Chat with us, powered by LiveChat

Data recovery mobil – Återskapa raderade sms, whatsapp, samtalsloggar och mycket mer

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Vi återskapar raderade sms, whatsapp-meddelanden, sms, chattar, mail och andra dokument. Våra undersökningar fungerar på Samsung, Android, Iphone (iOS) samt övriga märken och plattformar. Vårt labb använder endast utvärderade forensiska system.
Tjänsten kan användas i många olika situationer, där informationen i enheten skadats eller medvetet eller omedvetet raderats.

Data recovery mobil

DATA RECOVERY MOBIL OCH LÄSPLATTA

Det finns i de allra flesta situationer möjlighet att få hjälp med att rädda borttagna bilder, SMS och bildmeddelanden, information från appar och mycket annat. I varje enskilt fall gör vi en bedömning och lägger upp en plan för data recovery åtgärden
Vi kan alltså hjälpa oavsett om enheten skadats i en olycka eller om information raderats på grund av slarv eller i andra fall helt medvetet, kanske för att förstöra information som skulle kunna användas i en utredning om brott.
En vanlig kund hos oss är ett företag som vill använda digital information som bevisning. Det kan röra sig om en anställd som under längre tid bedrivit konkurrerande verksamhet, eller delat affärskritiska uppgifter från sin arbetsplats till utomstående.Återskapad information kan även användas som bevis i ärenden som handlar om otrohet, stalking, sexuella trakasserier eller ofredanden mot privatpersoner.

Exempel på Data recovery rapport
Data recovery rapport ser ungefär ut såhär.

VILKEN INFORMATION KAN ÅTERSKAPAS FRÅN MOBIL OCH LÄSPLATTA?

Exakt vilken information som går att återskapa beror på vilken telefon det handlar om, vilket operativsystemet är (iOS, Android etc.), hur gammal telefonen är, hur mycket minne det finns  och vilka appar som är installerade på enheten samt vilka appar som delar resurser med varandra. I regel brukar vi ha möjlighet att få fram följande raderad eller förstörd information på den undersökta enheten

 • Skickade och mottagna SMS/MMS inklusive innehåll.
 • Raderade Whatsapp, Skype, Viber, Messenger och andra chatt-applikationer.
 • Raderade dokument som PDF, Word, Excel m. fl.
 • Raderad webbhistorik – vilka sidor användaren har besökt.
 • Raderad sökhistorik – vilka sökfrågor användaren har ställt.
 • Raderade samtalslistor – inkommande och utgående samtal och även tid och datum för dessa, samt hur länge samtalen har pågått.
 • Sparade lösenord – vissa av de lösenord som har använts på enheten och/eller sparats.
 • GPS Position – om GPS har varit aktiverat kan vi se var telefonen eller surfplattan har befunnit sig. Vi har möjlighet att se detta även om vi inte har tillgång till den fysiska enheten, via tjänsten spåra & lokalisera.
 • Epost och elektroniska meddelanden som har öppnats, skickats eller tagits emot.
 • Bilder, videofilmer och annan media som i något skede har funnits sparad.
 • Skärmkoden till telefonen eller surfplattan.

I VILKET SYFTE VILL MAN ÅTERSKAPA RADERAD DATA?

Det finns en mängd situationer när data recovery kan användas. När vi blir kontaktade handlar det oftast om bevissäkring i olika syften som t.ex:

 • Otrohetsutredning  – Personer som vid misstanke om otrohet vill undersöka om partnern har haft eller har en affär. Raderad information från whatsapp, viber, sms och övriga applikationer avslöjar ofta en hel del.
 • Bevisföring  – Fysiska eller juridiska personer som önskar bevisa sin sak inför domstol, eller i en tvist. “Bevisning” kan självklart även användas för privata syften.
 • Olycka – Om din telefon varit med om en olycka, t.ex. fall från hög höjd, eller blivit påkörd, eller blivit vattenskadad.
 • Myndighetsutövning – Vi bistår myndigheter som t.ex. vill ta sig förbi ett skydd eller knäcka lösenordet till en telefon för att komma åt viktig bevisning som kan finnas i telefonen.

ÅTERSTÄLLNING AV RADERAD INFORMATION PÅ MOBILTELEFONER

Arbetet med att återställa förlorad information i en mobiltelefon är mer krävande jämfört med samma arbete på en hårddisk, orsaken är till stor del att informationen i en mobiltelefon är krypterad för att förhindra olaga intrång. Det behövs både specialutrustning och väldigt specifika färdigheter för att kunna återskapa information, exempelvis en bild, och även för att undvika att man av misstag förvärrar problemet.
Ett speciellt problem är givetvis också att knäcka skärmkoden. Vi kan göra detta med många mobiltelefonmodeller (iOS versioner). För andra modeller krävs det ofta betydligt mer arbete för att ta sig förbi skalet och in i telefonen. Telefonen måste då skickas till vårt ägarbolag i Israel, vilket är en dyrbar åtgärd, vi gör därför en bedömning från fall till fall.

ÅTERSKAPA FÖRLORAD DATA FRÅN SURFPLATTA, IPAD OCH ANDROID

Även i surfplattor lagras informationen digitalt. Om plattan skadats eller information raderats krävs det även här  professionell hjälp för att återskapa den. Chanserna att lyckas är goda, ofta kan det mesta eller stora delar av informationen räddas.

ANVÄND INTE APPAR FÖR ATT ÅTERSKAPA DATA

Det finns ett flertalet applikationer (appar)  som påstås kunna återskapa raderad data. Vissa är lite bättre än andra, men tänk på att de inte är i närheten av att återskapa information på samma effektiva sätt som våra maskiner kan. Apparna orsakar dessutom ofta skada och försvårar för våra system att läsa och tolka data på rätt sätt. Du kan alltså sabotera en hel utredning genom att använda en app för att återskapa data. Ibland är skillnaden så mycket som 90% om man jämför vad en applikation klarar och vad en maskin med datorkraft klarar. I regel kan appar återskapa den absolut nyaste informationen i form av t.ex. sms eller en enstaka chatt, men du förstör samtidigt datastrukturen och riskerar att viktig data går förlorad.

HUR LÅNG TID BEHÖVER VI FÖR ATT ÅTERSKAPA DATA?

Som standard tar det 1-2 arbetsdagar att utföra hela processen. Om du behöver lämna in telefonen och snabbt vill ha den tillbaka finns det en expressmetod som innebär att vi behöver upp till 4 timmar för att göra en klon. Arbetet kan förstås gå mycket snabbare än så.

VAD KOSTAR DET?

Du skickar först in telefonen för en analys. Analysen kostar 1500 SEK + moms.
Analysen berättar för oss hur mycket raderad data som finns på enheten och i vilka kluster. T.ex. 334 sms, 89 Samtal, 708 st chattkonversationer. Detta är en sk “Preview”, där vi ser ungefärlig datamängd som är raderad på telefonen. Om du önskar fortsätta processen och återskapa den raderade datan blir totalkostnaden 8700 SEK + moms, analysavgiften inräknad.
Priset förutsätter att du har skärmkoden till telefonen (ej pinkod, ej pukkod), utan själva skärmkoden som oftast består av ett mönster eller en kombination av 4 till 6 siffror. Om du inte har tillgång till skärmkoden, d.v.s. om du inte kommer in i telefonen måste vi utföra åtgärder för att ta oss igenom skyddet. Kostnaden för en sådan åtgärd varierar då vi först behöver veta vilken enhet du har och iOS-version. Att ta sig förbi skyddet är fullt möjligt men det är väldigt kostsamt. Det är betydligt billigare att ta sig förbi skyddet i en Android än i en Iphone.

ÖVRIGA FRÅGOR KRING DATA RECOVERY

Vi har skapat en samling frågor kring olika ämnen som du kan nå här.
Här kan du se vanliga frågor och svar om att återskapa raderad information från olika enheter

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för mer information. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation för att se vilka lösningar som finns tillgängliga för just din situation.

RELATERADE LÄNKAR

Data recovery hårddisk

Data recovery Lagringsmedia/ USB/MInneskort

 

Casebook

Påstådd otrohet

Under vårt arbete med en misstänkt otrohetsaffär ansåg den anklagade mannen att de beskyllningar som kvinnan riktade mot honom till stor del var obefogade och delvis helt felaktiga. Mannen erbjöd sig att skicka in sin mobiltelefon för undersökning hos oss. Vi gick igenom mobilens innehåll och återskapade även raderat innehåll. Vår undersökning visade att mannens version av den påstådda otrohetsaffären låg sanningen närmre än kvinnans.

Psykisk misshandel

En kvinna anklagade sin man för psykisk misshandel. Misshandeln sades ha pågått under en mycket lång tid. Kvinnan hade tidigare haft kontakt med polis utan att detta ledde någon vart. Kvinnan hade i sin mobil samlat på sig ett antal bevis i form av bilder, filmer och sparade chattkonversationer med sin man. När mannen fick vetskap om detta hade han slängt hennes mobil in i väggen i lägenheten.
Kvinnan tog därefter kontakt med oss och lämnade in den skadade mobilen. Vi kunde återskapa större delen av innehållet och säkra de bevis som fanns i den.

Samarbete med polis

Givetvis kan mobiltelefoner och deras innehåll utgöra viktiga bevis i brottsutredningar. Polisen har dock själv inga tekniska möjligheter att forcera en mobils skärmkod. I vissa utredningar där innehållet bedömts extra intressant har vi kunnat hjälpa polisen med att ta oss förbi skärmkoden och öppna upp innehållet för vidare analys och användning i den aktuella utredningen.

FAQ

Data Recovery