Chat with us, powered by LiveChat

Media, journalistik & Tv Produktion

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Vi bistår journalister inom grävande journalistik, produktionsbolag och annan media med informationsinhämtning, spårning, fysisk spaning med mera. Vi erbjuder även bevakning och skydd när arbetet utförs i riskfyllda miljöer eller i konfliktområden.

VI GÖR DITT SCOOP MÖJLIGT

Vi hjälper enskilda journalister, men även produktionsbolag, med olika tjänster. Vår uppgift är att möjliggöra deras arbete då de egna resurserna kanske inte räcker till. Vi kan arbeta på ett projekt tillsammans med journalisten eller bolaget redan från första början, men vi kan också komma in i ett senare skede och hjälpa till med att slutföra projektet.

ARBETSMETODER

Vi arbetar med specifik informationshämtning och spårning och erbjuder även skydd för journalister när de arbetar i svåra och konfliktfyllda miljöer och regioner.
Om ett reportage eller ett journalistiskt arbete kräver att vissa personer lokaliseras för att kunna intervjuas eller bidra i reportaget kan vi eftersöka personerna via fysisk spaning, spårning av IP-adresser, bakgrundskontroller med mera. Vi utför även annan avancerad informationsinhämtning som är till nytta för det journalistiska uppdraget.

GRÄVANDE JOURNALISTIK

För dig som arbetar inom granskande och grävande journalistik kan vi hjälpa med att hitta den sista pusselbiten och slutföra fall och undersökningar där du själv har kört fast. Med ett stort globalt nätverk har vi stora möjligheter att komma åt information som annars kan vara mycket svårtillgänglig.

Vi kan också hjälpa undersökande journalister med specifik informationsinhämtning, som att inhämta kvitton, fakturor och e-post, och vi kan bedriva fysisk spårning, samt även spårning av IP-adresser och digital övervakning. Vi utför också olika former av kartläggningar där vi granskar exempelvis samtalslistor och resmönster för att få information om vilka individer som har varit i kontakt med varandra och om det i sammanhanget finns andra viktiga förhållanden att lyfta fram.

VI ERBJUDER SKYDD FÖR EN UTSATT ARBETSGRUPP

Vi förstår att du som journalist ibland har en utsatt position, därför erbjuder vi även skydd för enskilda journalister. Vi arbetar då för att skydda din integritet, vi bistår med skydd mot intrång, vi utför kartläggning av stalkers och andra hotfulla personer. Hör av dig till oss och berätta om din specifika situation!

Hot mot journalister bör aldrig normaliseras. Vi arbetar därför skyndsamt med att identifiera vem som ligger bakom ett hot och lämnar därefter över ärendet till polisen för fortsatta utredningar. Vi kan även hjälpa journalister med förebyggande säkerhetsåtgärder på datorn, surfplattan och i telefonen för att förhindra att dessa blir kapade eller hackade.

Vi kan också lägga upp strategier för journalister som ska åka till länder där deras säkerhet inte kan garanteras. Vårt säkerhetsteam arbetar med journalister för att utrusta dem med nybyggda dolda spårsändare – detta för att göra det möjligt att kunna identifiera utrustningens eller journalistens position. Vi har även möjlighet att i en telefon installera mjukvara, som sedan låter oss lyssna via mikrofon på det som händer, i många sammanhang en ovärderlig säkerhetsåtgärd för en undersökande journalist.

PRODUKTIONSBOLAG

Vi arbetar med produktionsbolag för att hjälpa dessa att sammanställa dokumentärer och TV-program. Produktionsbolag kan kontakta oss för allt från informationsinsamling och IP-sökningar till fysisk spårning och spaning som sedan kan användas av produktionen. Vi spårar även upp personer som t.ex stalkers eller andra av intresse.

SAMARBETSPARTNERS

Vi kan delta i samarbeten med journalister, mediebolag och TV-produktioner där vi utför spaning och fotografering både i Sverige och utlandet. Detta innebär att vi kan ingå som en samarbetspartner och vid behov ta över ansvaret för att samla in information och bildmaterial, som du sedan kan använda i ditt arbete eller produktion.

HITTA PERSONER

Ibland är det viktigt att hitta en person för en intervju i en tidningsartikel eller en dokumentär. För journalister är detta inte alltid möjligt eftersom de inte har alla resurser som krävs för att kunna spåra en person – speciellt inte om personen flytt utomlands. Journalister och produktionsbolag kontaktar oss ofta för att få hjälp med att lokalisera en person. Vår tekniskt kunniga personal etablerar då kontakt med personen i fråga och lämnar sedan över kontakten till journalisterna.

TYSTNADSPLIKT OCH SEKRETESS POLICY

Alla som arbetar för oss har strikt tystnadsplikt och höga krav på sekretess. Du får utförlig information kring detta när samarbetet påbörjas. När vi arbetar med att hitta personer av intresse för en intervju respekterar vi i alla lägen avtalet avtalet med klienten oavsett vilka situationer som kan uppkomma. Handlar det om en person som är av intresse för myndigheter och polis avslöjar vi inte personens position. Vi arbetar alltid professionellt och diskret.

Läs mer om tystnadsplikt & sekretesspolicy

VILL DU VETA MER?

Du kan alltid kontakta oss för en kostnadsfri konsultation där du får möjlighet att beskriva ditt problem. Kontakta oss så berättar vi mer!

RELATERADE LÄNKAR

The Panama Papers

Organisation för grävande journalister

Spaning och kartläggning

Dold kameraövervakning

Försvunnen person

Casebook

Politiker spred hat på nätet

Ett produktionsbolag kontaktade oss för att de behövde hjälp att spåra upp personer på nätet som hade betett sig illa. Journalisternas mål var att spåra människor som uttalade hot mot andra individer på nätet och sedan berätta om detta i ett TV-program. Vi utförde spårning av IP-adresser och kunde snabbt konstatera vilken leverantör dessa individer använde. Vi vände oss till internetleverantören och gjorde vidare spårning för att identifiera personerna i fråga. Vi hjälpte till att identifiera politiker, vanliga personer och även dömda brottslingar som hade skickat trakasserier och hot över nätet.

Programledarna i programmet konfronterade sedan personerna som begått brotten. Vår delaktighet i programmets innehåll var avgörande för dess tillkomst.

Förberedande syfte

Vi blev kontaktade av ett nyhetsteam som skulle åka till Afghanistan. De ville ha vår hjälp med att förbättra säkerheten för sina journalister samt även diskutera igenom andra frågor för att eventuellt hitta också andra säkerhetslösningar för situationer och svårigheter som skulle kunna uppstå. Vårt säkerhetsteam arbetade med journalisterna för att utforma en säkerhetsplan - där ingick bland annat att vi möjliggjorde spårning av varje enskild journalist och dennes tekniska utrustning. Detta åstadkoms genom att journalisten och dennes utrustning försågs med inbyggda dolda spårsändare. Vidare utrustade vi deras telefoner med funktioner som gjorde det möjligt för oss att avlyssna deras telefoner genom mikrofonen - också detta för att kunna avgöra var journalisterna befann sig och hur många personer som fanns i närheten, information som kunde bli av avgörande betydelse i samband med en situation där journalisten tas tillfånga eller hålls som gisslan.

Hittade person utomlands för intervju

Vi blev kontaktade av undersökande journalister som ville ta reda på var en person befann sig. Personen var internationellt eftersökt och ansågs vara en av huvudmännen i en större härva. Vi fann att personen var på flykt och bosatt utomlands, genom spårning och samtal lyckades vi identifiera hans position och kunde ta kontakt med honom. Vi anordnade därefter en intervjumöjlighet för journalisterna. I fall liknande detta respekterar vi alltid tystnadsplikten och det avtal som ingåtts med klienten (journalisterna).

Journalister behövde hjälp med informationsinhämtning

Ett team av grävande journalister som arbetade för ett produktionsbolag kontaktade oss då de behövde hjälp med att slutföra sitt arbete. De hade redan gjort halva arbetet, men behövde hjälp med att komplettera de uppgifter som hade samlats in med ytterligare informationsinhämtning. De ville bland annat ha information om en specifik flygresa, läsa epostkommunikation mellan olika personer, granska information i samtalslistor och veta var ett antal olika personer befann sig vid olika tillfällen. Vi gjorde forensiska undersökningar och även fysisk spaning för att komma åt den information som journalisterna behövde. Vi lämnade sedan över vår rapport till journalisterna och reportaget kunde göras klart.

Upptäck flera

Tjänster