Chat with us, powered by LiveChat

Provköp av alkohol & tobak

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Vi utför grundliga och diskreta undersökningar hos företag och butiker för att motverka försäljning av alkohol och tobak till minderåriga. Vi kan också hjälpa med tillsyn och kontroll av serveringstillstånd och utföra undersökningar för att analysera hur olika lagar och förordningar efterlevs inom kommunen.

PROVKÖP AV ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK

Du som arbetar inom den kommunala sektorn kan ta hjälp av oss för assistans med att kontrollera efterlevnaden av olika förordningar inom området rusdrycker och tobak. Vi kan även hjälpa till med  att försvåra försäljning av alkohol, snus och cigaretter till personer under 18 år. Detta kan göras via butikskontroller och kontroll av alkoholtillstånd. Vi utför provköp hos Systembolaget, hos mindre kiosker eller i matbutiker som kommunen ansvarar för tillsynen av.

När tid och resurser inte räcker till kan ni vända er till oss för hjälp med butikskontroller gällande tobak och alkohol. Vi arbetar diskret och effektivt och vi dokumenterar samtliga provköp med bild- och videoupptagning. I regel använder vi både dolda kameror och fullt synliga kameror, dessa används då på ett mycket diskret sätt.

Våra tjänster passar situationer där:

  • En butik har rykte om sig att sälja tobak och alkoholhaltiga drycker till minderåriga och personer utan legitimation.
  • En privatperson misstänks köpa ut alkohol och/eller tobak till personer under 18 år.
  • Importerad alkohol säljs vidare inom Sverige.
  • Misstanke finns om tobaks- eller alkohol-smuggling samt försäljning.

 

Hur man går tillväga för att hitta de som inte följer lagen beror på situationen, butiken i fråga (eller privatpersonen) samt på den ansvariga myndighetens behov och önskemål. Vi är flexibla i vårt arbete för att på bästa möjliga sätt kunna se hur en verksamhet drivs och fungerar vad gäller alkohol och tobak.

ASSISTANS VID TILLSYN

Vi fungerar som ett komplement vid en tillsyn av ett företag, en mindre butik eller en organisation, och vi bistår kommunen med provköp och andra tillsynsmetoder, via den grupp unga individer (de flesta mellan 16 och 18 år) som löpande samarbetar med oss. Dessa individer utgör en del av det kontaktnät och den databas vi har skapat, i syfte att genomföra kontrollköp som återspeglar verkligheten. När ni inom kommunen vill göra provköp så kan ni vända er till oss, och så upprättar vi kontakten med en eller flera lämpliga (minderåriga eller med unga utseenden) individer som sedan kan utföra ett testköp.

Allt övervakas och dokumenteras av vår utbildade personal, både för våra unga konsulters säkerhet men även för att uppdraget ska slutföras så professionellt som möjligt.

TILLSYN AV TOBAKSFÖRSÄLJNING

Samtliga försäljningsställen inom tobakshandel –  kiosker, mackar, matbutiker, spelbutiker och andra aktörer – ska enligt lag inneha tillstånd av kommunen. Vi bistår Sveriges samtliga kommuner med att kontrollera och följa upp tillsynen av dessa försäljningsställen.

SERVERINGSTILLSTÅND

Vi säkerställer bl.a att barer och restauranger som serverar alkohol har ett giltigt serveringstillstånd, samt kontrollerar att endast personer med serveringstillstånd serverar alkoholhaltiga drycker enligt gällande föreskrifter.

ANPASSADE UNDERSÖKNINGAR

För kommuner och myndigheter utför vi olika typer av studier samt undersökningar där syftet är att ta fram konkret information gällande ungdomars beteenden kring alkohol och droger. Våra tjänster anpassas till varje kommuns individuella behov, vi jobbar med insamling och sammanställning av relevant data.

Vi arbetar direkt med kommuner i hela landet för att dokumentera och analysera specifika företeelser. Här utformar vi anpassade frågeformulär och enkäter, vilka sedan kombineras med intervjuer. Ett sammanställning görs därefter för att behandla den information som har framkommit och viktiga fakta kan utläsas. En annan form av utredning kan vara att man från kommunens sida vill undersöka hur lätt eller svårt det är att ta sig in på en krog/nattklubb eller restaurang, och att där köpa t.ex alkohol med falsk legitimation. Vi tittar bland annat på följande:

  • Hur omfattande är det specifika problemet?
  • Vad kan förbättras?

 

Oavsett vilka frågeställningar som finns kan vi bistå med material och observationer för att besvara dem. Resultaten sammanställs och presenteras för kommunen och kan användas som underlag för framtida dialog med kommunens invånare och handlare.

HUR VI ARBETAR

Vi använder dolda kameror och Mystery Shoppers. I de flesta fall sker kontrollerna under en begränsad tidsperiod, för att se om det handlar om ett systematiskt beteende eller om det är en engångshändelse att butiksbiträdet misslyckats med att fråga om legitimation.

Det finns även möjlighet att få hjälp av oss att kontrollera att vuxna inte köper ut snus eller cigaretter åt ungdomar. Kontrollen görs ofta med videoövervakning eller fysisk spaning.

JAG MISSTÄNKER ATT EN BUTIK SÄLJER TOBAK OCH/ELLER ALKOHOL TILL MINDERÅRIGA – VAD KAN JAG GÖRA?

Om du är privatperson skall du i första hand anmäla detta till polisen på telefon 114 14, alternativt göra en anmälan via polisens hemsida . Det är möjligt för privatpersoner att anlita oss, men omfattande tillsynskontroller sker endast i samarbete med kommunen eller med den lokala polismyndigheten.

VILL DU VETA MER?

Om du behöver mer information kan du kontakta oss. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation där du kan diskutera ditt problem med oss.

RELATERADE LÄNKAR

Privatpersoner som sålde till minderåriga dömdes

Ungdomars alkoholvanor

Lagar gällande langning av alkohol

Upphandlade tjänster

Casebook

Kontrollköp på uppdrag av kommunen

Socialnämnden i en kommun i södra Sverige tog beslutet att implementera provköp och tillsyn hos samtliga butiker som sålde alkohol och tobak, då man upplevde att det var oroväckande enkelt för ungdomar att få tag i dessa varor, ofta direkt från butikerna. Den förvaltning inom kommunen som arbetade med detta hade endast få och äldre medarbetare. Man valde därefter att kontakta oss, eftersom vi har möjlighet att skicka in personer som är mellan 16 och 18 år och på ett bättre sätt kan testa de verksamheter som säljer åldersbegränsade varor.
Efter flertalet kontrollköp samt analyser kunde vi konstatera att hela 40% av de verksamheter vi kontrollerade sålde alkohol och tobak till minderåriga, utan att begära legitimation.

Klagomål från föräldrar

Flera föräldrar till barn på en skola i norra Sverige hade hört av sig till kommunen och uppgett att en butik som låg nära skolan sålde cigaretter och snus till barn och ungdomar under 18 år. Föräldrarna hörde av sig oberoende av varandra och kommunen kontaktade oss för att få hjälp då deras egen utredning inte hade gett resultat.

Vi gjorde flertalet provköp under en veckas tid och alltid med olika personer, för att se om tobaksförsäljningen sköttes som den skulle. Så var inte fallet, vi kunde konstatera att legitimation inte kontrollerades. Vi såg även att vissa individer i personalen tycktes vara medvetna om att köparna var minderåriga. Bevismaterialet kunde sedan användas för vidare åtgärd.

Vuxna köpte ut öl åt minderåriga

Systembolaget i en liten stad hade blivit utrett efter misstanke om att alkoholförsäljning till unga skedde. Det var lärare på en skola som hade rapporterat att elever på en skolfest drack öl från Systembolaget. Vi gjorde flertalet testköp med hjälp av personer som såg unga ut. Alla ombads visa legitimation, vilket visade på att ölen antingen inte kom därifrån eller att ungdomarna inte köpte den själva.

Då bytte vi strategi och påbörjade övervakning både inne i butiken och utanför och vi upptäckte då att två vuxna individer köpte ut alkohol till ungdomar mot en mindre avgift. Dessa personer kunde gripas, då langning av alkohol till minderåriga är straffbart i Sverige.

Upptäck flera

Tjänster