Chat with us, powered by LiveChat

Hot & utpressning

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Om du är utsatt för hot, trakasserier eller utpressning kan våra privatutredare eller säkerhetskonsulter hjälpa dig med en lösning.
Vi arbetar tillsammans med arbetsgivare för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö. En väl fungerande arbetsplats kräver att arbetet mot hot och trakasserier ses som viktigt. Det handlar om medvetenhet om problemområdet, förmåga att lösa de problem som dyker upp och att bygga en organisation som gör det tryggt och enkelt att rapportera för den som utsätts för någon form av kränkning.
Vi hjälper även privatpersoner som utsätts för hot och trakasserier.

Hot & utpressning

HOT & TRAKASSERIER PÅ ARBETSPLATSEN

Som arbetsgivare är det viktigt att kunna erbjuda en säker arbetsmiljö för de anställda, vilket innebär att du som arbetsgivare måste ta hot och trakasserier på arbetsplatsen på största allvar.

Vi hjälper företag att utreda hot och trakasserier på arbetsplatsen genom att ta fram bevismaterial – vi använder oss av informationsinsamling, spaning och spårning, och även skapande av strategier för att förebygga problem samt för att förbättra den existerande arbetsmiljön.

SEXUELLA TRAKASSERIER

MeToo riktade blicken mot de utbredda sexuella trakasserier som riktades mot kvinnor, inom yrkesvärlden, på arbetsplatsen och i andra sammanhang. Kvinnor delade med sig av sina berättelser och negativa erfarenheter av sexuellt våld och sexuella trakasserier och manliga maktstrukturer. På många sätt fick metoo-rörelsen omvärlden att inse omfattningen av problemet, hur pass vanligt sexuella trakasserier är och hur många kvinnor som upplevt någon form av oönskade sexuella närmanden och hot.

När problemet uppträder på en arbetsplats kan en speciell svårighet vara att man inte riktigt vet vart man ska vända sig för att få hjälp.
Vårt mål är att motverka otrygghet på arbetsplatsen genom utbildning i förebyggande syfte, men även att bistå med lösningar på existerande problem. Om du som anställd eller företagsledare behöver hjälp med bevisinsamling så kan vi assistera på ett diskret sätt, vi kan genomföra en utredning som sedan kan användas vid exempelvis ett avskedande eller en rättslig åtgärd.

HOT OCH UTPRESSNING

Utpressning mot företag har blivit vanligare och dessutom alltmer kreativ vad gäller de metoder som används. Utpressaren kan ibland vara en enda person som anser sig vara orättvist behandlad eller i andra fall en person som har tillgång till känslig information som företaget kan “köpa tillbaka” mot en summa pengar.
I andra dokumenterade fall har företag mottagit försändelser med ett vitt pulver tillsammans med en uppmaning att betala en lösensumma till utpressaren, om inte pengarna betalas ut hotas företaget med att få sin verksamhet saboterad.
I miljöer där gängkriminalitet förekommer är det också vanligt att affärsidkare utsätts för hot och utpressning, de kriminella nätverken kräver företagaren på pengar och hotar med att verksamheten, om pengarna ej betalas, kommer att utsättas för skadegörelse.

Den digitala utpressningen mot företag har också ökat. Det kan handla om att utpressarna via s.k. utpressningstrojaner låser och krypterar företagets filer och kräver en lösensumma för att låsa upp dem.

BRÅ har tydligt visat att hot och utpressning är vanligast förekommande inom branscher som hanterar mycket kontanter och där svartarbete förekommer och där det finns kontaktytor mot den kriminella världen. Men i stort sett alla företag kan bli föremål för hot och utpressning. Trenden är att organiserad brottslighet alltmer använder utpressning som inkomstkälla.

Vi arbetar aktivt med att trygga företagsledare och deras familjers säkerhet. Vi har möjlighet att hjälpa med olika typer av utredningsarbete (fysisk och teknisk spaning samt IT-forensiska analyser) för att klargöra vilka som ligger bakom ett hot och hur det bäst ska hanteras. För att förebygga hot och utpressning utför vi även riskanalyser som utvärderar den säkerhetsrisk som finns och vidtar därefter nödvändiga åtgärder, exempelvis ökar säkerheten i företagets IT-lösning. Vi kan även arbeta tillsammans med ett företag för att ta fram en säkerhetsplan för olika personer i företaget och även deras familjer.

ONLINEHOT

I dagens digitaliserade samhälle är hot och trakasserier ett stort och ökande problem. Det har blivit enklare att trakassera och uppföra sig illa utan att behöva se den utsatta personen i ögonen,  anonymiteten bakom datorskärmen tycks bidra till att vissa släpper fram beteenden som de i andra sammanhang skulle kontrollera och trycka ned.

Uttrycket “troll” används världen över för personer som kommenterar på sociala medier enbart i syfte att skapa bråk och att sprida hat. Även om personerna som ligger bakom i de flesta fall inte utgör ett fysiskt hot, så kan de göra stor skada mentalt och ge upphov till rykten som sedan kan vara svåra att stoppa. Det är lätt att hota och skriva elaka saker när man sitter bakom en datorskärm, det medför sällan konsekvenser för förövarna.

Det går dock inte att vara helt anonym på internet, då man i princip alltid lämnar någon form av digitala spår efter sig. För privatpersoner kan det vara svårt att veta hur man ska gå tillväga för att identifiera och hitta personer som står bakom hot och trakasserier. Vi är experter på att lokalisera de som missköter sig på nätet, vi kan hjälpa dig – både som företag och privatperson – om du har mottagit allvarliga hot eller trakasserier via digitala medier. Våra kontakter och den teknologi vi använder oss av gör det möjligt för oss att spåra IP-adresser och tillsammans med annan informationsinhämtning och riktad spaning kan vi också spåra trollen både i Sverige och i utlandet.

Spårning kan ske genom datatrafik, mobiltrafik (t.ex. oregistrerade kontantkort) och genom andra utredningsmetoder. Genom att identifiera trollen bakom de olika konton som de använder ser vi till att trakasserierna eller hoten upphör.

STALKING

Stalkning innebär att en eller flera personer bevakar och förföljer en individ. Statistiskt sett så är det oftast kvinnor som utsätts. Men även män drabbas, eventuellt i större utsträckning än vad statistiken visar, stalking kan egentligen drabba precis vem som helst.
En stalker är inte enbart någon som förföljer en annan person fysiskt. En stalker kan även använda sig av andra former av kommunikation exempelvis sms, telefonsamtal, anonyma brev eller olika internetkanaler. Olaga förföljelse är en mycket obehaglig upplevelse men vi kan hjälpa dig då vi har mångårig erfarenhet av att identifiera, lokalisera och konfrontera stalkers, samt av att samla in hållbara bevis som sedan kan lämnas vidare till en polismyndighet eller liknande.

Det finns dessvärre inte mycket polisen kan göra för att hjälpa de som blivit utsatta, det saknas tillräckligt tydliga lagar gällande just stalking, polisens bristande resurser är också en orsak att dessa fall sällan prioriteras.

Läs mer om Stalking här

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för mer information. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation för att se vilka lösningar som finns tillgängliga för just din situation.

RELATERADE LÄNKAR

Dold kameraövervakning

Spaning och kartläggning

Risk & Säkerhetsanalys

Styrelse & organisation

Casebook

En ohållbar arbetssituation

En man kontaktade oss efter att själv ha försökt lösa en knepig situation, där hans kvinnliga chef ofta var lite väl vänlig och fysisk med honom. Det handlade dels om diskreta beröringar, men även om sexuellt laddade skämt och förslag som fick honom att känna sig obekväm, dels för att han var gift men också för att kvinnan i fråga var hans överordnade.

Han hade vid ett flertal tillfällen uttryckt att han inte uppskattade beteendet och även vänt sig till kollegor och bekanta för råd, men de flesta skämtade bort problemet och tyckte att han skulle ta dessa närmanden som en komplimang. Då han var rädd för att förlora jobbet vände han sig till oss för hjälp med att ta fram videobevis, som han senare lämnade in till företagets styrelse. Kvinnan förlorade jobbet och mannen blev flyttad till en annan avdelning eftersom han inte längre kände sig bekväm på den gamla. Vi arbetade sedan tillsammans med styrelsen för att sätta in åtgärder och för att förhindra vidare sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Obehagliga samtal och brev

En kvinna hade under flera månader mottagit samtal från ett okänt nummer, ofta under natten, men när hon svarade så fanns ingen där. När hon sedan började få vykort med hotfulla meddelanden utan avsändare blev hon orolig, speciellt då hon upptäckte att vissa inte hade någon poststämpel utan tycktes ha stoppats direkt ner i brevinkastet.

Vi hjälpte henne med att spåra telefonnumret, samt med att videobevaka trappuppgången till hennes lägenhet, för att se vem som lämnade breven. Det visade sig vara samma person, en person som tidigare hade uppfört sig hotfullt mot henne. Det insamlade bevismaterialet var tillräckligt för att kunna göra en polisanmälan om olaga hot.

Kvinna blev hotad online

Vi blev kontaktade av en kvinna som under en längre tid hade fått hot skickade till sig via bland annat e-post, sms och telefonsamtal. En okänd person hotade med att publicera nakenbilder som han påstod sig ha av henne. Hon kontaktade polisen men fick ingen hjälp, då väldigt få bevis och ledtrådar fanns. Hon gick då vidare och kontaktade oss.

Vi gjorde en sökning på personens IP-adress, samt på numret som hade ringt henne under nätterna. Vi lyckades i båda fallen spåra en man och kunde konstatera att han faktiskt hade bilder på henne som han hade fått tag i när han lagade hennes dator. Mannen var IT-tekniker och arbetade för ett företag som lagade trasiga datorer. Efter att ha samlat ihop bevismaterial så presenterades det för hans arbetsgivare, vilket ledde till att han blev avskedad. Ärendet blev dessutom polisanmält.

Upptäck flera

Tjänster