Chat with us, powered by LiveChat

Internationella uppdrag

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Våra privatdetektiver hjälper dig med internationella uppdrag. Vi utför spaning, kartläggning och informationsinhämtning även utomlands.
Många utredningar är helt beroende av att spaning och andra utredningsåtgärder kan utföras i andra länder. Vi har unika möjligheter att arbeta utanför Sverige och i andra regioner tack vare vårt stora internationella kontaktnät.

Skyskrapor New York

GLOBALISERINGEN KRÄVER ARBETE ÖVER NATIONSGRÄNSERNA

En av vår tids allra tydligaste trender är globaliseringen. Det kan handla om varor, pengar, flyktingströmmar och individens möjligheter att röra sig mellan olika nationer. Alla dessa flöden har underlättats, på gott och ont. Det finns mycket positivt i utvecklingen, men det finns också problem med de alltmer öppna gränserna.
Ovanstående gäller även kriminaliteten och det utredningsarbete som krävs för att lösa ett brott. Allt oftare krävs ett samarbete över nationsgränserna, mellan polis och andra myndigheter i olika länder.
Att världen globaliserats syns också tydligt i många av de fall vi utreder, ett ärende kan kräva spaning och annat utredningsarbete i ett flertal länder och regioner.

LOKALT KONTAKTNÄT OCH BANBRYTANDE METODER

Många av de ärenden vi arbetar med sträcker sig över nationsgränserna. Det kan handla om bedrägeriutredningar, spårning av gods och individer, egenmäktigt förfarande med barn samt många andra typer av spaningsuppdrag inklusive otrohetsutredningar. Här behövs både rejäl kunskap om lagar och regler i de aktuella länderna samt framförallt ett internationellt nätverk av kontakter.
Privatdetektiv.se är inte bara verksamma i Sverige, vi har också möjlighet att åta oss uppdrag i andra länder i Europa samt globalt. Vi har ett stort globalt nätverk av medarbetare, vilket gör oss unikt kvalificerade för internationellt arbete och uppdrag där stora krav ställs på kompetens, resurser och kontakter.
Vi åtar oss uppdrag både från privatpersoner, företag och myndigheter, och anpassar våra metoder utifrån den specifika situationen, samt klientens behov och önskemål.

VAR I VÄRLDEN KAN VI ARBETA?

Vårt globala nätverk innebär att vi kan arbeta med ärenden nästan var som helst i världen. Några undantag är krigsdrabbade länder eller områden där vi bedömer att säkerhetssituationen gör det omöjligt eller farligt för våra agenter att utföra sina uppdrag. Dessa bedömningar görs kontinuerligt över tid och anpassas efter det aktuella läget i ett land eller konfliktzon.

ANLITA PRIVATDETEKTIV FÖR INFORMATIONSINHÄMTNING I UTLANDET

I en värld som blir allt mer globaliserad, där affärer och annat sköts internationellt, så är det en självklarhet att vi erbjuder våra tjänster både inom Sverige och utomlands, samt att vi har möjlighet att jobba över gränserna. Om du har ett direkt behov av informationsinhämtning i utlandet kan Privatdetektiv.se hjälpa dig. Kontakta oss för att göra en genomgång av ditt ärende och få en beskrivning hur vi skulle kunna agera. Informationsinhämtning kan vara dokument, samtalsloggar, besöksloggar, flyg & hotellbokningar och mycket annat.

ANLITA PRIVATDETEKTIV FÖR SPANING I UTLANDET

Självfallet kan vi också bedriva spaning i andra länder. Kontakta oss för att diskutera. En stor del av vårt internationella arbete sker tillsammans med vårt moderbolag ISRA. Vi har redan utfört uppdrag i över 70 länder.
Den samlade kompetens som vi, i samarbete med moderbolaget, kan erbjuda ger en unik möjlighet att lösa ärenden med förgreningar i olika länder och olika kulturer.

AKUT SPANING ELLER ANNAT ÄRENDE?

Om du behöver akut spaning eller annan åtgärd så kan vi sjösätta en operation med väldigt kort varsel, oavsett om det gäller Berlin, Paris, Marbella, eller London. Oftast har vi resurser att kunna sjösätta en operation inom 30-60 minuter i de flesta huvudstäder.

KOSTAR SPANING MER I UTLANDET?

I regel behöver den inte göra det. På de platser där vårt ägarbolag har lokala kontor ingår redan boende. Det behöver därmed inte uppstå extra kostnader, utan du betalar endast för de timmar vi kommit överens om. En spaning i London kan alltså kosta lika mycket som om den hade utförts i Stockholm.

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss  för att få mer information om ditt problem, vi erbjuder en kostnadsfri konsultation där du kan förklara ditt problem för oss

RELATERADE LÄNKAR

Spaning och kartläggning

Research och information

Due diligence

Resesäkerhet

Utredningar CSN

Utredningar Försäkringskassan

Bakgrundskontroll

Casebook

Var otrogen på resan

En klient kontaktade oss och berättade att hennes man skulle åka ner till Amsterdam med sina vänner. Hon hade blivit kontaktad anonymt av någon som påstod att hennes man konstant var otrogen och att han och hans vänner skulle åka ner och gå på bordeller i Holland. Genom ytterligare eget snokande råkade hon också höra ett samtal mellan mannen och en av hans vänner, därefter var det ganska tydligt vad som var resans syfte. Hon kontaktade oss och vi började vår spaning redan vid killgängets ankomst till flygplatsen Schiphol. Vår spaningsgrupp dokumenterade hela resan på 3 dagar och vi kunde skaffa bevisning i form av video och bildmaterial som bekräftade misstanken.

Olyckan var en skönhetsoperation

En kvinna kom hem från sin semesterresa i Turkiet och påstod att hon hade slagit sig såpass illa vid ett fall att hon nu krävde sitt försäkringsbolag på pengar pga skadan. Försäkringsbolagets utredare anade oråd då kvinnans kvitton, som hon skickat till försäkringsbolaget, kontrollerades. Utredare upptäckte då att det aktuella “sjukhuset” endast arbetade med skönhetsoperationer. Försäkringsbolagets utredare kontaktade oss för att titta närmare på ärendet. Vår egen utredning kom fram till att kvinnan hade en planerad plastikkirurgi på den turkiska kliniken. Kvinnan blev åtalad för försäkringsbedrägeri genom den informationsinhämtning som gjordes i Turkiet.

Avslöjade känsliga affärshemligheter

Styrelsen för ett framgångsrikt företag inom medicin kontaktade oss då man misstänkte att någon läckte känslig information om pågående forskning och forskningsresultat. Företaget var under uppköp, och förhandlingar pågick. Då styrelsen hade fått tips om vem läckan var ville man nu skrida till verket och bekräfta misstanken. Man ville veta mer om personens förehavanden ur många olika synvinklar. En av dessa var att initiera en spaningsoperation när personen besökte en mässa i utlandet.
Spaning påbörjades och ett spaningsunderlag inhämtades som bekräftade att personen träffade andra som han inte borde träffa. Här kunde vi även visa att dokument utbyttes och olika ämnen diskuterades. Allting dokumenterades med bild och ljud. Vidare utredning, bl.a. en IT-forensisk utredning som utfördes på mannens telefon kunde avslöja att han utlovats ersättning och nytt toppjobb inom det nya företaget om han delade med sig av affärskritisk information. Det nya bolaget ville betala så lite som möjligt för uppköpet, och den känsliga information som delades av den betrodda styrelsemedlemmen var avgörande för detta.

Upptäck flera

Tjänster