Chat with us, powered by LiveChat

Illojal konkurrens

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Vi utreder misstanke om osund eller illojal konkurrens, anställdas brott mot kontraktsbestämmelser eller röjande av företagskänslig information. Tjänsten arbetar både med aktuella fall där du behöver bevis och dokumentation samt med det lika viktiga förebyggande arbetet där rådgivning och utbildning är viktiga beståndsdelar. Vi kan också utföra utredningar om osund konkurrens där aktörer tänjer på regelverket för att skapa fördelar för sin egen verksamhet.

Vi utreder illojal konkurrans

ILLOJAL KONKURRENS

En regel på en utvecklad arbetsmarknad är att man som anställd inte under några omständigheter bör konkurrera med sin arbetsgivare. Den anställde bör inte utanför arbetsplatsen erbjuda tjänster relaterade till anställningen, eller starta ett eget företag vid sidan om som konkurrerar med arbetsgivaren. Alla regler kring illojal konkurrens kan vara tydligt inskrivna i ett anställningskontrakt, men de kan också vara underförstådda och utgöra en del av förhållningsregler som en anställd bör känna till och respektera.

Som medarbetare på ett företag eller i en verksamhet riskerar du alltid att åtgärder vidtas mot dig om du i någon form driver en konkurrerande illojal verksamhet, i värsta fall kan detta resultera i avsked eller rättsligt förfarande som kan sluta med skadeståndsanspråk från företaget.

Det är lika viktigt att du som arbetar med rekrytering och liknande uppgifter på ett företag känner till alla regler och bestämmelser och policy kring detta, alldeles speciellt om du är direkt ansvarig för frågor om anställning och kontrakt. Med rätt kunskap och förberedelse går det att skydda sig mot problematiska medarbetare, otillåten konkurrens och andra bekymmersamma incidenter. Vi erbjuder utbildningar och strategier för både personal och företagsledning, samt utredningsalternativ när misstanke finns om att en anställd inte sköter sin del av ett ingånget avtal.

MOTVERKANDE AV ILLOJAL KONKURRENS OCH KONTRAKTSBROTT

Hos många företag är det tydligt reglerat i ett kontrakt att den anställde inte får bedriva konkurrerande verksamhet, ibland kan avtalet även stipulera att den anställde vid en uppsägning under en period inte kan arbeta i samma bransch eller inneha samma typ av arbete. Syftet är att förhindra att kunder och företagshemligheter stjäls.

Den information en anställd får tillgång till är ofta känslig och högst privat, vilket är anledningen till att företaget ser till att skaffa sig ett ordentligt skydd i form av  ett utförligt kontrakt och därefter också övervakar att detta efterföljs. Med hjälp av vår expertis kan framtida problem förhindras tack vare noggrann förberedelse, men vi kan även vara till hjälp när misstanke finns om kontraktsbrott och när en anställd eller en före detta anställd inte följer de regler och lagar som gäller.

Vi arbetar med verksamheter som misstänker att någon ur deras personal, eller tidigare personal, antingen arbetar för en konkurrerande verksamhet eller själva bedriver en verksamhet där företagets kunder och klassificerad information används. Detta gäller också ideella tjänster som kan bedrivas vid sidan om arbetet om tjänsten liknar den anställdes arbetsuppgifter på företaget där han eller hon är anställd.

ÄR DET MÖJLIGT ATT STARTA EN KONKURRERANDE VERKSAMHET EFTER ANSTÄLLNINGEN?

I regel så upphör lojalitetsplikten i samband med att en anställning avslutas, men detaljerna kring detta beror av hur det ursprungliga kontraktet ser ut, vad som där har bestämts och överenskommits. För ett företag kan det vara oerhört svårt att kontrollera individer som inte längre är anställda, det är därför bra att ha koll på vilka alternativ som finns redan innan man börjar anställa medarbetare.

Om företaget hanterar extra känslig information så kan exempelvis ett mer detaljerat kontrakt skrivas, som sträcker sig längre än tiden för anställningen. Detta kontrakt kan då reglera vad som gäller om individen skulle välja att sluta, alternativt få sparken. I kontraktet finns då oftast ett tillägg i form av en konkurrensklausul.

Om ett företag inte skyddar sig med en konkurrensklausul innebär det i praktiken att det är fritt fram för en före detta anställd att starta ett liknande bolag och att använda sig av de kunskaper och metoder som den anställde lärde sig på sin tidigare arbetsplats. Det är här våra kunskaper blir användbara för ett företag, vi kan bidra med viktig information om hur man på bästa sätt kan skydda sig mot olika typer av intrång och illojal konkurrens.

VI UTREDER

Vi arbetar både i förebyggande syfte och med aktuella fall, målet är då att begränsa de skador som ett fall av illojal konkurrens medfört. När ett företag ringer oss tar vi den tid som behövs för att få full förståelse för det existerande problemet, för att på så sätt kunna ta fram en lämplig handlingsplan. Följande är exempel på situationer där vi kan vara till hjälp, samt tjänster vi tillhandahåller:

  • Forensisk undersökning. Har du en misstanke om att en nuvarande eller tidigare anställd gjort sig skyldig till illojal konkurrens kan vi kontrollera de digitala enheter som personen använt under arbetstiden. Genom att skicka in arbetstelefoner, datorer eller annan digital enhet som använts kan vi återskapa förlorad data och kontrollera den information som finns bevarad.
  • Utbildning. Genom att utbilda dig själv som företagsägare, men även genom att bistå din personal med utbildning gällande regler och bestämmelser kring lojalitet och konkurrens, så kan du minska risken för missförstånd och oavsiktlig illojal konkurrens. Du kan även minska risken för avsiktlig sådan då vetskap om eventuella rättsliga konsekvenser kan ha avskräckande effekt.
  • Undersökning och bevissäkring. Om misstanke eller vetskap finns om att en anställd (eller tidigare anställd) bedriver en verksamhet där liknande tekniker, varumärken, tjänster eller produkter används, så kan vi bistå med utredning och insamling av bevismaterial, som sedan kan användas vid en stämning eller annan rättslig åtgärd.
  • Rådgivning. Vi kan guida dig i processen som efterföljer en undersökning och en bevisinsamling och hjälpa dig se hur du kan hantera en situation där en anställd eller en före detta anställd har gått för långt och eventuellt brutit mot ett kontrakt eller annat lojalitetsavtal.  

OSUND KONKURRENS

Osund konkurrens har kommit att bli ett allt större problem i dagens samhälle. Arbetsgivare tänjer på regelverket för att skaffa orättvisa fördelar för sin verksamhet, detta innebär stora nackdelar för andra företag som följer regelverket. Det handlar ofta om att företag konstant bryter mot reglerna och gör detta till en beståndsdel i sin verksamhet. Det kan även handla om att ett företag bryter mot reglerna för att vinna ett uppdrag eller en upphandling – detta är att ses som osund konkurrens.

Vi arbetar med företag som misstänker att deras konkurrenter inte följer reglerna eller på annat sätt beter sig oärligt. Vi gör en informationsinsamling – om personalen betalas enligt avtal, om arbetstiderna följer lagar och avtal, om personalen har tillgång till den skyddsutrustning som lagen kräver. Vi utför även fysisk spaning samt dold kameraövervakning.

 

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för mer information. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation för att se vilka lösningar som finns tillgängliga för just din situation.

RELATERADE LÄNKAR

Spaning & kartläggning

Kontrolltjänster

Analys av Illojal konkurrens

Data recovery

Casebook

Byggarbetare utförde arbete utan företagets kännedom

Ett byggbolag som misstänkte att två av deras anställda utförde företagsrelaterat arbete på sin lediga tid kontaktade oss. Misstanke fanns om att de bedrev arbete ute hos en av företagets kunder och att de tog emot svart betalning för de tjänster de tillhandahöll. Detta skadade märkbart företagets ekonomi samt dess anseende inom branschen. En speciellt besvärlig situation kunde uppstå om något skulle gå fel och företagets försäkringar inte skulle gälla i det fallet.

Vi skickade ut ett spaningsteam som dokumenterade vad som pågick under ett par veckors tid. Det visade sig mycket riktigt att husägarna, som var kunder hos företaget, hade bett arbetarna att utföra arbetsuppgifter “vid sidan av”. Vi upptäckte inte enbart att detta försiggick, utan även att arbetarna lånade utrustning från företaget för att jobba svart hos kunderna. Det kunde även konstateras att de anställda använde byggmaterial som exempelvis spikar och färg, som hade tagits direkt från arbetsgivaren. Detta resulterade i en materiell förlust för företaget och räknades som direkt stöld.

Bevisningen vi hade mot arbetarna var omfattande och personerna blev avskedade och polisanmälda och även stämda för att ha arbetat illegalt ute hos en kund utan försäkring, samt för stöld av material och för att ha brutit ett anställningskontrakt.

Mäklare tog med sig kunder till ny firma

Vi blev kontaktade av en mäklarfirma som misstänkte att en av deras tidigare anställda hade brutit mot sitt kontrakt och påbörjat en anställning hos en annan firma i samma område. De hade dessutom misstanke om att den tidigare anställde tagit med sig kunder från sitt tidigare företag, vilket medförde att mäklarfirman förlorade både pengar och kunder.

Vi utförde en rad kontroller där vi filmade och dokumenterade kunderna som kvinnan hade kontakt med i sitt nya arbete. Vi samlade information, namn och telefonnummer för att sedan kunna kontakta kunderna. Den tidigare anställda gjorde även försäljningar inom det angivna området vilket gjorde att hon bröt mot sitt kontrakt. Kvinnan blev stämd av sin förra firma för kontraktsbrott.

Stal kunddatabas från sitt förra företag

Ett IT-bolag ville ha vår hjälp att bevisa att en tidigare anställd hade stulit deras kunddatabas. Denna kunddatabas användes nu i ett annat företag för en ny arbetsgivare. IT-bolaget hade fått information från sina kunder att de hade blivit kontaktade och erbjudna liknande tjänster av det konkurrerande IT-bolaget, det var uppenbart att aktören visste precis vad de betalade och vilka tjänster de skulle erbjudas. Vi utförde forensiska undersökningar av den tidigare anställdes arbetstelefon och dator där vi hittade mail och sms - och även sökningar som visade att han planerade att stjäla kunddatabasen.

Den tidigare anställde blev stämd och delgavs även misstanke om dataintrång. Vi hjälpte också bolaget att göra en skadebegränsning - vi skapade ett starkare befintligt system och flyttade kunderna till en starkare plattform. Detta var ett mycket känsligt ärende eftersom det försatte bolaget i en komplex situation på grund av det nya GDPR-regelverket.

Upptäck flera

Tjänster