Chat with us, powered by LiveChat

Försäkringsbolag

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Vi undersöker och dokumenterar när misstanke finns om att någon begår, har begått eller planerar att begå ett försäkringsbedrägeri. Vårt arbete utförs oftast på beställning av ett försäkringsbolag då ytterligare bevis behöver samlas in för att kunna ta ett beslut om ersättning och för att kunna påvisa bedrägeri.

VI UTREDER FÖRSÄKRINGSBEDRÄGERIER

Försäkringsbedrägerier har en gemensam nämnare – de utreds inte förrän det finns en misstanke om brott. En sådan misstanke kan grunda sig på tips som har kommit in till försäkringsbolaget, eller på att försäkringsbolagets egna utredare har identifierat andra markörer för försäkringsbedrägeri.

När vi blir inkallade är det oftast för att bistå försäkringsutredare samt för att komplettera den pågående utredningen. Med metoder som fysisk spaning eller informationsinhämtning kan vi se huruvida individens beteende överensstämmer med det som han eller hon har rapporterat in till försäkringsbolaget.

FÖRSÄKRINGSBROTT

Våra utredare har stor inblick i denna typ av brott – både försäkringsbedrägerier där individen påstår sig ha rätt till ersättning till följd av fysiska eller mentala hinder, men även situationer där någon avsiktligt har förstört eller gömt sin egendom i syfte att erhålla ersättning. Vi vet hur fuskarna planerar och hur de genomför sina bedrägerier, vår erfarenhet och våra avancerade spaningsmetoder kan vara en lösning för ett försäkringsbolag när de egna resurserna inte räcker till.

Alla utredningar sker diskret och vi levererar resultaten i form av en utförlig rapport, ofta tillsammans med bild- och videobevis, beroende på vad fallet kräver. Detta kan sedan användas som underlag i bolagets interna utredning av misstänkt försäkringsbedrägeri. Vi bedriver utredningar både i Sverige och utomlands.

VÅRA ARBETSMETODER

För att uppnå snabba och tillförlitliga resultat använder vi oss av ett flertal metoder, vi jobbar både med övervakning på plats samt med olika digitala spaningstekniker. Några av de arbetsmetoder vi använder oss av är:

 • Dold kameraövervakning
 • Kontroll av aktivitet på internet
 • Samtalslistor & Mastspårning
 • IT-forensiska undersökningar
 • Kvitton och köphistorik

ASSISTANSBEGRÄDERIER

Vi tittar på fall där misstanke finns om att en individ i själva verket inte har rätt till de försäkringspengar och den assistans hen tar emot,  personen kan ha överdrivit eller rent av ljugit om sina fysiska eller mentala begränsningar.

Dessa undersökningar görs med hjälp av diskret spaning, vi kan bland annat titta på huruvida individen är mer fysiskt rörlig än vad han eller hon påstår. Sådan aktivitet kan t.ex. dokumenteras när den misstänkte utövar sportaktiviteter under en resa, trots att de rapporterat att de knappt kan gå. Allt dokumenteras med bild och videoupptagning i bevissyfte.

FUSK MED PERSONSKADOR OCH OLYCKOR

Det är väldigt enkelt att som drabbad överdriva sina skador eller den smärta som dessa har orsakat, med syftet att få ut mer pengar från försäkringsbolaget. Med vår hjälp kan försäkringsutredaren få tillgång till mer information, vi har möjligheter att utreda på ett djupare plan.

VI UTREDER:

 • Trafik & Motorskador – (misstänkta ärenden där fordon krockas eller bränns.)
 • Hem/villa- och reseskador
 • Företagsskador
 • Personskador
 • Arbetsskador
 • Övriga skador

VILL DU VETA MER?

Du kan alltid kontakta oss för en kostnadsfri konsultation där du får möjlighet att beskriva ditt problem. Kontakta oss så berättar vi mer!

RELATERADE LÄNKAR

Spaning & kartläggning

Dold kameraövervakning

Research & Informationshämtning

Försäkringsbedrägeri drabbar dig

Internationella uppdrag

Casebook

Restaurangen gick dåligt - ägaren brände upp lokalen

En restaurang i södra Sverige brann ner varefter försäkringsbolaget inledde en undersökning. Där upptäcktes det att det fanns vissa detaljer i bokföringen som inte stämde, vi kontaktades för att hjälpa till med fortsatta efterforskningar. När kvitton och dokument kontrollerades så visade det sig att restaurangägaren hade försökt få det att se ut som om restaurangen drog in mer pengar än vad den egentligen gjorde och detta stärkte givetvis misstankarna om eventuellt bedrägeri.

Via avancerad dataräddning kunde vi se att personen, både i sin dator och i sin telefon, gjort sökningar om bränder. Han erkände till slut efter att ha tagit del av allt bevismaterial som hade samlats in. Konsekvenserna för mannen för bedrägeriet blev 2 års fängelse för anlagd brand och bokföringsbrott samt näringsförbud.

Personskadan var i själva fallet en näsoperation

Vi arbetade med ett försäkringsbolag som misstänkte att en kvinna som påstod sig ha trillat och skadat sig hade varit oärlig om hur hennes skador hade uppkommit. Hennes ansikte var blåslaget och väldigt svullet. Genom tillgång till hennes sociala medier fick vi tips om att hon hade spenderat tid i Spanien på en skönhetsklinik. Genom vårt moderbolag ISRA kunde vi i Spanien inhämta information och göra intervjuer med tre anställda på kliniken. Vi fick tillgång till kvinnans journal och kunde se att hon hade gjort skönhetsingrepp. Vi överlämnade våra bevis till försäkringsbolaget som polisanmälde kvinnan och nekade henne ersättning.

Liga brände bilar mot ersättning

Ett försäkringsbolag misstänkte att privatpersoner avsiktligt brände upp sina bilar. Varningsklockorna började ringa när flera liknande fall rapporterades in under en kortare tidsperiod, alla olyckor och bränder hade skett i samma mindre stad.

När vi började arbeta med fallet kunde vi se att flera av olyckorna som påstods ha lett till bilbränderna hade skett längs samma väg, samt att flera av olycksrapporterna tycktes vara skrivna med samma handstil - det vill säga av samma person - trots att bilägarna var till synes oberoende av varandra.
Genom kontakt med mekaniker så kunde vi också se att samtliga bilar hade varit i behov av dyra reparationer, vilket vi snabbt kunde sluta oss till antagligen var motivet bakom det misstänkta brottet. Utredningen resulterade i klara bevis, varefter sex personer kunde gripas och slutligen dömas för försäkringsbedrägeri.

Upptäck flera

Tjänster