Chat with us, powered by LiveChat

Förbättra ljud och videokvalitet

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Med avancerad teknisk utrustning har vi möjlighet att förbättra kvaliteten på mediamaterial (ljud och bild) med låg kvalitet. Detta kan vara användbart i en brottsutredning men också hjälpa en privatperson i ett ärende där mediamaterialet är av avgörande betydelse. Vår avancerade tekniska utrustning gör att vi i de allra flesta fall avsevärt kan förbättra kvaliteten på källmaterialet.

Förbättra ljud och video kvalité - privatdetektiv.se

FÖRBÄTTRING AV VIDEO OCH AUDIO MED LÅG KVALITET

Vi har den utrustning som krävs för att förbättra kvaliteten på ljud- och bildmaterial, vilket kan vara användbart vid bevisframtagning och kontroll av bland annat övervakningsfilmer och ljudinspelningar.

KVALITETSFÖRBÄTTRING OCH HUR DET ANVÄNDS

Det finns ett flertal situationer där en utredning eller ett personligt ärende kan tänkas behöva ljud- eller videobevis. Det kan handla om videomaterial från övervakningsutrustning, dolda kameror, mikrofoner eller annan form av bild- och ljudövervakning. Bildkvaliteten på film från trafikkameror och de övervakningskameror som används av företag och privatpersoner är ofta relativt dålig, det kan därför vara svårt (eller till och med omöjligt) att se några avslöjande detaljer hos personen eller personerna som förekommer i videoupptagningen. 

Med hjälp av vår teknik kan vi filtrera bort störande bakgrundsljud från ljudinspelningar samt göra bildinnehållet klarare och mer lättförståeligt. I ljudinspelningar av låg kvalitet kan vi ofta tyda vad som sägs, innehållet blir därmed användbart och kan användas vid en rättslig åtgärd.

VÅRA TJÄNSTER PASSAR DIG SOM:

  • Har haft inbrott och har svårt att urskilja detaljer i övervakningsfilmer eller ljudinspelningar.
  • Försöker vidta laglig åtgärd med video- eller ljudupptagning som bevismaterial, men kvaliteten på materialet inte är tillräckligt bra.
  • Har en ljudinspelning inspelad i undersökande syfte där det inte går att avgöra vad personerna i klippet säger.
  • Jobbar med en trafikutredning, där inspelat material från en trafikkamera inte är tydligt nog för att man ska kunna urskilja exempelvis en registreringsskylt.

DETALJER I LJUD OCH BILD

När man jobbar med att förbättra en inspelad video eller ett ljudklipp är det viktigt att få fram ett mer detaljerat innehåll och detta finns oftast där om man bara lyckas eliminera störningarna och bruset. Denna typ av förbättringar kräver kunskap och högteknologisk utrustning och kan inte utföras av vem som helst. 

Vårt IT-team gör det möjligt för både en privatperson och ett företag att förbättra de bevis och ledtrådar som håller för låg kvalitet, för att på så sätt kunna ta ärendet vidare. Även myndigheter kan använda tjänsten.

HUR BRA BLIR RESULTATET?

Hur pass bra resultatet blir beror mycket på materialets ursprung – dvs vilken enhet det spelades in med, hur materialet har komprimerats, behandlats och förvarats. I de flesta fallen gör förbättringarna att materialet blir avsevärt mycket bättre än “originalversionen” som vi får in av klienten.

HUR SKICKAR JAG IN MATERIAL TILL ER?

Du kan skicka in materialet till oss digitalt eller via e-post. Här kan du läsa mer om hur du ska skicka in ditt material

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för mer information. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation för att se vilka lösningar som finns tillgängliga för just din situation.

RELATERADE LÄNKAR

Otrohet

Spaning & kartläggning

DNA Analys

Stalking

Casebook

Upptäck flera

Tjänster