Chat with us, powered by LiveChat

Data recovery & IT tjänster

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Snabblänkar

Vi återskapar förlorad data på datorer/hårddiskar, mobiltelefoner och surfplattor samt USB och minneskort. Oavsett hur enheten skadats, medvetet eller omedvetet, går det i de allra flesta fall att rädda en stor del av informationen. Ett lyckat resultat kräver att räddningsinsatsen görs på ett professionellt sätt och med hjälp av rätt teknik. Vi bistår företag, myndigheter, polis och allmänhet med detta arbete.

INFORMATION ÄR SÄLLAN FÖRSTÖRD

Digital information är ettor och nollor som med olika tekniker sparas på digitala lagringsmedia. Informationen kan skadas genom att ett lagringsmedia faller för åldersstrecket, genom olyckshändelser, men också genom medvetet agerande i syfte att förstöra informationen. Eftersom digital information ofta har ett högt värde som bevis i utredningar och brottmål har privatdetektiv.se skapat ett antal olika tjänster för att återställa och återuppbygga det som tros vara förlorat på ett digitalt lagringsmedia.

FÖRSÖK INTE SJÄLV

Om du har ett skadat lagringsmedia och vill återskapa information är det i alla lägen viktigt att du inte själv försöker återskapa den. Det finns ett antal programvaror som säger sig klara detta, men resultatet blir ofta mycket bristfälligt och försvårar eller omöjliggör för oss att därefter utföra det professionella återskapande som vår teknik är kapabel till.

DATARÄDDNING HÅRDDISK/DATOR

Vi har möjlighet att hjälpa i de allra flesta situationer där disken kraschat eller skadats i en olycka. Dataräddning kan också vara en viktig åtgärd i en brottsutredning där någon medvetet försökt förstöra innehållet. Arbetet med att återskapa hårddiskens innehåll sker i en certifierad labbmiljö med hjälp av kraftfulla och avancerade forensiska verktyg.

Läs mer om Dataräddning hårddisk/dator här

DATARÄDDNING MOBILER OCH LÄSPLATTA

Även från skadade mobiltelefoner och läsplattor kan information återskapas. Mobiltelefoner kräver en större teknisk insats än hårddiskar, bl.a. beroende på att informationen är krypterad och att lösenord och skärmkoder först måste forceras. Vi kan återskapa information från de flesta operativsystem och återskapa de flesta typer av innehåll (bilder, chattar, sök- och samtalshistorik, dokument, sms med mera).

Läs mer om Dataräddning mobiler och läsplatta

DATARÄDDNING USB/MINNESKORT

Externa lagringsmedia som minneskort och USB har ofta en känslig teknik och skadas relativt lätt. Det är dock möjligt att även här – med hjälp av avancerade tekniska lösningar – rädda en stor del av den lagrade informationen.

Läs mer om Dataräddning USB/MInneskort

CYBERSÄKERHET

Vi använder alltmer IT-teknik. För varje ny generation och modell av datorer och mobiler har säkerhetsnivån höjts, men kunnandet hos hackare och andra som vill ta sig in i enheterna och systemen ökar i samma takt. Behovet av pålitligt skydd mot dataintrång är ständigt lika viktigt.
Vi hjälper dig se över säkerhetsnivån i datorer, mobiler och nätverk.

Läs mer om Cybersäkerhet

SPÅRA OCH LOKALISERA

Privatdetektiv.se är den enda aktör i Sverige som erbjuder denna tjänst, där vi spårar och lokaliserar individer med hjälp av modern och avancerad teknologi, genom att använda oss av IP-adresser, mastspårning och andra digitala spår. Tjänsten kan användas  i alla situationer då en viss person behöver lokaliseras.

Läs mer om Spåra och lokalisera

FÖRBÄTTRA AUDIO- OCH VIDEOKVALITET

Med hjälp av vår avancerade tekniska utrustning kan vi i de flesta lägen avsevärt förbättra kvaliteten på mediamaterial (ljud och bild) med låg kvalitet.
Tjänsten är till användbar i brottsutredningar men också i andra situationer, exempelvis i ärenden där vi hjälper privatpersoner och där mediamaterial är av avgörande betydelse.

Läs mer om Förbättra audio- och videokvalitet

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för mer information. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation för att se vilka lösningar som finns tillgängliga för just din situation.

FAQ

Data Recovery