Chat with us, powered by LiveChat

Dold kameraövervakning

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Dold kameraövervakning kan används för att samla in bevis. Vi hjälper dig med förarbete och installation samt med tolkning av det inspelade materialet.
Ofta används dold kameraövervakning för att påvisa och samla bevis kring olika typer av oegentligheter som kan förekomma på en arbetsplats.

Dold kameraövervakning

DOLD KAMERAÖVERVAKNING

Privatdetektiv.se erbjuder implementering av avancerad säkerhetsteknik, där varje lösning är anpassad efter dina behov. Vi har kunniga tekniker som installerar inspelningsutrustning för upptagning av ljud och video, detta kan göras diskret i olika typer av teknisk eller elektronisk utrustning som mikrovågsugnar och eluttag men även i möbler och i bilar. När detta sker i en anpassad miljö så blir kameran i princip osynlig och väldigt svår att upptäcka.

DOLDA KAMEROR FÖR OLIKA SYFTEN

Dold kameraövervakning förekommer ofta på industrier eller arbetsplatser där oegentligheter misstänks. En väl fungerande kameraövervakning kräver en hel del planering och förarbete och anpassning av miljö och förutsättningar. Det har exempelvis stor betydelse vilken upplösning kameran har, vilket fokusområde den har, hur ljusförhållandena ser ut och hur bra kameran kan stå emot väder och vind. Man bör dessutom ta ställning till om kameran eller kamerorna ska vara uppkopplade i ett trådlöst nätverk och vilken lagringskapacitet man vill ha. Det finns närmare 200 olika moduler som på olika sätt kan byggas ihop till en lösning som passar din verksamhet och din situation.

DOLD KAMERAÖVERVAKNING PÅ ARBETSPLATSER

Att en arbetsgivare använder dold kameraövervakning av sina anställda är inte ovanligt, det förekommer både i Sverige och utomlands. Anledningen kan vara att arbetsgivaren misstänker att de anställda inte sköter sina arbetsuppgifter, att det finns misstankar om att de anställda stjäl, eller att det förekommer andra olagliga aktiviteter på arbetsplatsen. Dold kameraövervakning hjälper arbetsgivaren att kontrollera personalen, men det gör även arbetsplatsen till en säkrare plats. Kameraövervakningen används ibland under en längre period, men kan ibland också användas under en begränsad tid för att komma tillrätta med de oegentligheter som man uppfattat. Övervakningen löser då ett akut problem och förtroendet mellan arbetsgivare och anställda kan återställas, vilket är viktigt för en framgångsrik verksamhet.

VIKTIGT ATT VETA

För att vi ska kunna utföra vårt arbete krävs det att du har god kunskap om den miljö där du vill ha kameran installerad, detta gör det enklare för oss att planera installationen redan innan vi anländer till den aktuella platsen. Om du inte har kännedom om rummet eller platsen där du vill ha kameran placerad så hjälper vi dig med detta, vi gör en noggrann och diskret utredning för att hitta den ultimata platsen att installera kameran på.

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för mer information. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation för att se vilka lösningar som finns tillgängliga för just din situation.

Relaterade länkar

Stöld och Svinn

Skydd mot spionage

Spaning och kartläggning

Casebook

Misstanke fanns om assistansbedrägeri

Det fanns starka misstankar om att en individ erhöll sjukförsäkring och assistanshjälp trots att hon egentligen inte hade rätt till det. Försäkringsbolaget hade själva försökt utreda, men kvinnan var väldigt smart och noga med att inte visa sig ute allt för mycket. Vi satte upp dold kameraövervakning utanför hennes föräldrars hem, där hon ofta hälsade på och kunde tack vare det inspelade materialet konstatera att hon var betydligt rörligare än vad hon hade påstått och hennes sjukbidrag och assistans drogs in.

Kände sig förföljd och bevakad

En kvinna hade en olustig känsla av att vara förföljd, hon tyckte även att saker i hennes lägenhet verkade flytta på sig och byta plats. Polisen tog henne inte på allvar då inga direkta bevis fanns och hon vände sig därför till oss för hjälp. Vi installerade kameror i samtliga rum i lägenheten och kunde konstatera att en man tog sig in i lägenheten flera gånger i veckan när kvinnan inte var hemma. Mannen visade sig vara hennes tidigare pojkvän och rättslig åtgärd vidtogs där han anklagades för bland annat brott mot hemfriden och olaga hot.

Anställda stal för över 300,000

Ett företag kontaktade oss eftersom det hade försvunnit material från deras varuhus till ett värde av 300 000 kronor. De hade misstankar om att två av deras anställda låg bakom detta men hade inga bevis. Vi installerade dolda kameror både i varuhuset och i fordonen som de anställda körde. Vi fann att det var hela fem anställda som låg bakom stölderna. Alla fem blev avskedade och åtalade.

Stal 6 miljoner från företaget - utan misstankar under flera års tid

Vi arbetade med ett kommunalt återvinningsföretag som misstänkte att deras anställda stal koppar och andra föremål från arbetsplatsen. Via spaning med hjälp av spårningschip och videoövervakning upptäckte vi att det var hela 16 personer som stal från sin arbetsplats. 12 av dessa personer blev anmälda och åtalade. Stölderna hade pågått under många år, det visade sig att värdet på det stulna godset uppgick till sammanlagt 6 miljoner kronor. För att förhindra att detta skulle ske igen införde vårt säkerhetsteam tillsammans med styrelsen nya säkerhetsrutiner för att eliminera problemet.

Upptäck flera

Tjänster