Chat with us, powered by LiveChat

Dataräddning- data recovery – USB/MInneskort/Lagringsmedia

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Vi återskapar raderad data från extern lagringsmedia. Vi reparerar skadade USB-minnen, minneskort och annan portabel lagringsmedia. Lagringsmediat kan ha skadats genom en olyckshändelse eller i andra fall helt medvetet för att göra sig av med bevisning i ett ärende eller brottmål.

DATARÄDDNING LAGRINGSMEDIA/USB/MINNESKORT

Vi kan i de flesta fall rädda data från olika typer av extern lagringsmedia, även om det ofta är mer komplicerat än att rädda data från hårddiskar och mobiler. Våra möjligheter att hjälpa finns oavsett om lagringsenheten skadats i en olycka eller om information raderats på grund av slarv eller kanske helt medvetet för att förstöra bevis som skulle kunna användas i en utredning om brott.
Våra kunder är ofta företag som vill använda sparad information som bevisning mot en anställd som bedrivit konkurrerande verksamhet eller delat affärskritisk information från sin arbetsplats till utomstående.
Återskapad information kan även användas som bevis i ärenden som rör privatpersoner, exempelvis otrohet, stalking, sexuella trakasserier eller ofredanden

ARBETSMETOD DATARÄDDNING

Några vanliga typer av portabel lagringsmedia som vi arbetar med är USB-minnen och minneskort.
Vi gör inledningsvis en analys av lagringsmediat där innehållet har raderats avsiktligt eller oavsiktligt, eller där själva lagringsenheten är trasig, för att se om det går att rädda information och data. Återskapandet görs därefter med hjälp av avancerade tekniska lösningar, beroende på vad problemet är och hur informationen har blivit oåtkomlig.

För de som använder extern lagringsmedia, som exempelvis USB-minnen, SD-kort och andra typer av minneskort, är de dåliga nyheterna att dessa media inte är särskilt säkra vad gäller lagring av viktig information. Det är nämligen ytterst troligt att de i något skede kommer att gå sönder, då de är fulla av ömtåliga elektroniska komponenter.
Det är också så att ju billigare ett minneskort eller ett USB-minne är, desto större är risken att enheten slutar fungera. Det vanligaste problemet är att mikroprocessorn i enheten, som kontrollerar hur kommunikationen med datorn sker,  går sönder. Vi kontrollerar först vad problemet är i varje enskilt fall, och därefter vidtar vi de åtgärder som ger bäst chans att få fram önskad data och information.
De goda nyheterna är att det oftast ändå finns möjlighet att rädda förlorade filer och att komma åt det som finns på enheten.

Det kan också gå att rädda information som har blivit avsiktligt eller oavsiktligt raderad, eller gjorts oåtkomlig genom att man försökt förstöra enheten.

Våra tjänster inom återskapande av information på minneskort, USB och annan lagringsmedia kan passa dig som:

  • Har sparat semesterbilderna på ett SD-kort som nu slutat fungera.
  • Jobbar inom polis eller annan myndighet, där hjälp behövs att få fram eventuellt bevismaterial.
  • Råkat formatera ett minneskort så att allt innehåll har raderats eller försvunnit, eller där en enskild bild eller ett dokument har råkats tas bort.
  • Är företagare och misstänker att ett USB-minne har använts för att förflytta eller på annat sätt felhantera känslig information.

Oavsett om en lagringsmedia har raderats eller förstörts avsiktligt eller oavsiktligt, så finns det hopp om att kunna återfå det som tidigare fanns sparat, men då det handlar om en komplex process så är det viktigt att man inte försöker experimentera själv, då detta kan skada filerna ytterligare.

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för mer information. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation för att se vilka lösningar som finns tillgängliga för just din situation. 

RELATERADE LÄNKAR

Dataräddning hårddisk

Dataräddning mobil och läsplatta

Casebook

Ett USB-minne har upphittats i samband med ett brott och misstanke finns om att det eventuellt har tillhört en gärningsman eller att det kan ha använts vid planering av det aktuella brottet. När polisen sätter in USB-minnet i datorn så upptäcks det att ingen information finns lagrad, men istället för att ge upp direkt så vänder sig polisen till oss för hjälp med att se om det kanske har funnits något på USB-minnet, data som sedan raderats.

En anställd på ett företag har sparat viktig information på en USB-sticka. Denna har nu slutat att fungera, något som orsakar problem på arbetsplatsen i och med att informationen var väsentlig för att arbetet skulle kunna fortgå. Man har gjort allt för att komma åt filerna på det externa minnet, men ingen dator tycks kunna läsa enheten. Detta är ett mycket vanligt problem då denna typ av lagringsmedia har känslig teknik som sällan fungerar speciellt länge. Vi använder oss av metoder där USB-stickan repareras, eller där man flyttar över informationen till ett nytt och fungerande USB.

En bröllopsfotograf har spenderat helgen med att fotografera ett par olika bröllop och när hon sätter in SD-kortet i datorn på söndagskvällen är alla bilderna plötsligt borta! Alla mappar är tomma och det finns inga spår efter de timmar av arbete som hon lagt ner på att föreviga stunden som aldrig kommer tillbaka. Paniken ligger nära, men i de flesta fall så går det att återskapa raderade bilder på ett SD-kort, med rätt utrustning och kunskap, vilket vi kan hjälpa dig med.

FAQ

Data Recovery