Chat with us, powered by LiveChat

Säkerhetstjänster

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Snabblänkar

Vi erbjuder säkerhetstjänster för verksamheter och privatpersoner. Tjänsterna minskar risken att utsättas för hot, spionage och utpressning. Säkerhet och säkerhetslösningar kan byggas på många olika sätt, vi har kunskaperna att skapa anpassade lösningar för alla.

ATT LIGGA STEGET FÖRE

Det gemensamma för de tjänster som vi erbjuder inom detta område är att de ger dig ett övertag över de som vill dig eller din verksamhet illa. Risk- och säkerhetsanalysen pekar på de brister som finns och ger dig förslag på hur du kan bygga bort dem. Det handlar ofta om att ligga steget före de som med olika medel vill skada din verksamhet. En investering i bra och väl fungerande rutiner samt väl utvecklade och genomtänkta IT-lösningar minskar avsevärt risken att bli utsatt.

RISK – OCH SÄKERHETSANALYS

Riskvärdering och säkerhetsanalys är ett samlingsbegrepp för att utvärdera risker med en viss situation eller en viss verksamhet. Vi utför denna tjänst för privatpersoner, företag, kommun, myndigheter, skolor och andra.

Läs mer om Risk- och säkerhetsanalys här

SKYDD MOT SPIONAGE

Vi hjälper privatpersoner, myndigheter och företag att skydda sig mot olika typer av spionage, avlyssning och dataintrång. Vi skapar lösningar för olika typer av spionage och anpassar lösningarna efter verksamhetens och situationens art.

Läs mer om spionage här

DOLD KAMERAÖVERVAKNING

Dold kameraövervakning används för att samla bevis  vid bland annat misstanke om brott på arbetsplatsen, men det är även en tjänst som privatpersoner använder. Vi hjälper dig med installationen av kameran eller systemet och bygger olika lösningar för informationsöverföringen.

Läs mer om dold kameraövervakning här

HOT & UTPRESSNING

Vi arbetar med företag och privatpersoner för att hjälpa till med att förhindra och utreda hot och trakasserier, både på arbetsplatsen och online. Vi utför allt från fysisk spaning, forensiska undersökningar och annan informationsinhämtning för att utreda hoten, trakasserierna och utpressningen.

Läs mer om detta här

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för att få mer information om ditt problem, vi erbjuder en kostnadsfri konsultation där du kan förklara ditt problem för oss.

Upptäck flera

Tjänster