/ Om oss

Privatdetektiv.se är Sveriges ledande tjänsteföretag inom området privatutredningar.

Privatdetektiv.se är Sveriges ledande tjänsteföretag inom området privatutredningar. Vi erbjuder spanings- och detektivtjänster för myndigheter, företag och privatpersoner. Vi verkar både inom Sverige och internationellt, och varje månad hanterar vi hundratals förfrågningar som inbegriper spårning, spaning, avlyssning, efterforskningar och dokumentation. Våra metoder, tekniska resurser och mycket erfarna och välutbildade personal leder till dokumenterat goda resultat. Det gör oss till självklar partner för företag, myndigheter och privatpersoner med behov av privatutredningstjänster. Vi följer svensk lagstiftning och etiska riktlinjer i vårt arbete.
About us

Därför skall du anlita Privatdetektiv.se

Ditt val av privatutredare gäller frågor av stor vikt för dina affärer eller ditt privatliv ochdetbör utgå från en bedömning av professionalitet, integritet och resultat. Här redogör vi för några av de kvaliteter som utmärker oss framför mindre aktörer i branschen.
img
july 29, 2015

Välutbildad personal med unik kompetens

Åtskilliga så kallade privatdetektiver saknar egentlig utbildning och erfarenhet inom fältet. Hos oss har däremot samtliga medarbetare gedigen kompetens som privatutredare men också tidigare erfarenheter inom utredning, spaning och säkerhetsarbete från t.ex. polis, säkerhetstjänst eller militär.

july 29, 2015

VI JOBBAR ALLTID I TEAM

Flertalet så kallade privatdetektiver är i praktiken enmansföretag, även om de ibland uppger något annat. De saknar de resurser som krävs för professionell spaning och andra grundläggande tjänster i branschen. Hos oss arbetar vi däremot alltid i team, vilket garanterar kontinuitet, effektivitet och diskretion i vårt arbete.

img
img
july 29, 2015

Vi är inga nybörjare

Alla våra medarbetare har minst 10 års erfarenhet inom privatutredningar, och företaget har funnits sedan 2011. Vi har ett stort kontaktnätverk, både inom Sverige och internationellt. Vår samlade kunskap innebär att du får en väl utförd utredning.