Chat with us, powered by LiveChat

Kontrollköp

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Med kontrollköp avslöjar vi oegentligheter inom en verksamhet. Tjänsten ger tydlig information om verksamheten lever upp till löften om kvalitet och service. Den avslöjar fusk, oärliga företag och näringsidkare. Kontrollköpen är anpassade efter verksamhetens behov och kan avslöja sådant som stöld och svinn, förekomst av varumärkesintrång, överdebitering, olika typer av fusk samt brott mot regler och bestämmelser.

Provköp taxi

VAD ÄR KONTROLLKÖP?

Kontrollköp innebär att våra utredare utför köp av tjänster och varor, antingen på plats, via telefon eller online, för att fastställa att lagar och regler följs. Vi kontrollerar även att den sålda produkten eller tjänsten lever upp till det som utlovas. Kontrollköp kan utföras vid ett enstaka tillfälle, eller löpande med de tidsintervaller som situationen kräver.

Regelbundna testköp och kontroller är viktiga för att kunna garantera kvaliteten på den service och de produkter som erbjuds av ett företag, oavsett om det handlar om din egen verksamhet eller om en konkurrerande verksamhet. Det kan även gälla kvalitetskontroller av leverantörer, i syfte att skydda en verksamhet från stölder och svinn.

KONTROLLKÖP ANPASSAS FÖR OLIKA VERKSAMHETER

Våra kontrolltjänster används till exempel av företag som undersöker underleverantörer, eller i situationer där man vill ta sig en närmare titt på andra företag, verksamheter, organisationer och/eller förbund.

Vi har möjlighet att säkerställa om en verksamhet säljer piratkopior av exempelvis märkeskläder, snus, elektronik, videospel och annat. Våra tjänster inom kontrollköp bidrar till att hitta, stoppa och förebygga fusk inom branscher som restaurang, tandläkare, bilmekaniker och klädförsäljare. Nedan beskrivs några branscher som har tydlig nytta av våra kontrollköp.

RESTAURANG & BAR

För restauranger och barer utför vi omfattande kontrollköp för att utreda svinn inom branschen. Det innebär exempelvis att vi dokumenterar inlevererad mängd öl och sedan jämför med försäljningssiffror under den aktuella perioden. Vi kontrollerar också kassahantering, kvittohantering och gör en sedelkontroll. Den sistnämnda är en unik tjänst där vi genom att följa större sedlar från betalningstillfälle till kassaredovisning kan kontrollera att inget svinn finns i kassahanteringen.

BRANSCHORGANISATIONER & FÖRBUND

En branschorganisation kan kontakta oss för att kontrollera att deras medlemmar följer svensk lagstiftning och om inte exludera de företag/medlemmar som inte sköter sina åtaganden. Exempelvis kan ett taxiföretag eller dess branschorganisation kontakta oss för att utreda omfattningen av överdebiterade taxiresor inom branschen och minimera den skadeeffekt detta kan ha för hela näringen.

UNDERSÖKANDE JOURNALISTER

Vi hjälper undersökande journalister med kontrollköp i syfte att detektera fusk och bedrägeri och avslöja oegentligheter, t.ex verkstäder som överdebiterar service eller överdriver servicebehovet. Inom undersökande journalistik finns det ett brett spektrum av insatser som vi kan hjälpa till med.

TV & FILMINDUSTRIN

Vi utför kontrollköp hos illegala försäljare av digitala TV-tjänster och paraboltjänster. Vi kan kontrollera att restauranger och krogar har den rätta licensen för att visa specifika TV-program, som exempelvis VM-sändningar eller andra stora sportevenemang, men även s.k. “Card sharing”-tjänster som är ett omfattande problem i branschen.

MUSIKBRANSCHEN

Vi kan hjälpa musikbranschen med kontroller av restauranger, barer, butiker samt andra anläggningar och verksamheter där musik spelas i kommersiellt syfte. Vi tittar bland annat på om verksamheten i fråga har de tillstånd som krävs för att få spela musik i sina lokaler, det är dessvärre vanligt att verksamheter bryter mot detta och därmed försvårar för  artister och musikproducenter att få betalt för sitt professionella och konstnärliga arbete.

ENSKILDA BOLAG

Vi kan utföra tjänster för enskilda bolag där misstanke finns om försäljning av piratkopierade produkter, exempelvis  snus och kläder.

Läs mer om detta här.

BUTIKSKEDJOR

Vi kan utföra kontrollköp i butiker och förbättra kundupplevelsen.

Läs mer om detta här.

KOMMUNER

Vi utför kontrollköp åt kommuner för att kontrollera att företag och butiker inte säljer tobak och alkohol till personer under 18 år eller till personer som ser minderåriga ut utan föregående id-kontroll

Här kan du läsa mer om anpassade tjänster för kommuner.

ANDRA VERKSAMHETSOMRÅDEN

Om din bransch inte listas här ovan så kan vi ändå vara behjälpliga. Kontakta oss och beskriv ditt problem så berättar vi mera  hur vi kan hjälpa till.

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för mer information. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation för att se vilka lösningar som finns tillgängliga för just din situation.

RELATERADE LÄNKAR

Musiklicens för att kunna spela musik i din verksamhet  

Stöld och svinn i verksamheter

TV-licens för företag

Restauranger saknade tillstånd att visa fotbolls VM

Casebook

Smuggelcigaretter och försäljning av tobak till minderåriga

En kommun i Stockholmsområdet kontaktade oss för att utföra kontrollköp av alkohol och tobak till minderåriga personer på en del försäljningsställen och tobaksbutiker som kommunen hade fått tips om. Då kommunens tillsynsenhet saknade “yngre” personal som kunde utföra denna typ av kontrollköp så vände man sig till oss för att lägga upp en plan för genomförandet. Tillsammans med kommunens personal utfördes ett tiotal kontrollköp under en veckas tid och allting dokumenterades med dold kamera. Misstankarna kunde bekräftas och utfallet blev att samtliga näringsidkare polisanmäldes och senare dömdes tack vare den starka bevisningen.

Bilmekaniker lurade sina kunder

Ett produktionsbolag bakom ett stort och välkänt konsumentprogram i Sverige tar kontakt med oss för att granska bilmekaniker runt om i Stockholm för att ta reda på hur ärliga eller oärliga serviceverkstäder egentligen är. Vi upprättade tydliga mallar vad vi skulle genomföra och kontrollera. Med hjälp av en certifierad bilmekaniker kontrollerade vi och lämnade in ett 50-tal olika bilar till olika serviceverkstäder runt om i Stockholm. Totalt kontrollerades 20 verkstäder. Resultatet visade på omfattande men varierande grader av fusk, många fick bottenbetyg i konsumentprogrammet.

Stor butik sålde falska märkeströjor

Vi utförde ett arbete för en klient som misstänkte att en av affärerna som sålde deras märkeströjor faktiskt sålde falska produkter. Vi kontrollerade tröjorna som togs in i affären och gjorde ett kontrollköp på ett flertal av dessa. Det visade sig att affären sålde både äkta och falska varor i butiken. Vi kunde dessutom spåra leverantören av de falska tröjorna, denne fick senare stänga sin verksamhet.

Krogar visade fotbolls-VM utan tillstånd

Under fotbolls-VM utförde vi en rad kontrolltjänster på olika krogar och restauranger för att kontrollera att de inte sände matcher från fotbolls-VM utan tillstånd.

Upptäck flera

Tjänster