Otrohet – Anlita privatdetektiv om du misstänker otrohet

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Misstänker du att din partner är otrogen? Anlita en privatdetektiv för att bekräfta eller avfärda dina misstankar genom en otrohetsutredning.
Vårt arbete ger dig ett tydligt svar med väldokumenterad bevisning. Ofta är det bäst att agera på sin magkänsla och ta kontakt med en utredare i ett tidigt skede. Ju längre en otrohetsaffär pågår, desto svårare blir ofta konsekvenserna. En utredning om otrohet omfattar ofta spaning och teknisk analys av mobiltelefoner och annan IT-utrustning.

Otrohet - Misstänker du otrohet?

En privatdetektiv kan hjälpa dig att bekräfta eller avfärda dina misstankar om du misstänker otrohet

Om du misstänker att din man/fru eller partner är otrogen kan du kontakta privatdetektiv.se för att initiera en otrohetsutredning. En otrohetsutredning inbegriper olika typer av utredningsmetoder för att undersöka om dina misstankar stämmer eller om de helt enkelt kan avfärdas. Privatdetektiv.se använder en kombination av utredningsmetoder som alla är kostnadseffektiva och som ger dig ett snabbt svar. Dessa utredningsmetoder anpassas till just ditt ärende utifrån vad du redan vet, vad du har iakttagit och hur ditt och din partners övriga liv tillsammans ser ut. Det är idag mycket vanligt att folk anlitar en detektivbyrå/privatdetektiv för att utreda misstankar om otrohet och det finns därför ingen anledning att känna sig tveksam eller “obekväm” vid kontakt med oss. Vi har hittills utfört ett hundratal otrohetsutredningar och har mycket god kunskap och erfarenhet inom detta område. Och du – Det är helt kostnadsfritt att kontakta oss för konsultation per mail eller telefon.

Otrohet kan bl.a upptäckas genom en forensisk analys /Mobilanalys.
Data recovery rapport

OTROHET – VI HAR SETT DET MESTA

Vi har gjort hundratals otrohetsutredningar och vi har sett det mesta. Vi har sett personer som har haft ett flertal affärer samtidigt, män som har levt ett dubbelliv med två familjer, vi har sett kvinnor som rest till andra länder för att vara otrogna och kollegor som påstår att de arbetar över men istället har en romantisk affär. Som privatdetektiver känner vi igen de typiska tecknen och vi vet vad vi ska leta efter när vi säkrar bevis för att din partner är otrogen.

Det bör dessutom påpekas att begreppet otrohet inte behöver betyda exakt samma sak för alla människor. Otroheten är alltid av känslomässig natur, men den behöver inte alltid vara av sexuell natur. Idag talar vi också om mikrootrohet, som i de flesta fall innebär olika typer av relationer som inleds och utvecklas via sociala medier.

KONFRONTERA INTE DIN PARTNER UTAN BEVIS

En misstanke om otrohet hänger ofta samman med att man iakttar en del förändringar i partnerns beteende eller rutiner (mer om det längre ned i texten). Vi rekommenderar att man agerar i ett tidigt när man fattat misstankar, ju längre en otrohet får pågå desto svårare blir ofta tiden efteråt. Men det finns en sak man absolut bör undvika: Att agera FÖR snabbt! Eftersom misstankar om otrohet har en stark känsloladdning kan det vara svårt att hålla inne med den upprördhet och alla de frågor man bär omkring på. Men en för tidig konfrontation då det saknas egentliga bevis för otroheten leder ofta till att partnern sluter sig och “höjer sin säkerhetsnivå” några snäpp. Det bästa är alltså att skaffa bevis innan man konfronterar sin partner och att göra allt detta i ett tidigt skede, egentligen direkt som magkänslan signalerar att något är på gång. De allra flesta blånekar dessutom till att de varit otrogna.

VARFÖR ANLITA PRIVATDETEKTIV?

Ett klassiskt misstag som många av våra klienter begår är att man försöker utreda otrohet på egen hand. Genom att anlita en privatdetektiv får du en korrekt utförd utredning och tillgång till information som du själv inte kan få fram, som t.ex. vem den misstänkte kommunicerar med, spårning och spaning. En annan anledning varför du bör anlita en privatdetektiv är att den bevisning du får är tydlig och även gör det enklare för dig att fatta ett korrekt beslut om ditt förhållande utifrån fakta. En del anser att bara blotta misstanken om otrohet är tillräcklig för att man ska lämna förhållandet, men riktigt så enkelt är det inte för de flesta. Ofta finns det en familj, kanske små barn och en tillvaro som är svår att bryta upp ifrån om man bara har en “misstanke”. Det är därför viktigt att man verkligen ser till att man har konkreta fakta och ett i övrigt korrekt underlag som bekräftar misstanken. En eventuell bevisning är inte till för din partner utan för dig själv.

OVISSHETEN ÄR VÄRRE ÄN OTROHET

Det värsta som finns är ovissheten och tvivlet – att inte veta med säkerhet. Ovissheten i sig kan snabbt utvecklas till en okontrollerbar kraft som gör att du inte kan sova, inte kan gå till arbetet, det kan för somliga leda till exempelvis tablettmissbruk. Att inte veta om din partner är otrogen, vem han eller hon är otrogen med kan äta upp dig inifrån och försämra livskvalitén och orsaka ett svårt lidande. Vi anser därför att det är viktigt att man snabbt försöker komma tillrätta med problemet och tar reda på allt man behöver veta, oavsett om man avser lämna sitt förhållande eller inte. I vissa fall har klienter kontaktat oss flera år efter att deras förhållande tagit slut, men de vill ändå veta hur det gick till där och då, när förhållandet upplöstes. Att veta – att man har alla pusselbitar på plats –  innebär också i många fall att det är betydligt enklare att gå vidare med sitt liv, oavsett om man avser fortsätta i förhållandet eller om man väljer att gå skilda vägar.

OTROHET ÄR EN DROG

Hos de flesta människor existerar barriärer. När man väl bryter en barriär så är den bruten för evigt, oavsett om det gäller rädsla för höjder eller om det gäller otrohet. Det är alltså mycket troligt att en person som varit otrogen en gång kommer att upprepa sitt beteende och vara otrogen flera gånger. I många fall fungerar otrohet som en drog; man är konstant otrogen mot sin partner. En person som varit otrogen tidigare löper därför större chans att vara otrogen igen och en person som påträffas vara otrogen har troligen varit otrogen tidigare.

UNIKA ARBETSMETODER

Privatdetektiv.se:s ambition är att hjälpa dig nå snabba resultat med din otrohetsutredning. Detta innebär att vi försöker uppnå målet med utredningen så snabbt som möjligt och på det minst kostsamma sättet för våra klienter. De flesta av våra utredningsmetoder är vi ensamma om att erbjuda då vi förfogar över en spetskompetens inom IT:

 • Research & informationsinhämtning – Utredningstyp som syftar till att insamla data (t.ex. vem personen kommunicerar eller har kommunicerat med, bokningar, biljettköp och annat). Även kartläggning av mobiltrafik etc är möjligt.
 • Teknisk spårning – Spårning av personer för att identifiera deras geografiska nuvarande position och historiska position.
 • Kartläggning av mobiltrafik – Som enda privata underrättelseföretag har vi möjlighet att kartlägga mobiltrafik för att få fram relevant data till din frågeställning. Det inkluderar kommunikationsvägar och spårning.
 • Fysisk spaning – Fysisk spaning innebär att ett spaningsteam efterföljer en person och dokumenterar hans/hennes förehavanden med bild och/eller videoupptagning. Spaning är en mycket användbar metod när det gäller otrohetsutredning och kan utföras i Sverige eller i utlandet utan extra kostnad. Det innebär att om din man/fru/partner är på en annan ort kan spaning initieras på den platsen.
 • Data recovery – Vi kan återskapa raderad information från mobiltelefoner, läsplattor och datorer. Raderade SMS och MMS och whatsapp-konversation kan återskapas. Även sökhistorik, bilder, installerade appar, raderade kontakter och inloggningar kan återskapas från dessa enheter.
 • Advanced implementations – Utredningar som kräver komplexa åtgärder såsom dold kameraövervakning, avlyssning och andra avancerade åtgärder. Utredningstypen är inte vanlig för otrohetsutredningar p. g.a. avsevärt högre kostnad men finns tillgänglig för klienter som har råd att bekosta sådana åtgärder och som behöver det.

VARFÖR ÄR MAN OTROGEN?

I olika undersökningar brukar detta anges som bidragande orsaker till otrohet:

 • Missnöje – Personen känner sig inte tillfredsställd i förhållandet – sexlivet kanske har försämrats och bråken blivit alltfler.
 • Brist på uppskattning – Personen känner sig inte uppskattad i förhållandet och söker uppvaktning någon annanstans.
 • Brist på ömhet – Personen upplever avsaknad av kärlek och ömhet i förhållandet och söker det på annat håll.
 • Ålderskris – Personen har en ålderskris och “experimenterar” för att hitta mer spänning i vardagen.
 • Uttråkad – Personen upplever att förhållandet är tråkigt.
 • Impulshandling – Personen agerade på en impuls under en natt ute med vännerna eller på en affärsresa.

Tecken på otrohet – Tjej/Kvinna

Hon gråter utan specifik anledning och verkar frånvarande.
Hon skaffar nya vänner som du inte får träffa.
Hon gömmer mobilen från dig och hårdbevakar denna.
Hon inhandlar underkläder som du inte får se.
Hon ändrar era gemensamma framtidsplaner.
Hon pratar ständigt om en viss kollega eller person.
Hon vill ta “paus” i ert förhållande.
Hon ljuger om sina övriga förehavanden.
Hon raderar konversationer och loggar.

Tecken på otrohet – Man /Kille

Han jobbar sena kvällar och helger utan egentlig anledning.
Han reser mycket på konferenser och kurser.
Han har inte längre något intresse av ert sexliv.
Han pratar i telefon på toaletten, raderar sms och samtalslistor.
Han är oanträffbar på telefon under många timmar utan förklaring.
Han börjar vara väldigt kritiskt mot dig, till exempel ditt utseende och karriär.

EN PRIVATDETEKTIV KAN HJÄLPA DIG

Om du misstänker att din pojkvän, flickvän, fru eller man är otrogen är det viktigt att få detta belagt så fort som möjligt. Det sista du vill är att slösa bort 10 eller 20 år av ditt liv på en partner som går bakom ryggen på dig. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig att få ditt liv tillbaka.

Att anlita en privatdetektiv för att bevisa otrohet kanske känns som ett stort eller kostsamt steg, men det blir ännu mer kostsamt (både ekonomiskt och känslomässigt) att stanna i ett förhållande där din partner under lång tid är otrogen.

STRIKT TYSTNADSPLIKT

När du kontaktar privatdetektiv.se kan du vara helt anonym – även när du väljer att anlita oss. All kommunikation som sker mellan oss och dig är konfidentiell och din partner kommer aldrig att få reda på att du kontaktade oss. Skulle vi finna bevis på otrohet kommer vi att lämna över dessa till dig i form av fotografier, video eller annan typ av informationsinhämtning. Hur du sedan väljer att gå vidare är upp till dig, men vi finns givetvis hela tiden behjälpliga med våra erfarenheter och vår kunskap.

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för mer information. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation för att se vilka lösningar som finns tillgängliga för just din situation.

RELATERADE LÄNKAR

Spaning & kartläggning

Research & informationsinhämtning

Internationella uppdrag

Data recovery

Vårdnadstvist & Egenmäktigt förfarande med barn

FAQ – Frågor & Svar om otrohet

Casebook

Affärsresa avslöjade ett dubbelliv

Vi blev kontaktade av en advokat i USA vars klient misstänkte att hennes man var otrogen när han åkte på affärsresor till Sverige. Vi fick alla detaljer kring hans resande och var han skulle stanna under sin tid i Sverige. Vi utförde fysisk spaning på honom efter att han landat i Sverige och under hela veckan han stannade här. Vi upptäckte att mannen inte enbart hade en affär - han levde faktiskt ett dubbelliv i Sverige med sambo och barn. Ingen av kvinnorna visste om den andra. Vi lämnade över bevisen till advokaten och hans klient krävde skilsmässa. Eftersom mannen hade varit otrogen fick kvinnan en stor summa pengar och behöll dessutom deras hus. Hon kontaktade även den andra kvinnan för att berätta för henne vad som hade pågått.

Chef hade en affär med sin sekreterare

Vi blev kontaktade av en man som misstänkte att hans flickvän var otrogen med sin chef. Hon arbetade allt oftare över och hade dessutom åkt på fyra olika konferenser under en period av två månader. Mannen hade redan konfronterat henne om misstankarna men hon förnekade anklagelserna. Vi utförde informationsinsamling kring de konferenser hon påstod sig ha åkt på, vi fann bevis på hotellbokning av enbart ett rum med en säng. Vi utförde även fysisk spaning och forensisk undersökning av hennes telefon. Vi fann sms som bevisade att kvinnan hade ett romantiskt förhållande med sin chef. Vi följde även paret till en restaurang och kunde återkomma med fotobevis på deras romantiska förhållande. Vi lämnade över detta till vår klient som presenterade bevismaterialet för sin flickvän.

Kompisgänget besökte bordell

En kvinna kontaktade oss eftersom hon tyckte det var misstänkt att hennes man ibland inte svarade i telefon under flera timmar. Hon hade till slut lyckats installera “hitta min Iphone” på hans telefon och kunde se att han under en resa till Hamburg med sina vänner befann sig på en bordell.

FAQ

Otrohet