Chat with us, powered by LiveChat

Research, informationsinhämtning och utredning

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Vi är ett utredningsföretag som arbetar med research och granskning och insamling av information för privatpersoner och företag. Vårt stora kunnande hänger samman med en medveten satsning på kompetenta och erfarna medarbetare, avancerad teknologi och ett löpande arbete med olika ärenden där vårt kunnande hela tiden trimmas.

privatdetektiver vid ett bord

PRIVATUTREDNING – RESEARCH & INFORMATIONSINHÄMTNING

En av våra mest nyttjade tjänster är research & informationsinhämtning. Vi har en hängiven grupp av researchers som arbetar med olika uppgifter för att assistera andra utredningar där många olika element involveras, eller för att besvara specifika frågor. Utredningsarbetet är mycket viktigt och ofta helt avgörande för att ett ärende ska kunna lösas. Research kan handla om att kartlägga vilka fastigheter en fysisk eller juridisk person äger, vilka personer som finns i en individs bekantskapskrets eller kontaktnät, uppgifter om familjeförhållanden eller information kring resemönster, bokningar, kvitton eller djupgående bakgrundskontroller

INFORMATIONSINHÄMTNING FRÅN UTLANDET

Privatdetektiv.se utför även research och inhämtar information från utlandet där så krävs i samband med en utredning. Vårt internationella kontaktnätverk är stort och utgör i många lägen en avgörande faktor för att kunna nå framgång i många typer av ärenden. Vi är en självklar partner för alla internationella utredningar.

NÄR TJÄNSTEN KAN VARA TILL HJÄLP

Nedan några exempel när tjänsten kan vara användbar:

 • Personkopplingar – Vi utreder om det finns personkopplingar, vilka de är och hur de ser ut. Vi ser om det kan finnas  jävsituationer, opassande kontakt med media eller konkurrerande bolag eller andra eventuella “medhjälpare”. En utredning kring personkopplingar hjälper oss att förstå med vilken eller vilka personer en viss individ samarbetar i olika avseenden.
 • Jävsituationer – Här undersöker vi om en person eller personer i viktiga beslutsställningar eventuellt kan vara jäviga.
 • Genomgång av polisutredning – Om du anser att en polisutredning är otillräcklig eller felaktig kan du be oss göra om utredningen och beakta uppgifter och omständigheter eller andra slutsatser som polisutredningen har missat. En typisk sådan utredning är om du eller anhörig står åtalad för brott eller om du är oskyldigt dömd för ett brott.
 • Granskning – Här hjälper vi dig med olika typer av granskningar av privatpersoner eller företag. Granskning är en typ av grävande journalistik där vi insamlar information och underlag. Här har vi anpassade tjänster för mediehus och journalister.
 • Tillgångsundersökning – Våra utredare genomför en s.k. tillgångsundersökning för att ta reda på vilka tillgångar en person förfogar över. Tillgångsundersökningen omfattar även icke offentlig data och kan göras i Sverige och i utlandet.
 • Bakgrundskontroller – Bakgrundskontroller av juridiska och fysiska personer i Sverige eller i utlandet.
 • Hitta biologiska föräldrar – Spåra och identifiera biologiska föräldrar.
 • Due Diligence – Vi utför en Due Diligence i världsklass där vi anpassar informationsinhämtningen för att passa exakt det som kunden efterfrågar.
 • Intelligence  – Inhämtning av information från våra kanaler och omfattande kontaktnätverk. Här kan vi få tag i viktig eller känslig information som oftast är direkt avgörande för en utredning.
 • Big Data och övrig databearbetning  – Om du har rådata som behöver analyseras och bearbetas kan du få hjälp av vårt team för att erhålla fullständiga analyser och anpassade parametrar.
 • Hitta en adress eller telefonnummer – Om du eftersöker en eller flera personer men inte själv kan hitta adress och telefonnummer kan vi hjälpa dig med det.
 • Övrig utredning och efterforskning – Övrig utredning inom research, utredning och informationsinhämtning. All informationsinhämtning eller research anpassas efter ditt behov. När vi får veta mer om ditt ärende kan vi ger dig mer anpassade förslag.

VILL DU VETA MER?

Du kan alltid kontakta oss för en kostnadsfri konsultation där du får möjlighet att beskriva ditt problem. Kontakta oss så berättar vi mer!

RELATERADE LÄNKAR

Media, Journalistik & TV produktion

Internationella uppdrag

Spaning & kartläggning

Bakgrundskontroll

Spåra & lokalisera

Casebook

Oskyldigt dömd får ersättning av JK

En man kontaktar oss efter avtjänat straff och vill rentvå sitt namn då han menar att han blivit oskyldigt dömd för brottet och att han ej hade med brottet att göra överhuvudtaget. Efter genomgång av polisutredningen identifierar våra utredare viktiga faktorer som polisutredningen har missat eller icke beaktat. Dessa omständigheter har befunnits vara så pass självklara att vi ber mannen att ta kontakt med en brottmålsadvokat för att begära ersättning av Justitiekanslern.

Samarbete med internationellt nätverk av journalister

Under åren har vi utfört en hel del specifika uppdrag åt journalister och mediebolag.
En typ av uppdrag innebär att t.ex. journalister kan kontakta oss när den sista pusselbiten fattas. Det kan vara att man behöver komma över mail, påvisa kontakt med personer involverade i utredningen eller någon annan form av grävande journalistik. Här arbetar vi alltså tillsammans för att plocka fram den sista pusselbiten för att journalistens uppdrag ska kunna slutföras.

Advokatfirma behövde en persons faktiska adress

En advokatfirma kontaktade oss för att identifiera en persons riktiga adress - d.v.s. var personen faktiskt tillbringade sin dygnsvila. Advokatfirman hade tidigare fått indikationer på att individen kunde befinna sig i ett av två möjliga länder, men visste inte hur de skulle få tag i honom då personen själv inte hade registrerat någon adress. Vi fick uppdraget och kunde identifiera personens korrekta adress med hjälp av de parametrar och spårningsmetoder vi använder. Redan efter 30 timmar kunde mannen ifråga delges på sin hemadress.

Kvittounderlag från ett hotell

I en annan känslig utredning fick vi en förfrågan kring kvittounderlag från ett hotell i Barcelona. Slutkvittot inhämtades och journalisten kunde nu bevisa att personen som figurerade i utredningen utnyttjat sin ställning och bjudit sin familj till hotellet och att alla utgifter bekostats med offentliga skattemedel. Vid denna form av förfrågningar bistår vi journalisterna med själva inhämtandet av informationen för att journalisterna sedan ska kunna utföra och slutföra sitt arbete.

Upptäck flera

Tjänster