Chat with us, powered by LiveChat

Kommun & Myndighet

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Snabblänkar

Anpassade tjänster för kommun och myndighet. Vi  bistår landets kommuner med kontrollköp, provköp avseende alkohol & tobak och erbjuder även utredningstjänster och spaningstjänster och informationsinhämtning för myndigheter.

VI KAN HJÄLPA

Kommuner och myndigheter har ofta ett krävande arbete med att genomföra och på ett effektivt sätt sköta sitt arbete och på bästa sätt förvalta de skattemedel som regering och riksdag beslutar om. Arbetsuppgifterna blir alltfler utan att de ekonomiska medlen ökar i motsvarande grad.
Privatdetektiv.se erbjuder tjänster för ett antal myndigheter där vi kan hjälpa er inom områden där vi har erfarenhet, kunnande och resurser för att kunna garantera ett bra resultat.

För kommuner och myndigheter som vill upphandla ur vårt utbud av tjänster finns ibland ett enklare upphandlingsförfarande tillgängligt. Om värdet av upphandlingen understiger 586 907 svenska kronor kan kommuner och myndigheter göra en så kallad direktupphandling.

Om de sammanlagda inköpen av en viss tjänst under ett år ligger under direkt­upphand­lings­gränsen har köparen genom direktupphandling stor frihet att välja vilket/vilka företag som ska få affären och upphandlingen behöver inte annonseras. De utvalda leverantörerna får lämna anbud i de fall den upphandlande myndigheten ber om det. Vid direktupphandling finns det inga lagbestämmelser om hur anbuden ska utformas. Anbuden kan vara muntliga eller skriftliga.

TILLSYN & PROVKÖP ALKOHOL & TOBAK

Privatdetektiv.se hjälper kommuner med provköp och andra grundliga och diskreta undersökningar och kontroller  hos företag och butiker för att kontrollera hur bestämmelser kring försäljning av alkohol och tobak till minderåriga efterlevs. Vi kan också hjälpa med tillsyn och kontroll av serveringstillstånd.

Läs mer om Tillsyn och Provköp av alkohol

CSN

Privatdetektiv.se kan bl.a. hjälpa er med delgivning i Sverige eller i utlandet och driva in obetalda CSN skulder.

Alltfler studielån betalas inte av enligt gällande bestämmelser, eller förblir delvis eller helt obetalda. Vi kan hjälpa CSN med att lokalisera personer som missköter betalningarna. Vi arbetar både inom Sverige och internationellt.

Läs mer om våra tjänster för CSN

FÖRSÄKRINGSKASSAN

Privatdetektiv.se kan assistera Försäkringskassan med att utreda missbruk av vårt skattefinansierade system för sjukförsäkring, bostadsbidrag och andra bidragsmedel. Vi utreder och dokumenterar alla former av felutnyttjande av systemet, assistansbedrägeri, bidragsfusk eller annan bedräglig aktivitet. Via spaning och research kan vi dokumentera missbruk av ersättningar och bidrag.

Läs mer om våra tjänster för Försäkringskassan

KRONOFOGDEMYNDIGHETEN

Privatdetektiv.se kan hjälpa Kronofogdemyndigheten med att spåra, lokalisera och  dokumentera personer som håller sig undan betalningsansvar. Vi hjälper till med förarbetet och kartlägger egendomsinnehav. Tack vare vårt internationella kontaktnät kan vi även arbeta med fall där den betalningsskyldige befinner sig utomlands.

Läs mer om våra tjänster för Kronofogdemyndigheten

UPPHANDLA TJÄNSTER

Kommuner och myndigheter kan bjuda in oss för upphandlingar av de tjänster som vi erbjuder. Detta innebär att vi tillsammans kommer överens om ett avtal som passar era unika behov. När ni bjuder in oss för upphandlingar av tjänster kan vi erbjuda ett bättre pris och en långtgående anpassning till era behov och önskemål.

DIREKTUPPHANDLING

Om värdet av en upphandling överstiger ett visst belopp ska EU:s regler för upphandling tillämpas. Om värdet understiger detta belopp tillämpas de svenska upphandlingsreglerna (LOU och LUF).

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för mer information. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation för att se vilka lösningar som finns tillgängliga för just din situation.

Upptäck flera

Tjänster