Chat with us, powered by LiveChat

Just nu genomför vi förbättringar uppdateringar av denna denna webbplats och störningar kan därför förekomma.

Lediga tjänster

Researcher/ Underrättelseanalytiker

Privatdetektiv.se kommer att utöka sin researchgrupp och söker nu en erfaren researcher/underrättelseanalytiker med stor och dokumenterad erfarenhet. Som researcher/underrättelseanalytiker i vårt Stockholmsteam kommer Du att arbeta med många informationskällor och ansvara för en mängd olika uppgifter, såsom informationsbehandling och sammanställning av underrättelseinformation samt vara med och kontrollera/utveckla automatiska bakgrundskontroller och KYC samt Compliance-processer.
Som researcher/underrättelseanalytiker blir Du en viktig kugge i vårt team, Du granskar information och utför efterforskningar samt analys för att stödja arbetet i pågående ärenden.
Du kommer att skapa underrättelserapporter med hjälp av olika tekniker och intelligent mjukvara.
Detta kräver att Du också kan samarbeta med externa aktörer och ha en uttalad förmåga till problemlösande. Du måste också ha god kännedom om aktuell forskning inom relevanta område och kunna garantera att de bästa och mest ändamålsenliga arbetsmetoderna används och hålls uppdaterade.
Du arbetar in-door och blir en viktig del av hjärtat i vår verksamhet.
Arbetet är en projektanställning, 50 %. Arbetet ställer en del specifika krav och vi kommer därför att utföra en noggrann bakgrundskontroll på alla sökande. Som anställd hos oss får Du också skriva under ett avtal om tystnadsplikt.

Ansvarsområden

 • Analys och sammanställning av underrättelseinformation från olika källor för att stödja det föregripande arbetet mot bedrägeri, inkluderande proaktiv underrättelseinformation skapad i triage-processen.
 • Leverera underrättelseanalys som stöd i vissa fall eller operationer.
 • Ansvara för att skapa klara och koncisa underrättelserapporter och föredragningar. 
 • Genomföra samarbeten via telefon och proaktivt arbete med externa aktörer för att validera eller förfråga känsliga uppgifter.
 • Arbete med kollegor för att utveckla och genomföra nya underrättelseprocesser och mindre projekt.
 • Bedriva fortlöpande och professionellt utvecklingsarbete inom forskningsområden, lagstiftning och teknologi.
 • Upprätthålla en medvetenhet om kommersiella överväganden och lönsamhet i det utförda arbetet.
 • Företa jobbskuggning och träning av inre och yttre personal relaterat till rollen som underrättelseanalytiker.

Erfarenhet och förmåga

 • Tidigare erfarenhet av underrättelsearbete är avgörande för arbetet.
 • God förmåga att kommunicera verbalt och i skrift.
 • Erfarenhet av att använda olika programvaror, exempelvis MS Office inklusive MS Excel (medelnivå).
 • Förmåga att förhålla sig till deadlines och klara flera samtida arbetsuppgifter eller arbetsflöden.
 • Problemlösningsförmåga och ett undersökande sinnelag.
 • Erfarenhet av forskning i öppna och slutna källor och forskningsmetodologi är en fördel.
 • Detaljerad kunskap om Dataskyddsförordningen och Lagen om mänskliga rättigheter är en fördel.
 • En positiv och entusiastisk inställning till arbetet och en vilja att fördjupa medarbetarnas kunskaper för att nå utredningsteamets högt satta mål.
 • Motivation, driv, fokus, initiativförmåga och kreativitet.
 • Att anpassa sig efter ändrade krav och prioriteringar och kunna anpassa sig till oförutsedda omständigheter.
  Kulturell fingertoppskänsla, empati och karaktärsstyrka för att bygga relationer med andra människor och vara övertygande, speciellt när det handlar om mänskligt underrättelsearbete.
 • Förmågan att arbeta effektivt under press och uppvisa robusthet och uthållighet.

Utbildning och erfarenhet

 • Minst 10 års relevant och relaterad jobberfarenhet.

Sök tjänsten

 • Vi accepterar endast ansökningar via epost till jobb@privatdetektiv.se.
 • Vi önskar ej telefonsamtal eller spontanbesök.
 • Observera att endast de utannonserade tjänsterna kan sökas.