Chat with us, powered by LiveChat

Risk & säkerhetsanalys

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Riskvärdering och säkerhetsanalys utvärderar risker med en situation eller en verksamhet. Tjänster erbjuds för privatpersoner, kommuner, myndigheter och skolor.
Avsikten med denna värdering och analys är givetvis att identifiera de risker som kan föreligga och med detta som underlag kunna bygga en säkerhetslösning som skapar större trygghet för dig som privatperson, för din familj eller för ditt företag.

RISK & SÄKERHETSANALYS FÖR INDIVID OCH FAMILJ

Privatdetektiv.se utför omfattande risk- och säkerhetsanalyser för privatpersoner avseende den personliga säkerheten. Vi identifierar sådant som kan utgöra riskfaktorer för dig eller din familj avseende utpressning, kidnappning, hot eller liknande. Risk- och säkerhetsanalysen föreslår vidare åtgärder hur riskerna kan förebyggas eller helt elimineras.
Vi inriktar oss på hela din eller din familjs tillvaro i hemmet och andra platser där ni vistas. Det kan gälla sådant som din sysselsättning, era resor och aktiviteter utanför hemmet, samt hur den personliga informationen hanteras.

Specifikt tittar vi på hur ni hanterar den digitala informationen. Det är idag mycket vanligt att privatpersoner delar information online, utan vidare funderingar över riskerna med att informationen kan komma att missbrukas.  För att ta ett enda exempel:
Semesterbilder som läggs upp på nätet från den plats där ni befinner er är en direkt inbjudan till inbrottstjuvar!
Målet med vår riskvärdering är att göra vardagen säkrare för både dig och din familj.

HELHET OCH DETALJER

När vi utför en riskanalys tittar vi på helheten, vilken sorts telefon du har, vilken operatör du använder, vilka fordon du äger, var du parkerar dina fordon, dina vardagliga rutiner, samt många andra faktorer som kan tänkas kunna påverka din eller er  säkerhetssituation. En riskanalys är ett samlingsbegrepp och varje situation/familj eller företag är unikt, därför använder vi inte standardiserade mallar för hur en analys ska gå till utan specialanpassar undersökningen efter dina behov och önskningar. Detta görs utifrån våra samtal med dig och din familj.

En riskanalys måste ständigt uppdateras och optimeras  – till exempel vid resa till utlandet, vid andra externa förändringar som sker runt dig, din familj och ditt företag,  exempelvis när dina barn börjar på en ny skola.

RISKVÄRDERING FÖR FÖRETAG

En riskvärdering är ett strukturerat sätt att identifiera och prioritera de områden som är mest utsatta i företagets verksamhet. Vi har stor erfarenhet av att utföra sådant arbete. Vi hjälper dig och din verksamhet att skydda tillgångar och att identifiera möjliga hotbilder, säkerhets- och stöldrisker. Vi arbetar även med att skydda värdefull information från att spridas till tredje part, något som potentiellt kan komma att kosta din verksamhet mycket pengar och resurser.

Event och speciella tillställningar kan vara sårbara och medföra unika risker, speciellt om det är ett event där personer eller politiker med hög medieprofil deltar. Vi gör en professionell analys av de risker som finns, och ger råd om hur dessa kan hanteras och förebyggas på bästa sätt.

De som arbetar inom ett företag, främst ledningen, men även övriga anställda löper också risk att utsättas för hot och utpressning.
Den digitala utpressningen mot företag har ökat. Utpressarna kan exempelvis använda utpressningstrojaner som låser och krypterar företagets filer och kräver en lösensumma för att låsa upp dem.
Vi arbetar aktivt med att trygga företagsledares och deras familjers säkerhet.

Läs mer om Hot och utpressning

DATAINTRÅNG ÄR EN STOR RISK FÖR DIN VERKSAMHET

Allt fler företag har sin viktiga information lagrad på digitala enheter. Det är viktigt att hålla dessa dokument säkra för att förhindra eventuella intrång som kommer att kosta företaget både pengar och resurser. Våra IT-experter säkerhetstestar ditt datasystem för att se hur pass säkert det är och var brister finns, därefter får du råd om hur du kan skydda företagets information och hur du kan göra det säkert att skicka information till anställda och andra samarbetspartners.

Läs mer om cybersäkerhet

VÅRA TJÄNSTER FÖR FÖRETAG & MYNDIGHETER

Vi gör anpassade risk- och säkerhetsanalyser för kommuner och myndigheter, där vi hjälper dessa att analysera sårbarheter både på fysiska arbetsplatser men också digitalt. Tillsammans med er upprättar vi en handlingsplan för att minimera riskerna och vi erbjuder assistans med att implementera handlingsplanen i syfte att öka säkerheten.

RISKANALYS ANPASSADE FÖR SKOLOR

Vi erbjuder även risk- och säkerhetsanalys för skolor. Skolor är  inte alltid en säker plats för våra barn, många av de problem och konflikter som finns utanför skolan tenderar alltmer att flytta in i skolmiljö. Den amerikanska situationen med frekventa skolskjutningar ser vi ännu inte i Sverige, men det är  ändå viktigt att vidta de säkerhetsåtgärder som krävs för att hålla studerande barn och ungdomar trygga.

Vi har den erfarenhet som krävs för att kunna erbjuda utbildningar och säkerhetsåtgärder för både förskoleverksamheter, grundskolor, gymnasieskolor och universitet och vi anpassar våra tjänster efter de behov som upptäcks vid en utredning.

Läs mer om våra tjänster för skolor här.

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för mer information. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation för att se vilka lösningar som finns tillgängliga för just din situation.

RELATERADE LÄNKAR

Data recovery

Tjänster för kommun och myndigheter

Tjänster för skolor

IT-säkerhet här

Hot och utpressning

Casebook

Vi står för säkerheten för många förmögna familjer

Vi arbetar med många förmögna familjer i landet för att hantera risker och sköta säkerherheten för familjen när de är i Sverige men också när de reser. V har bl.a installerat specialanpassade larm, överfallslarm i hus och fordon. Utöver det ser vi till att skydda dessa familjemedlemmar från hot och kidnappning, vi utför även förebyggande säkerhetsarbete. Vi hanterar dessutom olika typer av bakgrundskontroller avseende personal som direkt arbetar hos dessa familjer och utvecklar planering och ett aktivt säkerhetsarbete. Vi kan förstås inte i detalj berätta om varje enskild klient, men efterfrågan på denna typ av säkerhet och riskanalyser har klart ökat på senare tid.

Säkerhetsanalys för ett företag

Vi blev kontaktade av ett stort återvinningsföretag som ville bygga en ny återvinningspark. De ville ha våra råd vad man skulle tänka på avseende säkerheten för att minimera skador på den stora anläggningen samt förhindra stölder av bl.a. koppar, som man hanterade i stora volymer på anläggningen. Här hjälpte vi företaget bland annat med att placera parkeringen för anställda utanför själva verksamhetsområdet, vi införde smarta passagesystem, installerade smarta fordonsvågar för mäta införsel och utförsel av material. Även övrigt säkerhetsarbete inklusive installation av specialkameror utfördes.

Upptäck flera

Tjänster