Chat with us, powered by LiveChat

Just nu genomför vi förbättringar uppdateringar av denna denna webbplats och störningar kan därför förekomma.

Resultatbaserad utredning till fast kostnad

SENAST MODIFIERAD

Resultatbaserad utredning innebär att vi ibland åtar oss uppdrag där vi endast debiterar dig om vi lyckas besvara din specifika förfrågan. Om resultatet av någon anledning uteblir betalar du som klient 0 kr för uppdraget. En specifik förfrågan kan t.ex. vara att du vill ha mer information kring en specifik bokning eller annan liknande typ av informationsinhämtning.

Hur fungerar det?

Kontakta oss per e-post eller telefon och berätta mer om ditt ärende och vad exakt du behöver ha hjälp med. Därefter gör vi en bedömning och presenterar flera olika alternativ på utredningsåtgärder och ser om resultatbaserad utredning är möjlig som alternativ. När vi presenterar alternativen får du prisinformation för varje utredningsåtgärd, och du får självklart veta vad kostnaden är för resultatbaserat uppdrag. Det finns ingen generell regel kring resultatbaserade uppdrag, utan allt beror på vilken typ av utredning det handlar om.

Resultatbaserade uppdrag med förhöjt pris

Ibland kan andra typer av resultatbaserade uppdrag utföras mot förhöjd ersättning. Förhöjd ersättning erbjuds för utredningar där våra utredare presenterar en fast kostnad för uppdraget vid uppnått resultat. Definitionen av uppnått resultat är något som vi avtalar och kommer överens om. Det innebär att om resultatet uppnås debiteras en fast kostnad, som normalt sett är högre än timpriset. Å andra sidan tar vi risken ifall resultatet icke kan uppnås. Resultatbaserat uppdrag passar bra för dig som klient, om du kan tänka dig att betala mer för ett uppdrag mot garantier att uppdraget uppnås.

Här nedan ger vi några exempel på olika typer av uppdrag där resultatbaserat alternativ är tillämpligt: 

  • Du önskar få information om en specifik bokning 
  • Du vet  att din make/maka träffar någon och du vill veta vem den personen är
  • Egenmäktigt förfarande med barn – lokalisera dina barn
  • Du vill veta vem som äger eller brukar ett visst telefonnummer
  • Du vill veta var en person befann sig vid ett givet datum och tid
  • Du vill genomföra en sk teknisk/forensisk undersökning på en mobil/dator eller annan digital enhet

Resultatbaserat uppdrag kan inte alltid tillämpas

Resultatbaserat uppdrag kan inte alltid tillämpas av många olika orsaker. Den vanligaste orsaken är t.ex. att klienten har en vag misstanke eller fel information. En annan orsak är uppdrag av internationell karaktär, eller uppdrag som erfordrar många spaningstimmar.

Relaterade länkar