Chat with us, powered by LiveChat

Hitta försvunnen person

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Privatdetektiv.se hjälper dig med att lokalisera, kartlägga och spåra försvunna personer. Vi arbetar med utredningar kring kidnappningssituationer.

Vi hjälper dig att hitta och spåra personer
Spåra/hitta försvunnen person? Kidnappad person? Privatdetektiv.se hjälper dig med att spåra och lokalisera försvunna personer genom spårning och efterforskning. Vi kartlägger rörelsemönster och kontakter och arbetar intensivt med ditt ärende. Hos oss hanterar vi också ärenden där personer håller sig borta medvetet, eller där psykisk ohälsa ligger bakom försvinnandet.

TYPISKA ORSAKER NÄR PERSONER FÖRSVINNER

Vi arbetar med väldigt olika typer av utredningar kring försvunna personer. Den gemensamma nämnaren för nästan samtliga dessa utredningar är att det handlar om personer som har försvunnit av egen fria vilja och som skärmar av sig från omvärlden. Det finns många olika orsaker till varför en person väljer att göra på detta sätt:

 • Psykisk ohälsa – Psykisk ohälsa kan drabba vemsomhelst och närsomhelst, den kan medföra att en person fattar beslut som denne annars inte skulle ha fattat “vid sina sinnens fulla bruk”. Detta medför att personen handlar irrationellt och på ett sådant sätt att det blir nästintill omöjligt för anhöriga att förstå. Förföljelsemani eller paranoia är ett par exempel på tillstånd som kan leda till att en person försvinner – även från sina egna barn samt nära och kära. Detta är den absolut vanligaste orsaken till ett försvinnande.
 • Konflikt – Olika typer av konflikter eller tvister kan medföra att man vill hålla sig “gömd”. Vanligt är att folk håller sig borta för att de t.ex. inte vill bli delgivna eller att de har stora skulder.
 • Familjerelaterat – Om man har problem hemma eller om man anser sig illa behandlad eller liknande så avviker man ibland från t.ex sina föräldrar eller andra familjemedlemmar. Ett vanligt “försvinnande” är att ungdomar inte kommer hem på några dagar, då vill föräldrarna hitta sitt barn med hjälp av oss. Det är inte helt ovanligt att minderåriga försvinner från sitt hem för att de kanske träffat en kille/tjej. Det är dessutom inte helt säkert att den nya relationen är lämplig för barnet.
 • Drogmissbruk – Missbruk kan definitivt leda till att personer håller sig själva “inlåsta” och onåbara  i en lägenhet (ensam eller med bekanta) för att sedan festa och bruka droger. Det är inte helt omöjligt att detta kan pågå i dagar. Vi har sett ungdomar som försvunnit på detta sätt, men även helt vanliga vuxna människor.
 • Tvång  – Det finns idag en uttalad kultur inom den kriminella världen där man har “undersåtar” som tjänar en hel organisation eller en enskild kriminell  individ. I regel är det ungdomar eller minderåriga som kan lockas att sälja eller förflytta narkotika, eller t.ex. agera chaufför. I många av dessa fall använder inte de utsatta personerna sin ordinarie telefon eller hör av sig till sina nära och kära p.g.a. att instruktionerna är sådana. Ungdomarna kanske inte vågar berätta vad de gör, eller på vilket sätt de är utsatta. Det förekommer förstås också andra former av tvång.

MISSTÄNKT KIDNAPPNING

Om person försvunnit p.g.a. misstänkt eller bekräftad kidnappning skiftas fokus till att snabbt lokalisera offret och vi genomför även tekniska undersökningar för att spåra potentiella förövare. Här arbetar vår säkerhetsavdelning tillsammans med familj och anhöriga för att vidta lämpliga åtgärder utifrån den rådande situationen. Vi agerar alltid i samförstånd med klienten och vi kan även vara behjälpliga med att förhandla fram en lösning. Vi kan även assistera dig med eventuell betalning av lösensumma samt med hämtning av den kidnappade personen.

FÖRSVUNNEN PERSON I UTLANDET

Om ditt ärende är relaterat till utlandet, dvs om du misstänker att en person försvunnit till utlandet (där denne kanske är bosatt eller kanske studerar) så har vi även möjlighet att hjälpa dig.

EGENMÄKTIGT FÖRFARANDE MED BARN

Om ditt ärende avser egenmäktigt förfarande med barn kan vi hjälpa dig att spåra och lokalisera ditt barn.

Här kan du läsa mer om tjänsten

ARBETSMETODER

När det handlar om försvinnanden och kidnappningsärenden arbetar vi brett med olika utredningsåtgärder. Metoderna anpassas till den uppkomna situationen och involverar flera olika avdelningar som alla är specialiserade på sitt område. Här är några exempel på åtgärder:

 • Spårning – Vid situationer med en försvunnen person eller misstänkt eller bekräftat kidnappning kartlägger vi personens mest aktuella digitala spår. Det kan handla om alltifrån var personen har handlat, bokat en biljett, eller på något annat sätt gett sig tillkänna.
 • Vi letar fysiskt efter personen – När vi ringat in en person inom en godtagbar sökradie kan vi fysiskt leta efter den försvunna personen.
 • Mastspårning – I detta fall när det gäller försvunna personer kan man ringa in ett sökområde på ca 400-500 meter från den mast som används för tillfället.
 • Kartläggning av personens bekanta – Ibland försvinner personer av fri vilja och uppehåller sig t.ex. hos vänner eller bekanta. Genom olika metoder kan vi undersöka om personen ifråga befinner sig hos någon av dessa personer. Ibland vill klienter även se om en person är hemma, då de själva är förhindrade att besöka adressen, kanske för att de bor på annan ort eller i annat land. Här kan vi vara behjälpliga med att undersöka detta.
 • Kartläggning av personen –  Vi kartlägger personens kontaktnätverk, vilka som kontaktat vilka och hur personen har rört sig. Detta är en tjänst som vi är ensamma om att kunna utföra på den nivån.
 • IT- forensisk undersökning – Vi har möjlighet att återskapa raderad information från digitala enheter som en person efterlämnat, t.ex. mobiltelefoner, datorer, eller USB/SD kortminnen. Genom att återskapa denna information kan vi få en en inblick i personens förehavanden, planering, googlesökningar, kommunikationer och annan viktig information.
 • Andra metoder – Vi arbetar med minst 20 metoder ytterligare, men vissa av våra utredningsmetoder vill vi behålla för oss själva, eftersom vårt utredningsarbete kan skadas om vi “avslöjar allt”.

VAD DU KAN GÖRA SJÄLV

Som anhörig till en försvunnen person är det alltså viktigt att en anmälan görs så snart som möjligt. En utredning startas dock sällan omedelbart så det finns en del saker som du själv, eller tillsammans med en privatspanare, kan göra. Exempelvis –  och då det är tillämpligt:

 • Ring personens vänner och övriga familjemedlemmar som möjligtvis kan veta någonting.
 • Fundera om du möjligtvis kan ha nån aning om vart personen skulle när han eller hon gick hemifrån?
 • Vet du var personen befunnit sig senast?
 • Vet du var personen ofta brukar uppehålla sig?
 • Har personen nämnt någon specifik plats den senaste tiden?
 • Har du tillgång till personens telefon- eller internetbank? Ta i så fall reda på när personen använde sitt kort senast.
 • Ring runt till sjukhus i området för att kontrollera om personen finns där. Ge också en beskrivning av personen, det kan underlätta för sjukhuset.  
 • Har personen en smartphone? I många fall går dessa att spåra. En uppdaterad Iphone går till exempel att spåra via ICloud.

ANNAT ATT TÄNKA PÅ

Det finns oftast saker du själv kan bidra med för att göra arbetet enklare för oss. Av förklarliga skäl vill vi inte uppge detta här, men du får den informationen när du kontaktar oss och berättar om ditt ärende.

 

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för mer information. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation för att se vilka lösningar som finns tillgängliga för just din situation.

RELATERADE LÄNKAR

Spaning och kartläggning

Vårdnadstvist & Egenmäktigt förfarande med barn

Internationella uppdrag

CASEBOOK

Lämnade sin familj och arbete utan given anledning

En kvinna kontaktade oss och meddelade att hennes man lämnat familjen, sitt arbete, och inte gick att kontakta. Familjen hade redan varit i kontakt med polisen som fått tag i mannen för en vecka sedan, men mannen uppgav att denne befann sig i staden “på semester”, och att han ville bli lämnad ifred. Polismannen som pratade med honom på gatan upptäckte dock att mannen hade betett sig underligt, luktade illa, och saknade skor. Då detta inte var ett brott kunde polisen inte vidta någon åtgärd och avskrev ärendet. När kvinnan informeras om dessa omständigheter förstår hon absolut ingenting av detta beteende. Mannen har ett toppjobb och har nga som helst konflikter. Det fanns ingen självklar anledning för honom att inte åka till arbetet eller komma hem. När vi kopplas in spårar vi upp mannen och iakttar honom på distans för att förstå vad det är som försiggår. Det framkommer mycket snabbt att mannen lider av psykisk ohälsa - han sover inte på nätterna, pratar med sig själv ständigt och hans anteckningar som vi lyckats plocka upp efter honom finner vi vara osammanhängande text som bekräftar våra misstankar. Hans familj ber oss att vidta åtgärder för att mannen skall få vård, men då det finns omfattande kriterier för tvångsvård krävs det att vi samlar in mycket information och bevis på att mannen utgör en fara för sig själv eller andra. Omfattande försök görs för att få mannen att självmant åka till sjukhuset, men mannen nekar. Tillsammans med vår dokumentation görs senare en bedömning av läkare som omhändertar mannen för tvångsvård.

Mannen höll sig borta från delgivningsförsök

I en tvist med ett företag har mannen hållit sig borta från diverse delgivningsföretag under ett helt år. Företaget anlitar en advokatfirma, som i sin tur anlitar oss och för att spåra upp mannen och delge honom viktiga dokument för att processen skall kunna fortsätta.
Mannen spåras inom 12 timmar till en stad i Tyskland där han har ett nytt arbete och där vi kan lokalisera hans lägenhet som ägs av hans syster. Dagen efter kan han delges på sin arbetsplats utan problem.

Flickan rymde hemifrån

Föräldrarna till en 13-årig flicka från Stockholm kontaktar oss och meddelar att deras dotter rymt hemifrån. De har redan kontaktat polisen men föräldrarna upplever att kontakten är dålig och att det inte skett några framsteg. När vi intervjuade föräldrarna uppger de att de har kännedom om att flickan träffat en pojke, men de har aldrig fått träffa honom och de vet ingenting om honom. Genom en IT-forensisk analys av flickans Ipad som hon lämnade kvar hemma, kunde vi återskapa raderade konversationer och på så sätt kunde vi ta del av all information som rörde ärendet och identifiera denna pojke. Det visar sig att pojken är 18 år och hemmahörande i Malmö. Genom ytterligare åtgärder kunde vi lokalisera flickans position och föräldrarna kunde åka och hämta henne utan problem

Upptäck flera

Tjänster