Chat with us, powered by LiveChat

Privatdetektiv tjänster för företag – Säkerhet & Utredning

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Varför anlitar företag privatdetektiver?

För företaget kan det handla om att få djupgående bakgrundskontroller gjorda, att identifiera och åtgärda problem med illojala medarbetare eller stöld och svinn på företaget eller att genomföra en risk- och säkerhetsanalys för att förebygga situationer där företaget eller dess ledning riskerar utsättas för hot och utpressning.

Läs mer

Er privata säkerhetstjänst

Tillgång till information är nyckeln till framgång och smarta beslut. Så har det alltid varit, men är än mer så i dagens globala informationssamhälle. Rätt information hjälper dig att handla korrekt inför en rekrytering, en tvist med en anställd eller en IT-läcka.

Läs mer

Riskhantering

En riskvärdering är ett strukturerat sätt att identifiera och prioritera de områden som är mest utsatta i företagets verksamhet. Vi utför kvalificerade beräkningar av hur troligt det är att ett hot realiseras mot ditt företag och dess medarbetare eller mot företagsledningens familj.

Risk- och säkerhetsanalys

Utsatt för Utpressning?

Många företag löper risk att utsättas för hot och utpressning. De som ligger bakom utpressningen kan ibland vara personer tidigare knutna till företaget. I andra fall handlar det om kriminella som utsätter affärsidkare för hot och utpressning och kräver betalt för “beskydd”. Allt oftare sker utpressningen via digitala kanaler.

Läs mer om Hot och Utpressning

Internutredningar

Internutredningar är ett verktyg som hjälper företaget att förebygga och hantera interna oegentligheter på ett konstruktivt och affärsmässigt sätt. Vi kan hjälpa er med detta arbete och på ett professionellt och effektivt sätt hantera interna oegentligheter inom många olika områden.

Läs mer om internutredningar

Riskerna med ofullständig bakgrundskontroll

En ofullständig bakgrundskontroll kan skada ditt företag och utsätta styrelsemedlemmar eller företagets ägare för onödiga risker, vi har sett detta hända gång efter annan. Bristfälligt utförda bakgrundskontroller är ett problem som de flesta företag eller företagsägare ofta får betala dyrt för.

Läs mer om Ofullständiga bakgrundskontroller

Spaning & Kartläggning ger dig bevis och faktaunderlag

Spaning i företagsärenden kan handla om att spana på fuskande personal eller att kartlägga vissa personer som man misstänker beter sig illojalt mot företaget eller kanske att spana på personer som beter sig illa mot sina arbetskamrater och skapar en dålig arbetsmoral. Det kan också handla om personer som ofta är frånvarande utan att vara sjuka och tillbringar denna tid på andra arbetsplatser.

Läs mer om Spaning och kartläggning

Personal som sjukanmäler sig på felaktiga grunder?

Personal som sjukanmäler sig på felaktiga grunder kostar företaget stora pengar och stör även verksamheten genom det merarbete som krävs för att hitta ersättare. Det är heller inte lätt att sparka en person som misstänks för oegentligheter om inte bevis kan presenteras.

Läs mer här

Vilka är vi?

Privatdetektiv.se är ett varumärke som ägs av ISRA Intelligence Services med huvudkontor i Tel Aviv i Israel. Vi är ett svensk-israeliskt säkerhetsföretag som är specialiserade på privata säkerhetstjänster.

Läs mer om oss

Prata med våra säkerhetsrådgivare

Du kan alltid prata med våra säkerhetsrådgivare om problem och frågeställningar som rör ditt företag. Den inledande kontakten och samtalet kostar dig inget. Om vi kommer fram till att vi bör gå vidare med ditt ärende välkomnar vi ett personligt möte. Detta debiteras med 1890 sek /timme plus moms.

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för mer information. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation för att se vilka lösningar som finns tillgängliga för just din situation.

 

 

Upptäck flera

Tjänster