Chat with us, powered by LiveChat

Dataräddning hårddisk/dator

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Vi reparerar och lagar en trasig eller kraschad hårddisk och återskapar data som raderats avsiktligt eller genom olycka. Vi har tillgång till mycket kraftfull teknik och kunnig personal för att i en certifierad labbmiljö återställa en stor del av den information som funnits sparad.
Tjänsten kan användas i alla situationer där informationen på disken skadats eller medvetet eller omedvetet raderats.

Data recovery hårddisk

DATARÄDDNING HÅRDDISK/DATOR

Dataräddning kan också benämnas digital bevissäkring eller IT-forensisk undersökning. Den sparade datan på disken kan ha skadats eller förstörts i en olyckshändelse eller raderats av misstag, ofta handlar det dessutom om att datan raderats helt medvetet för att försvåra bevisläget i ett brottmål eller i en utredning.

Information som tros vara förlorad på ett lagringsmedia som exempelvis en hårddisk kan ofta helt eller delvis räddas.

VATTENSKADADE/ BRANDSKADADE HÅRDDISKAR

Diskar som är vattenskadade eller brandskadade kan också räddas. Ibland kan man rädda all information, ibland kan man rädda delar av informationen. Allt beror på omständigheterna och vi måste alltid utföra en analys för att besvara frågan.

PROCESS

För att vårt arbete ska kunna påbörjas behöver vi fysisk tillgång till din hårddisk. Du kan skicka eller lämna den till oss. Om du inte kan separera disken från datorn kan du lämna in hela datorn till oss.

Vi börjar alltid med att kontrollera om hårddisken är trasig eller har utsatts för yttre påverkan. Ibland måste eventuella fel repareras innan vi kan gå vidare med nästa steg i arbetsprocessen. Vi har tillgång till de absolut bästa resurserna, vi använder kraftfulla och avancerade forensiska verktyg från bl.a. Celebrite och XRY samt även egenutvecklad mjukvara för att återskapa förlorad eller raderad data.

Processen att återskapa information ser ut så här

 1. Vi gör en klon av enheten till ett chip. En klon är en identisk kopia av enheten. Nu kan vi arbeta med klonen i stället för med originalet.
 2. Enheten matas in i en maskin som bryter ner informationen och bygger upp den igen. Diskens ettor och nollor matas in flera tusentals gånger per minut, något som skapar nya mönster av ettor och nollor. Dessa nya mönster kan visa oss information som tidigare har funnits på enheten och därmed kan data som misstänkts vara förlorad faktiskt återskapas och räddas.
 3. Maskinen skapar en digital forensisk rapport i form av PDF eller webbindex.
 4. Vissa undersökningar måste utföras manuellt  av IT-forensiker, speciellt om enheten är vattenskadad eller om annan manuell teknik behöver användas.
 5. Hur lång tid arbetet tar beror bland annat på om det handlar om en SSD-disk eller en vanlig disk eller en serverdisk, men i de flesta fall tar arbetet ca en vecka. Om du har skickat in flera enheter till oss försöker vi arbeta parallellt med alla enheter, för att få fram ett slutresultat så fort som möjligt.

 

Vilken information kan återskapas från en hårddisk?
I stort sett all typ av information på disken kan återskapas, exempelvis:

 • Multimediafiler (bild, ljud, video)
 • PDF, Word, Excel och andra dokument
 • E-post
 • Webb & Surfhistorik
 • Sparade lösenord
 • Loggar & inloggningar
 • Chattkonversationer och Imessages
 • WIFI nätverk

 

Hur långt tillbaka kan vi gå?
Informationen som återskapas kan vara både ny och gammal. Har disken formaterats vid ett eller flera tillfällen är det dock svårare att återskapa den information som fanns på disken innan den formaterades. Vi brukar generellt sett kunna rädda information från hårddiskar i 9 av 10 fall.

VEM HAR NYTTA AV DATARÄDDNING?

Dataräddning är en tjänst som kan användas i många situationer och av både privatpersoner, företag och andra verksamheter.  För en privatperson kan det handla om att rädda bilder eller dokument på disken, kanske finns här något som också är av värde i en pågående utredning om otrohet eller stalking? För ett företag, myndighet eller organisation kan det handla om att få fram information eller eventuellt bevismaterial (bevissäkring).

Huvudanledningarna att vi utför arbetet är att:

 • Rädda information från defekt disk/dator
 • Rädda avsiktligt eller oavsiktligt borttagen information
 • Utföra bevissäkring för företag och myndigheter
 • Rädda andra borttagna och/eller korrumperade filer

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för mer information. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation för att se vilka lösningar som finns tillgängliga för just din situation.

RELATERADE LÄNKAR

Återskapa raderad information från mobiltelefoner

Återskapa raderad information från lagringsmedia/USB/Minneskort

Så skickar du in materialet till oss

Casebook

En person grips som misstänkt gärningsman i en brottsutredning av ett mord och polisen behöver veta om personen i fråga är skyldig, om han agerade ensam och om brottet var planerat eller en spontan handling. Man bestämmer sig för att titta på den misstänktes dator efter ledtrådar och spår, men det visar sig att personen har försökt förstöra eventuellt bevismaterial genom att kasta ut datorn genom fönstret på sjätte våningen. Datorn är tillsynes totalförstörd, men det kan fortfarande gå att rädda den information som fanns lagrad på hårddisken. Vi kan ta reda på vad som kan räddas och vilken data som kan fås fram.

Det har brunnit på ett företag och många av arbetsplatsens jobbdatorer har förstörts, antingen till följd av branden eller släckningsarbetet, något som har lett till förlusten av värdefullt material och timmar av utfört jobb. Vi har möjlighet att ta isär enheterna och titta på vad som eventuellt kan tänkas vara möjligt att rädda. I många av de fall vi jobbar med lyckas vi få fram all eller stora delar av den information som fanns på den förstörda hårddisken.

Hårddisken har kraschat på en privatpersons dator. Det går inte att få igång datorn, möjligen beroende på att hårddisken kraschat. Det skapar en känsla av panik när man tänker på alla viktiga bilder och dokument som sparats på disken. Här kan man vända sig till oss för assistans med att förhoppningsvis få tillbaka den förlorade datan. Att det inte längre går att komma åt enheten betyder inte att informationen behöver vara förlorad, men det krävs specifik kunskap och högteknologisk utrustning för att kunna komma åt den.

FAQ

Data Recovery