Chat with us, powered by LiveChat

Just nu genomför vi förbättringar uppdateringar av denna denna webbplats och störningar kan därför förekomma.

Old About us

Privatdetektiv.se is Sweden's leading service company in the field of private investigations. We offer investigative and detective services for authorities, companies and individuals. We operate both within Sweden and internationally, and each month we handle hundreds of inquiries which include tracking, Surveillance, eavesdropping, research and investigations.

Our Strength

About us

Privatdetektiv.se is a trademark/brand owned and operated by ISRA Intelligence Services, which is a Swedish-Israeli intelligence company based in Tel aviv, Israel.
The company is also registered in Sweden under organization number 556814-7283 as an separate entity.
Privatdetektiv.se was founded 2011 and our employees have over 20 years of experience in the industry. Together – we have 160 years of experience, combined. Our network is large both in Sweden and internationally.

Our hand-picked investigators have unique skills and are all experts in their specific fields. Every week we handle hundreds of inquiries both in Sweden and around the world related to investigations, security services and surveillance operations. We accept assignments from  private individuals, municipalities, Corporations and authorities.

What sets us apart from other private detectives is that we always work in teams. This means that we can guarantee quick results and carefully executed work, which is not in any way hampered by a lack of manpower or resources. Our team – and the skills and experience we have at our disposal means that we can handle things that individual private investigators cannot or do not want to handle, and we adapt our methods completely to the client’s needs.

We offer absolute privacy and discretion and confidentiality from your first contact with us.

0

års erfarenhet

0

timmars tillgänglighet

0

avslutade utredningar

Vi jobbar alltid i team

Flertalet så kallade privatdetektiver är i praktiken enmansföretag, även om de ibland uppger något annat. De saknar de resurser som krävs för professionell spaning och andra grundläggande tjänster i branschen. Hos oss arbetar vi däremot alltid i team, vilket garanterar kontinuitet, effektivitet och diskretion i vårt arbete.

Välutbildad personal med unik kompetens

Åtskilliga så kallade privatdetektiver saknar egentlig utbildning och erfarenhet inom fältet. Hos oss har däremot samtliga medarbetare gedigen kompetens som privatutredare men också tidigare erfarenheter inom utredning, spaning och säkerhetsarbete från t.ex. polis, säkerhetstjänst eller militär.

Omfattande kontaktnätverk

Vårt nätverk är omfattande och vi har lätt att få tag på information oavsett om det är från Sverige eller från utlandet. Den typ av kontaktnätverk har vi byggt upp under många år och vi arbetar alltid med strikt sekretess.

Tekniska resurser
utöver standard

Det finns stora skillnader på privatdetektiver och säkerhetsbolag när det kommer till erfarenhet, seriositet, utrustning och kunskap. Marknaden för privatdetektiver är helt enkelt indelade i två segment - ett professionellt segment och ett segment som bedriver en verksamhet mer likt en hobbyverksamhet...

Våra klienter

Våra klienter återfinns t.ex. bland advokatbyråer och försäkringsbolag, i fastighetsbranschen och bland myndigheter. Vi utför även tjänster åt privatpersoner och åt utländska klienter.

Bli en del av vårt nätverk!

För att kunna bedriva en framgångsrik utredning är vi beroende av korrekt information, vilket kan vara svårt att hitta tyvärr. Detta betyder att det är viktigt för oss att ha ett bra förhållande med våra kontakter inom olika industrier. Vi är alltid tacksamma för information och belönar informatörer väl.

Om oss

Privatdetektiv.se har funnits sedan 2011 och våra anställda har över 20 års erfarenhet inom industrin. Vårt nätverk är stort både inom Sverige och internationellt.