Chat with us, powered by LiveChat

DNA – analys & utredning

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Privatdetektiv.se inhämtar DNA genom bl.a. spaning och jämför DNA-prover/DNA-test för att bekräfta eller avfärda matchning mot en eller flera personer.

Privatdetektiv.se inhämtar DNA genom bl.a. spaning och jämför DNA-prover/DNA-test för att bekräfta eller avfärda matchning mot en eller flera personer. Vi hjälper med exempelvis faderskapsutredningar eller om du vill jämföra DNA för ett annat ändamål.

DNA-ANALYS OCH UTREDNING

DNA-tester kan svara på många olika frågor, de används bland annat av polisen vid brottsutredningar, samt för att fastställa släktskap och skapa s.k. DNA-profiler. Med dagens DNA‐teknik har analyserna vid rättsgenetik mycket hög säkerhet. Våra utredningar ger trygga svar med en säkerhet på 99,99% eller högre.

Vårt samarbete med ett danskt forensiskt lab gör det möjligt för oss att via spaning samla in föremål som innehåller DNA från den person vi spanar på och sedan få provet analyserat på labbet och utröna om det matchar mot ett annat redan känt DNA (ofta klientens). Ett typfall kan vara en kvinna som vill ha ett faderskap fastställt. Mannen som pekas ut som fadern vill dock inte frivilligt lämna ett DNA-prov. Kvinnan misstänker att mannen ej vill erkänna faderskap p.g.a. frågor om arv och egendom. Via spaning kan vi samla in föremål (dricksglas, fimpar, papper) som innehåller mannens DNA. Labbet gör en analys och ser att mannens DNA matchar kvinnans. Kvinnan får därefter välja hur hon vill gå vidare med den bekräftelse hon nu fått.

ASSISTANS VID DNA-ANALYS FÖR BROTTSBEKÄMPNING OCH PERSONLIGA ÄRENDEN

Det krävs ofta väldigt lite vävnad eller liten cellmängd för att kunna få fram användbart DNA för analyser och bevis vid brottsutredningar. I många fall räcker det med ett hårstrå, en bortkastad cigarettfimp, saliv eller ett lakan där eventuella kroppsvätskor kan påvisas. Man kan antingen skicka fyndet till oss, helst så sterilt som möjligt i exempelvis en plastpåse, eller alternativt höra av sig till oss så kommer vi och samlar in materialet på plats.

Med hjälp av ett DNA-prov är det möjligt att fastställa personens kön, men för att fastställa en relation till en annan person eller att knyta en person till ett brott behöver man två olika DNA-prov – dels från den misstänkte och dels från den andra personen eller från brottsplatsen. Samma princip används när man fastställer faderskap och släktskap, det krävs ett prov från båda personerna som man försöker fastställa genetisk relation mellan. Det går att ta DNA-prov med en persons samtycke, men även utan personens samtycke, beroende på vad situationen kräver.

Våra tjänster inom DNA-analys passar dig som:

  • Behöver påvisa ett släktskap eller en släktrelation mellan två personer.
  • Deltar i en brottsundersökning där DNA misstänks ha lämnats på brottsplatsen och där man antingen endast vill samla in upphittad DNA, eller jämföra fynden med DNA från en person för att se om personen i fråga är skyldig eller oskyldig.
  • Har andra anledningar att behöva hjälp med insamling av DNA eller med en DNA-analys.

FASTSTÄLLANDE AV FADERSKAP MED HJÄLP AV DNA

DNA för faderskapstester går att samla in med eller utan samtycke från den berörda individen. Analysresultatet kan användas vid till exempel en vårdnadstvist, i en skilsmässa eller i rättstvister gällande betalning av underhåll. DNA-provet jämförs sedan med DNA från barnet, för att fastställa huruvida en specifik person är barnets biologiska pappa.

 

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för mer information. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation för att se vilka lösningar som finns tillgängliga för just din situation.

RELATERADE LÄNKAR

Fingeravtryck

Otrohet

Advokat & Jurist

Casebook

En ensamstående mamma

En ensamstående mamma vill att pappan till ett barn ska ta ansvar och betala underhåll, men mannen i fråga nekar till att barnet är hans. Det kan då bli aktuellt att göra ett faderskapstest med hjälp av DNA, för att fastställa om personen är, eller inte är, pappa till barnet. Testresultaten kan sedan användas i en rättegång. Det är möjligt att samla in DNA med eller utan personens kännedom, beroende på vad resultaten ska användas till och vilka eventuella regler som gäller.

Material har försvunnit från ett företag

Material har försvunnit från ett företag och företaget väljer att göra en intern undersökning innan de vänder sig till polis och myndigheter. Vi har möjlighet att testa eventuellt kvarlämnade DNA-spår för att fastställa om personen som befunnit sig på platsen för stölden är en man eller en kvinna, något som kan vara till hjälp för företaget då det drastiskt minskar antalet tänkbara misstänkta bland personalen.

En kvinna har utsatts för stalking

En kvinna har utsatts för stalking under en period. Kvinnan har starka misstankar att den person som förföljer henne är den tidigare pojkvännen, men tydliga bevis saknas. Vid ett tillfälle skickar stalkern ett brev till kvinnan, brevet har en hotfull ton. Kvinnan överlämnar brevet till oss tillsammans med några andra föremål som finns i hemmet och som endast hanterats av pojkvännen under den tid de bodde tillsammans. DNA-analysen visar att det DNA som fanns på kuvertets insida och det DNA som fanns på de föremål som kvinnan överlämnade var identiskt.

Upptäck flera

Tjänster