Just nu genomför vi förbättringar uppdateringar av denna denna webbplats och störningar kan därför förekomma.

Om oss

Privatdetektiv.se är Sveriges ledande tjänsteföretag inom området privatutredningar. Vi erbjuder spanings- och detektivtjänster för myndigheter, företag och privatpersoner. Vi verkar både inom Sverige och internationellt, och varje månad hanterar vi hundratals förfrågningar som inbegriper spårning, spaning, avlyssning, efterforskningar och dokumentation.

Vår styrka

Om oss

Privatdetektiv.se är ett varumärke som ägs och drivs ISRA Intelligence Services, som är ett svenskt-Israeliskt underättelseföretag med säte i Tel aviv, Israel.
Företaget finns även representerat i Sverige under organisationsnummer 556814-7283.
Privatdetektiv.se har funnits sedan 2011 och våra anställda har över 20 års erfarenhet inom industrin. Vårt nätverk är stort både inom Sverige och internationellt.

Våra handplockade privatutredare har unika kompetenser och är alla experter inom sina respektive områden. Varje vecka hanterar vi hundratals av förfrågningar både i Sverige och världen över; gällande privata undersökningar, säkerhetstjänster och övervakningsarbete; och vi tar på oss uppdrag från både privatpersoner, kommuner och myndigheter.

Vad som skiljer oss från andra så kallade privatdetektiver är att vi alltid arbetar i team. Detta gör att vi kan garantera snabba resultat och ett noggrant utfört arbete, som inte på något sätt hämmas av brist på arbetskraft eller resurser. Med ett arbetslag som det vi har till vårt förfogande klarar vi av sådant som enskilda privatutredare inte kan eller vill hantera, och vi anpassar våra metoder helt efter klientens behov.

Vi erbjuder fullständig sekretess och diskretion, och vi samarbetar med både lokala, nationella och internationella myndigheter, samt följer svenska lagar och de regleringar som gäller.

0

års erfarenhet

0

timmars tillgänglighet

0

avslutade utredningar

Vi jobbar alltid i team

Flertalet så kallade privatdetektiver är i praktiken enmansföretag, även om de ibland uppger något annat. De saknar de resurser som krävs för professionell spaning och andra grundläggande tjänster i branschen. Hos oss arbetar vi däremot alltid i team, vilket garanterar kontinuitet, effektivitet och diskretion i vårt arbete.

Välutbildad personal med unik kompetens

Åtskilliga så kallade privatdetektiver saknar egentlig utbildning och erfarenhet inom fältet. Hos oss har däremot samtliga medarbetare gedigen kompetens som privatutredare men också tidigare erfarenheter inom utredning, spaning och säkerhetsarbete från t.ex. polis, säkerhetstjänst eller militär.

Omfattande kontaktnätverk

Vårt nätverk är omfattande och vi har lätt att få tag på information oavsett om det är från Sverige eller från utlandet. Den typ av kontaktnätverk har vi byggt upp under många år och vi arbetar alltid med strikt sekretess.

Tekniska resurser
utöver standard

Det finns stora skillnader på privatdetektiver och säkerhetsbolag när det kommer till erfarenhet, seriositet, utrustning och kunskap. Marknaden för privatdetektiver är helt enkelt indelade i två segment - ett professionellt segment och ett segment som bedriver en verksamhet mer likt en hobbyverksamhet...

Våra klienter

Våra klienter återfinns t.ex. bland advokatbyråer och försäkringsbolag, i fastighetsbranschen och bland myndigheter. Vi utför även tjänster åt privatpersoner och åt utländska klienter.

Bli en del av vårt nätverk!

För att kunna bedriva en framgångsrik utredning är vi beroende av korrekt information, vilket kan vara svårt att hitta tyvärr. Detta betyder att det är viktigt för oss att ha ett bra förhållande med våra kontakter inom olika industrier. Vi är alltid tacksamma för information och belönar informatörer väl.

Om oss

Privatdetektiv.se har funnits sedan 2011 och våra anställda har över 20 års erfarenhet inom industrin. Vårt nätverk är stort både inom Sverige och internationellt.