Chat with us, powered by LiveChat

Kronofogdemyndigheten

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Vi tillhandahåller tjänster för att spåra, lokalisera och dokumentera personer som har obetalda/oreglerade skulder hos Kronofogden, både i Sverige och utomlands. Utmätningen sköts av Kronofogden, vi assisterar med allt förarbete som krävs för att nå de personer som håller sig undan eller avsiktligt försvårar indrivningen av skulder.

LOKALISERING AV TILLGÅNGAR

Vi hjälper Kronofogden med att lokalisera lös egendom och egendom som den skuldsatte har registrerat på någon annan – exempelvis en familjemedlem, vän eller partner, trots att det är den skuldsatte som egentligen är ägaren. Detta kan bland annat gälla fordon, större mängder kontanter, fastigheter i Sverige och utomlands samt smycken.

Utmätningen sköts av Kronofogden, men vi assisterar med att ta fram information eller bevis gällande de tillgångar som kan och bör utmätas i en situation där en skuld förblir obetald.

LOKALISERING AV PERSONER MED INNESTÅENDE SKULD

Ibland kan den skuldsatte befinna sig utomlands, vilket gör det komplicerat för Kronofogdemyndigheten och andra myndigheter att hitta personen, detta leder till extraarbete för de anställda samt skulder som förblir obetalda. Vi har ett utbrett kontaktnät världen över som ger oss möjlighet att lokalisera dessa individer, så att en återbetalning alternativt en utmätning av egendom kan ske.

Över 400 000 personer har idag en skuld hos Kronofogden och även om många betalar in skulden innan förfallodatum så finns det alltför många som inte följer reglerna och som väljer att hålla sig undan. Vi kan hjälpa till att spåra och hitta dessa personer, samt kartlägga var de uppehåller sig och hur man ska kunna nå dem i framtiden.

VÅRA TJÄNSTER

De tjänster vi erbjuder kan användas när:

  • Man behöver lokalisera en individ med en eller flera obetalda skulder.
  • En person har flyttat utan att göra en adressändring.
  • Det misstänks att någon med en skuld hos Kronofogden befinner sig utomlands.

Obetalda skulder kostar Sverige miljontals kronor varje år, något som varken gynnar de enskilda låntagarna, landet eller landets välfärd.

VILL DU VETA MER?

Om du behöver mer information kan du kontakta oss. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation där du kan diskutera ditt problem med oss.

Upptäck flera

Tjänster