Chat with us, powered by LiveChat

Försäkringskassan

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Vi utreder och dokumenterar alla former av bedrägeri mot sjukförsäkringssystemet, assistansbedrägeri, påstådda personskador eller annan bedräglig aktivitet. Via spaning och research kan vi dokumentera missbruk av ersättningar och bidrag.

KONTROLL AV DE SOM FÅR BIDRAG

Denna tjänst riktar sig till Försäkringskassan och innebär att vi kan assistera vid kontroll av personer som får olika typer av bidrag och ersättningar. Det handlar framförallt om bidrag som utgår till barnfamiljer, till personer med funktionsnedsättningar samt till personer som uppbär ersättning med anledning av sjukdom eller annan anledning.

Vi kan även hjälpa till med ärenden rörande bostadsbidrag, underhållsstöd och graviditetsersättning, för att kontrollera så att inget fusk eller bedrägeri förekommer där en individ erhåller bidrag trots att hen kanske saknar rätt till det. Vi fungerar som en extra resurs för Försäkringskassans egna utredare där vi undersöker misstänkta personers förehavanden och ser till att dokumentera allt med bild- och videoupptagning.

Vi inhämtar också information från tredje part, som t.ex. en skönhetsklinik eller en vårdinrättning och analyserar resmönster och annat relevant. Utredning sker med hjälp av fysisk spaning men också via vårt researchteam som samlar in information från sociala medier, inkomna tips och annat underlag. Varje utredning är unik och bedrivs utifrån specifika misstankar, exempelvis att en utredare hittar bokade semesterresor när personen uppgett att hen är rörelsehindrad under den aktuella perioden.

VI KAN HJÄLPA TILL I MÅNGA SITUATIONER

Nedan några exempel på situationer och tillfällen då vi kan hjälpa:

  • När det finns frågetecken gällande huruvida en individ har rätt till ersättning vid långvarig sjukdom eller skada.
  • Vid utbetalat bostadsbidrag och där en kontroll behöver göras för att fastställa om rätt till ersättning kvarstår. 
  • Kontroll av ansökan gällande arbetsskada eller sjukersättning, där individen har farit fysiskt illa på arbetsplatsen eller av annan anledning inte kan jobba heltid.
  • När någon misstänks för annan typ av bidragsfusk eller för att fastställa att det bidrag som utgår till en person är berättigat.

Denna typ av kontroller är viktiga för att Försäkringskassan ska kunna fortsätta sitt arbete med att ekonomiskt stödja de individer i Sverige som faktiskt behöver hjälp och som har rätt till den. Genom att göra grundliga kontroller kan man minimera risken för fusk där pengarna hamnar hos personer som inte har, aldrig har haft, eller som har förbrukat rätten till bidrag.

FYSISK SPANING INOM SVERIGE OCH UTOMLANDS

En utredning där fysisk spaning ingår har syftet att eventuellt bevisa att personen i fråga är mer rörlig än vad han eller hon påstår. Vi har möjlighet att dokumentera en persons rörlighet med bild- och videoupptagning, både inom Sverige och utomlands om individen exempelvis åker på semester.

Vi tittar exempelvis på om personen kanske lyfter tungt när de tror att ingen ser, eller utövar någon form av sport som inte passar in på den profil som har delgivits Försäkringskassan. Om en misstanke visar sig stämma så levererar vi komplett bevismaterial som kan användas vid en åtgärd.

Vid internationell spaning använder vi i de flesta fall vår egen erfarna personal och det tillkommer sällan kostnader för resa och hotell, då vårt ägarbolag Isra Intelligence har lokala kontor runt om i världen.

UTREDNING AV MISSTÄNKTA ASSISTANSBEDRÄGERIER

Fusk och bedrägerier kostar årligen stora pengar för den svenska staten och en bedrägeriform som dykt upp under senare år är assistansbedrägerier. Detta innebär att man har ansökt om och kanske fått rätt till assistans, trots att man egentligen inte har de fysiska eller mentala nedsättningarna som krävs för att få denna hjälp.

Assistansbedrägeri kan också handla om oseriösa företag som anlitas av Försäkringskassan men där statsbidraget går till personer som inte arbetar inom verksamheten.

Allt detta är dels oetiskt, men det kan också i förlängningen resultera i att någon som faktiskt behöver hjälpen för att kunna leva ett normalt liv får avslag.

Vi använder oss av pålitliga källor, informationsinhämtning samt fysiska spaningsmetoder, för att på så sätt kolla upp de som får betald assistans och minska risken för fusk och bedrägeri.

Läs mer om assistansbedrägerier här

VILL DU VETA MER?

Då kan du kontakt oss för att få mer information. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation där du kan berätta vad du behöver hjälp med.

Relaterade länkar

Internationella uppdrag

Spaning & kartläggning

Casebook

En kvinna hade varit heltidssjukskriven i två år till följd av en olycka på arbetsplatsen. Det handlade om en ryggskada som enligt kvinnan själv tvingade henne att spendera största delen av tiden i rullstol. Detta gjorde det omöjligt för henne att arbeta och hon fick ersättning. Efter en tid fattades misstankar då ett anonymt tips kom in, som påstod att hon i själva verket inte alls behövde rullstol eller sjukersättning. Detta var mycket svårt för Försäkringskassan att bevisa, och vi kontaktades för hjälp med fortsatt utredning.

Då denna typ av ärenden är väldigt känsliga lade vi upp en plan för en diskret undersökning som inte skulle komma att påverka den heltidssjukskrivne och vi dokumenterade med bild och video vad hon ägnade vardagarna åt. Det kunde konstateras att hon sällan eller aldrig använde rullstolen på sin fritid och vi tog fram bildbevis på när hon bar tunga kassar från bilen och in i huset, samt när hon upprepade gånger busade med barnen i trädgården. Bevismaterialet lämnades in till Försäkringskassan och hennes bidrag drogs in.

Upptäck flera

Tjänster