Chat with us, powered by LiveChat

Kontrolltjänster för företag

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Snabblänkar

Kontrolltjänster tobak
Våra utredare bistår med kontrollköp och andra kontrolltjänster. Vi erbjuder olika kontrolltjänster beroende på vad du önskar undersöka. Vårt utbud av tjänster omfattar kontrollköp, Mystery Shopper, Due Diligence samt anpassade spaningsmetoder och forensiska undersökningar vid misstänkt varumärkesintrång, illojal konkurrens eller problem med stöld och svinn. Tjänsterna vänder sig både till privata och offentliga verksamheter.

KONTROLLKÖP

Kontrollköp är en form av kvalitetsmätning och kvalitetssäkring för dig som driver ett företag, tjänsten bidrar till att hitta och identifiera eventuella problem i verksamheten. Kontrollköp innebär att civilklädda utredare skickas in i din butik för att utföra provköp av tjänster och/eller produkter. Provköpen kan också göras hos en konkurrent, underleverantör eller återförsäljare.
Kontrollköp syftar i första hand till att motverka fusk och bedrägeri men säkerställer också att inga intrång sker i immateriella rättigheter eller varumärkesskydd.

Läs mer om kontrollköp här

Kontrollköp taxi

KONTROLLKÖP FÖR KOMMUNER

Privatdetektiv.se erbjuder även anpassade tjänster för kommuner och myndigheter där syftet är att hjälpa främst kommuner att utföra omfattande kontrollköp och stickprovskontroller runtom hela landet.

Här kan du läsa mer om provköp av alkohol & tobak

MYSTERY SHOPPER – FÖR EN FÖRBÄTTRAD KUNDUPPLEVELSE

Alltfler företag anlitar personer som analyserar den egna verksamheten för att förstå den utifrån kundens perspektiv. Här kan tjänsten Mystery Shopper vara till stor hjälp. Mystery Shopper är en undersökningsmetod som går ut på att ta reda på hur personalen bemöter kunderna i den verksamhet du driver. Tjänsten innebär att vi agerar vanliga kunder, men noggrant observerar alla små detaljer av betydelse och därefter sätter samman en detaljerad rapport som sedan överlämnas till verksamhetens ägare eller ledning.

Tjänsten ger en unik förståelse för och inblick i personalens mottagande av kunder och även hur personalen hanterar butiken och verksamheten i stort. Via ett oberoende kundperspektiv kan vi hitta och identifiera brister – en kunskap som på sikt kan hjälpa dig att förbättra hur verksamheten sköts, och som en effekt därav även påverka företagets framgång och vinstmarginal.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att förbättra kundupplevelsen

DUE DILIGENCE

För en investerare eller ett företag som avser att köpa eller överta ett företag eller på annat sätt ingå partnerskap, är en riskbedömning mycket viktig. Due Diligence är en metod för företagsbesiktning, som används för att samla in och analysera information gällande en organisation, företag eller annan aktör som man avser ingå någon form av samarbete med. Due Diligence inkluderar även bakgrundskontroller på styrelseledamöter eller andra personer som har kopplingar till företaget.

Läs mer om Due Diligence

VARUMÄRKESFÖRFALSKNING OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Stöld handlar inte enbart om situationer där någon fysiskt stjäl en produkt från ett företag, det kan även avse kapitalförluster till följd av plagiering och piratkopiering av ett varumärke eller produkt. Att skydda företagets produkter och idéer är minst lika viktigt som att kontrollera att pengarna i kassan hanteras på ett korrekt sätt.

Denna tjänst innebär att vi arbetar aktivt för att påvisa och förebygga olika sorters intrång i och missbruk av din verksamhet, vi övervakar både den fysiska och den virtuella marknaden.

Läs mer om varumärkesförfalskningar och immateriella rättigheter här

ILLOJAL KONKURRENS

Anställda som parallellt med arbetet i ditt företag bedriver annan relaterad verksamhet eller arbetar för konkurrerande företag utgör en stor risk för verksamheten – både finansiellt och lojalitetsmässigt. Vi utför allt från kontrollköp, fysisk spaning och forensiska undersökningar för att kontrollera både er nuvarande personal och vid behov även er tidigare personal.

Läs mer om illojal konkurrens här

STÖLD & SVINN

Stöld och svinn är ett stort problem för företag, både nationellt och internationellt. Tyvärr är det ofta anställda som stjäl från sin arbetsgivare. Vi arbetar tillsammans med företaget för att sätta in förebyggande åtgärder som kan förhindra stöld och svinn. Vi erbjuder dessutom kontrolltjänster och andra säkerhetstjänster – exempelvis dold kameraövervakning för att förhindra stöld av företagets egendom.

Läs mer om Stöld och Svinn här.

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för mer information. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation för att se vilka lösningar som finns tillgängliga för just din situation.

RELATERADE LÄNKAR

Spaning & Kartläggning

Casebook

Smuggelcigaretter och försäljning av tobak till minderåriga

En kommun i Stockholmsområdet kontaktade oss för att utföra kontrollköp på försäljningsställen/tobaksbutiker som kommunen hade fått tips gällande försäljning av alkohol och tobak till minderåriga personer. Då kommunens tillsynsenhet saknade “yngre” personal som kunde utföra den typ av kontrollköp så vände man sig till oss för att lägga upp en plan för genomförandet. Tillsammans med kommunens personal utfördes ett tiotal kontrollköp under en veckas tid och allting dokumenterades med dold kamera. Misstankarna bekräftas och utfallet blev att samtliga näringsidkare blev polisanmälda och dömdes senare tack vare den starka bevisningen.

Bilmekaniker lurade sina kunder

Ett produktionsbolag bakom ett stort och välkänt konsumentprogram i Sverige tar kontakt med oss för att granska bilmekaniker runt om i Stockholm för att ta reda på hur ärliga eller oärliga serviceverkstäder egentligen är. Här upprättades klara mallar för vad vi skulle utföra och kontrollera. Med hjälp av certifierad bilmekaniker kontrollerade vi och lämnade in ett 50 tal olika bilar till olika serviceverkstäder runt om Stockholm. 20 verkstäder kontrollerades totalt. Resultatet blev väldigt intressant och varierande resultat, men visst förekom det omfattande fusk och verkstäderna fick bottenbetyg i konsumentprogrammet.

Stor butik sålde falska märkeströjor

En kommun i Stockholmsområdet kontaktade oss för att utföra kontrollköp på försäljningsställen/tobaksbutiker som kommunen hade fått tips gällande försäljning av alkohol och tobak till minderåriga personer. Då kommunens tillsynsenhet saknade “yngre” personal som kunde utföra den typ av kontrollköp så vände man sig till oss för att lägga upp en plan för genomförandet. Tillsammans med kommunens personal utfördes ett tiotal kontrollköp under en veckas tid och allting dokumenterades med dold kamera. Misstankarna bekräftas och utfallet blev att samtliga näringsidkare blev polisanmälda och dömdes senare tack vare den starka bevisningen.

Krogar visade fotbolls VM utan tillstånd

En kommun i Stockholmsområdet kontaktade oss för att utföra kontrollköp på försäljningsställen/tobaksbutiker som kommunen hade fått tips gällande försäljning av alkohol och tobak till minderåriga personer.

Upptäck flera

Tjänster