuellt hade hamnat i förövarens händer. Tack vare detta kunde de utsatta kunderna informeras och det gjordes därefter en uppföljning hos företaget för att hitta andra så kallade “weak spots” - sårbara punkter - i deras mjuk- och hårdvara, i syfte att förhindra framtida hackningar.

Upptäck flera

Tjänster