Chat with us, powered by LiveChat

Due Diligence

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Due Diligence är en metod för besiktning av företag och verksamheter. Tjänsten kan användas om du planerar att köpa eller investera i ett företag eller inleda någon form av samarbete. Due Diligence ger en mycket detaljerad genomlysning av ett företags aktuella situation, men även dess historik. Metoden värderar både den ekonomiska och den juridiska delen av verksamheten.

Due diligence - Privatdetektiv.se

DUE DILIGENCE SKYDDAR DIG OCH DINA INVESTERINGAR

Due Diligence är en metod för företagsbesiktning och det kanske viktigaste verktyget om du överväger att köpa eller investera i ett företag, eller om du vill förstå hur en konkurrerande verksamhet drivs och huruvida det finns brister i verksamheten. Due Diligence bör alltid föregå det viktiga beslutet om uppköp, samarbete eller investering. Due Diligence ser till att båda parter vet vad de kan förvänta sig innan de ingår någon form av avtal, det minskar risken för oförutsedda händelser och konsekvenser av oärliga avsikter.

Tjänsten innebär att vi inhämtar information om en verksamhets bakgrund och historik, vi kan bland annat titta på styrelsen och dess medlemmar – både nutida och före detta – och vi identifierar eventuella problem och så kallade “red flags” som du bör vara medveten om innan ett viktigt beslus tas.

Vi gör ingående bakgrundskontroller och tittar närmre på de fysiska personer som ligger bakom bolaget du vill veta mer om, både bolagsmän och styrelse. Vi levererar därefter en noggrann rapport till dig som klient, där vi redovisar eventuella risker med företaget, exempelvis att företrädarna för bolaget har varit föremål för skatteutredning, polisutredning eller om det kanske finns samröre med kriminella personer eller organisationer som kan komma att utsätta dig för onödiga och oväntade risker.

I Due Diligence ingår också en finansiell besiktning där vi analyserar bolagets redovisningar och kontrollerar att allt är i sin ordning. Vid en legal besiktning granskar vi eventuella pågående rättstvister samt viktiga avtal som eventuellt kan ha ingåtts. Vi kontrollerar även att bolaget betalar skatt, hur skatten betalas, samt att allt fungerar som det ska gällande både inkomstskatt, moms och punktskatter. Här utförs även en noggrann genomlysning av bolagets registrerade immateriella rättigheter.

TILLGÅNG TILL SVÅRÅTKOMLIG INFORMATION

Due Diligence ger dig också en fördjupad förståelse för ett företag, dess ägare och styrelseledamöter. Vi förser dig med information från bland annat officiella och icke officiella databaser och informationskällor. Denna information använder vi i vår riskanalys som vi sedan presenterar för dig.

Våra professionellt utformade rapporter ger en mycket tydlig överblick över ett företags historik och bakgrund, något som kan komma att fungera som viktigt beslutsunderlag för framtida affärer och samarbeten. Våra resurser är tekniskt avancerade och vi kan enkelt och snabbt utföra en ingående utredning med Due Diligence.

DUE DILIGENCE I SVERIGE OCH INTERNATIONELLT

Due Diligence kan utföras i Sverige och i utlandet via vårt ägarbolag ISRA Intelligence Services.

Mer information finner du om ISRA här

KNOW YOUR CLIENT (KYC)

Know your client (KYC) är ett sätt att bedöma och övervaka kundrisken. Det är ett sätt att fastställa kundens identitet, förstå kunden och bedöma potentiella risker med en affärsrelation, exempelvis risken för penningtvätt. Vi har erfarenheten och resurserna att utföra en detaljerad KYC.

WORLD CHECK

Ytterligare ett relaterat verktyg som vi förfogar över är Worldcheck, en tjänst knuten till Thomson Reuters, där vi  snabbt avgör om en person, företag eller organisation är flaggade för sanktioner eller förekommer i ärenden om penningtvätt.

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för mer information. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation för att se vilka lösningar som finns tillgängliga för just din situation.

RELATERADE LÄNKAR

Kontrollköp

Advokat & jurist tjänster – Våra tjänster för jurister och advokater

Skattebrott i bolag

Styrelse & Organisation

Casebook

Kinesiska investerare beställde Due Diligence

Ett kinesiskt konsortium hade visat intresse för att köpa upp ett svenskt bolag och styrelsen ville vara säker på att de hade delgivits all relevant information innan de fattade ett definitivt beslut. Vår utredning gick ut på att kontrollera alla detaljer, en ny företagsbesiktning gjordes för att undersöka reella tillgångar, framförallt immateriella rättigheter för nya produkter. Klienten ville vara säker på att alla rättigheter och patent var i sin ordning och att det inte fanns några rättsliga skäl till att inte välja att ta över bolaget.
Våra utredare fullföljde utredningsprocessen och kunde på så vis besvara kvarstående frågor, varefter diskussionerna gällande övertagandet kunde fortsätta.

Amerikansk privat investerare skaffar en ny samarbetspartner inom Forex handel

En förmögen privat investerare sökte hjälp för att “göra en bakgrundskontroll,” men han var inte medveten om skillnaden mellan en vanlig bakgrundskontroll och Due Diligence. Vi förklarade vad som skiljer de två begreppen åt och därefter mottog vi mer information gällande det svenska bolag som investeraren hade för avsikt att ingå ett samarbete med. Vid en närmare granskning gjorde vi några oroande upptäckter. Det visade sig bland annat att företaget tidigare hade varit föremål för utredning, då gällande en misstanke om avancerat bedrägeri med Forexhandel, där den plattform som användes misstänktes vara manipulerad i syfte att bedra investerare.

En utredning ledd av oss drogs igång och samtliga individer inom bolaget granskades, dels den dåvarande styrelsen som hade tillträtt 6 månader tidigare, men även tidigare bolagsmän och anställda. Vi arbetade oss metodiskt igenom företagets kontaktnät, där vi kunde identifiera flertalet riskfaktorer, samt hitta andra klienter som hade utsatts för olika typer av bedrägeri. Med detta i åtanke kunde vi inte rekommendera ett samarbete med detta bolag och tack vare vårt framtagna bevismaterial så kunde vår klient gå ihop med andra investerare, som sedan anmälde företaget för bedrägeri och försök till bedrägeri.

Ekobrottsmyndigheten var mycket tacksam att vi hade skött större delen av utredningen, då detta gjorde det enkelt för dem att vidta rättsliga åtgärder och väcka åtal.

Due Diligence av ett ungerskt bolag

Ett svenskt bolag tog beslutet att flytta hela sin tekniska avdelning till Ungern, för att där sedan anlita arbetskraft lokalt. För att lyckas med detta ordnade vi bakgrundskontroller av de nya cheferna som skulle tillsättas, samt Due Diligence på samarbetspartners och andra inblandade. Dessa kontroller utgjorde en viktig del av det svenska företagets strategi, något som i sin tur resulterade i en lyckad etablering i det nya landet.

Upptäck flera

Tjänster