Chat with us, powered by LiveChat

Skydd mot spionage

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Vi arbetar tillsammans med privatpersoner, företag, myndigheter och kommuner för att stoppa och förebygga spionage. Vi har en erfarenhetsförvärvad och djup kunskap om hur avlyssning och spioneri kan se ut, hur det planeras och hur det upptäcks. Vårt arbete är ofta inriktat på att skydda POI (persons of interest), vi kan vidare säkerställa era konferenser och möten mot avlyssning samt analysera risker för spionage i alla sammanhang där det förekommer kommunikation fysiskt eller mellan digitala enheter.

Skydd mot spionage

SKYDD MOT SPIONAGE I LOKALER, KONTOR OCH  BOSTÄDER

Vi hjälper företag, organisationer och privatpersoner i arbetet mot misstänkt spionage och hjälper till att vidta nödvändiga åtgärder vid misstanke om spionage. Vårt tekniska team har specialkompetens för att söka upp och identifiera olika typer av utrustning som inkluderar mjukvara, hårdvara och insamling av data från tredje part. Själva definitionen av spionage inkluderar avlyssning av fast telefoni, mobil telefoni, datatrafik och fysiska ljudbuggar samt dolda kameror. Även informationsinhämtning och kartläggning via mastspårning eller samtalslistor samt insamling av GPS-data är begärliga byten vid spionage.

OLIKA TYPER AV ATTACKER

IT-infrastrukturen idag är väldigt känslig och det finns omfattande säkerhetsluckor och sårbarheter i de mest standardiserade systemen som GSM, 3G/4G och Wifi-protokoll samt många andra protokoll och system.

Det finns två huvudformer av attacker mot IT-infrastrukturen:

  • Generell attack – Här attackeras olika typer av nätverk, oftast är det programmerade robotar som analyserar specifika svagheter och attackerar dessa. Denna typ av attacker brukar inte innebära att den enskilda personen eller företaget blir drabbat som en direkt följd, däremot kan man genom sådana attacker bli utnyttjad och utan ens vetskap vara behjälplig och förenkla för hackare att attackera större mål genom sin egen utrustning. Generella attacker kan handla om att komma åt webbkameror eller e-postadresser, eller skicka epostbrev och försöka förmå mottagarna att betala en viss lösensumma med hjälp av falska hot om att man har hackat datorn, eller spelat in offren via webbkameran på datorn. De allra flesta genomskådar bluffen, men det blir ändå en fördelaktig affär för förövarna då dessa mail når ut till väldigt många individer och det bara krävs att någon procent eller några promille låter sig luras.
  • Riktad attack – Denna typ av attacker är riktade mot dig som privatperson eller mot ditt företag för att uppnå ett specifikt mål. Riktade attacker innebär att hackare eftersöker viss information om dig eller information som du besitter. Denna typ av attacker är mer avancerade och förövarna vet precis vilken information som de eftersöker – oavsett om det handlar om att komma över dina filer, din e-post, kartlägga dig och ditt kontaktnätverk, eller för att helt enkelt avlyssna dig elektroniskt eller fysiskt. Fysisk avlyssning i detta fall innebär rumsavlyssning. Riktade attacker används också i större utsträckning när man avser använda enskilda medarbetare för att lättare komma åt känslig information från företaget eller myndigheten där medarbetaren är anställd. I vår bransch använder vi termen POI (Person of interest) som begrepp när en attack sker mot en sådan person. Det är alltså inte vanligt med riktade attacker mot enskilda privatpersoner som saknar POI-status.

POI ÄR DEN UTSATTA GRUPPEN

Om du hanterar känslig information eller arbetar på en arbetsplats som anses vara intressant eller värdefull för utomstående så är du en person av intresse som beskrivs här ovan. Detta innebär att du kan vara extra utsatt för riktade attacker. Den utsatta huvudgruppen som vi brukar arbeta med är oftast forskare, analytiker, styrelseledamöter, personer med insyn i viktiga beslut om anbud och utveckling, eller personer som direkt äger bolag eller har en bestämmande roll i bolag. Självklart arbetar vi också med personer som inte anses vara POI, det är faktiskt inte alltid självklart om man är en POI eller inte. Samtliga POI vi arbetar med tillhör den privata sektorn, politiker står under SÄPO:s ansvar.

All form av information kan vara intressant för en hackare. Det behöver inte handla om att nå direkt ekonomisk vinning, det kan finnas helt andra motiv och drivkrafter. Den ekonomiska vinningen kan också uppstå i ett senare skede när den stulna informationen kan säljas vidare.

HUR VET JAG OM JAG ÄR AVLYSSNAD ELLER HACKAD?

Det är inte alltid enkelt att upptäcka om man varit föremål för en avlyssnings- eller hackerattack. Detta beror på vem det är som ligger bakom attacken och hur pass sofisitikerad den är. Det är inte vanligt att man själv upptäcker ett intrång, oftast behöver man extern hjälp för att göra det. Men det finns vissa klassiska knep inom underrättelsetjänster för att upptäcka läckor. Man kan givetvis också analysera en dator, server eller olika loggar för att upptäcka ett intrång. Metoderna är många och anpassas till varje situation.

VI SKYDDAR DIN KONFERENS ELLER MÖTE MOT AVLYSSNING

Många företag kontaktar oss för att vi ska garantera en avlyssningssäker miljö, vid till exempel styrelsemöte, kontraktsskrivning eller andra viktiga händelser. Vi hjälper med rutiner före mötet, under mötet och efter att mötet är avslutat. Vid önskemål kan vi även hjälpa er med att hitta en säker plats för ert möte. Därefter går vi in och säkerställer att inga dolda installationer möjliggör avlyssning.
Vi kan hjälpa er med följande:

  • Fastställda rutiner för mötesdeltagarna – till exempel att de ska lämna från sig mobiltelefonen som sätts i karantän för att inte utnyttjas för avlyssning.
  • Installation av tillfälliga störningssändare som slår ut de signaler som vi önskar blockera, detta gäller generellt alla typer av signaler där vi skapar en säker avlyssningszon.
  • Säkerhetsställa att ingen dold video- eller ljudinspelning finns i lokalen. Vi går igenom eluttag, projektor och övrig fast installerad utrustning. Vi installerar även utrustning för att detektera olika typer av signaler genom s.k. extern penetration genom fönster och liknande.

DEN ENSKILDA MEDARBETAREN ÄR DEN SVAGA LÄNKEN

Ett spionage börjar oftast inte med en direkt attack mot företaget, utan istället med att någon eller några hittar svagheter hos en enskild individ som finns anställd hos företaget i fråga. Strategin är välkänd,  den går ut på att komma åt företaget via den svagaste punkten och det är nästan alltid företagets anställda och den mänskliga faktorn.

Professionella intrång och hackerattacker brukar vara välplanerade och föregås av en noggrann analys av den verksamhet som attacken ska riktas mot. Det kan exempelvis vara en anställd som manipuleras till att samla in information, eller det kan ha installerats ett virus på den anställdes telefon eller dator, ett virus som sedan sprids vidare till företagets elektroniska utrustning när den anställde anländer till arbetsplatsen.

Vid mer softistikerade attacker har vi även observerat hur intrång sker via flera bärare på samma gång. Just därför är det viktigt att sätta upp strikta rutiner och att fortlöpande utbilda sina medarbetare och medlemmar kring IT-säkerhet.

VI UTBILDAR DIN PERSONAL

Genom vårt ägarbolag ISRA Intelligence kan ni anlita oss för att utbilda er personal och sätta upp specifika rutiner hur mobiltelefoner ska användas, vilka anslutningar som anses vara en säkerhetsrisk och vad man ska tänka på när man är på resande fot. Under utbildningen beskriver vi genom tydliga exempel hur ett angrepp går till.

ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRHINDRA OCH STOPPA AVLYSSNING

Vi hjälper dig att göra en analys av de säkerhetsåtgärder som finns hos just ditt företag, för att se om risker finns för att bolaget ska drabbas av spionage. Med den information som vi får fram kan vi göra rekommendationer och erbjuda hållbara lösningar som på sikt kommer att skydda din verksamhet.

VI GENOMSÖKER DITT HEM ELLER KONTOR

Om du misstänker dold kameraövervakning eller ljudavlyssning i ditt hem eller på ditt kontor kan du få hjälp med genomsökning för att lokalisera och avlägsna sådan utrustning.

SKYDD MOT AVLYSSNING AV FORDON

Även samtal som sker i din bil, antingen via telefon eller mellan kollegor kan bli föremål för företagsspionage. Spårning av fordon, exempelvis för att förutse vart viktigt gods eller en nyckelperson är på väg och var de befinner sig, är också en form av spionage som ett företag kan råka ut för. Våra tekniker kan skydda ditt fordon mot både avlyssning och spårning.

SKYDDA DIN MOBIL FRÅN AVLYSSNING

Så länge du inte använder avlyssningssäker utrustning kan din mobiltelefon avlyssnas genom sårbarheter i kommunikationsprotokoll mellan mobiltelefon och närmaste huvudmast/antenn. Att du byter SIM-kort eller installerar antivirus i din telefon är tyvärr ingen riktig lösning, endast med avlyssningssäker teknik går det att stänga den säkerhetsluckan. Vi bistår dig med sådan utrustning och garanterar optimal säkerhet.

SKYDD MOT SPIONAGE VIA DATATRAFIK ELLER WIFI

Det är viktigt för ett företag att skydda sina företagshemligheter från konkurrerande verksamheter. Trots att det är normalt med viss konkurrens mellan företag så blir det allt vanligare att företag med hjälp av dold eller illegal informationshämtning, antingen via ljudupptagning och/eller videoinspelningar eller via anställda, spionerar på en konkurrent.

Kommunikation mellan datorer och mobiltelefoner används idag för känsliga informationsutbyten. Detta medför risk för avlyssning genom hacking – där mjukvaran har blivit förändrad på ett sätt som ger utomstående tillgång till den känsliga informationen. Även trådlös kommunikation kan utsättas för radiobaserad avlyssning och med hjälp av våra tekniker kan vi försäkra dig att din information enbart når den mottagare den är avsedd för och ingen annan.

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för mer information. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation för att se vilka lösningar som finns tillgängliga för just din situation.

RELATERADE LÄNKAR

Risk och säkerhetsanalys

Styrelse & organisation

Dold kameraövervakning

Research och informationshämtning

Cybersäkerhet

Casebook

Styrelseordförande oroade sig för avlyssning

En styrelseordförande vände sig till oss då han oroade sig för att bli avlyssnad antingen i hemmet, på jobbet eller via elektroniska enheter. Oron bottnade i att något liknande hade hänt en kollega, något som för honom hade fått stora konsekvenser både inom arbetet och privat. Vi gjorde en noggrann undersökning av vår klients mobil, dator, surfplatta, bil, hem och arbetsplats och kunde konstatera att han just då inte var avlyssnad, men att det fanns en uppenbar risk att det skulle kunna hända i framtiden. Med detta i åtanke kunde vi lägga upp en plan i förebyggande syfte, samt bistå med regelbundna kontroller.

Spyware på anställdas telefoner

Hos ett företag hade klassificerad information börjat läcka ut, och trots långa och dyra undersökningar hade företagsledningen inte lyckats hitta var läckan fanns, då alla deras anställda ansågs vara väldigt pålitliga. Vi kunde konstatera att personalen mycket riktigt var lojal mot företaget, men det visade sig att virus eller så kallad spyware utan de anställdas kännedom hade installerats på deras telefoner och sedan förts över till företagets datorer via WiFi, detta skedde även då personalen i laddningssyfte pluggade in sina telefoner i datorerna. Tack vare upptäckten kunde vi sätta stopp för intrånget och installera förebyggande mjukvara för att förhindra framtida intrång.

Vi garanterar avlyssningssäkert möte

Vi har fasta kunder som anlitar oss alltemellanåt när de ska ha känsliga möten. Det kan gälla viktiga beslut som ska tas inom företaget eller andra typer av möten. Vårt arbete är att antingen avlyssningssäkra det rum, lokal eller plats som klienten har valt för sitt möte. Men vi kan även ge goda förslag på lokaler som är lämpliga för känsliga möten. Vi bygger upp rutiner tillsammans med klienten och skannar av rummet med specifik utrustning och ser till att det inte finns fysiska sändare eller mottagare. Vi säkerhetsställer även att deltagarnas egen utrustning inte kan användas för avlyssning. Vi samlar in deltagarnas mobiltelefoner i en speciell låda som blockerar ingående och utgående samtal, den är dessutom helt ljudisolerad. Vår genomgång av lokalerna omfattar installationer på plats, vi går igenom eluttag, lampor och andra föremål som finns i rummet. Detta för att försäkra oss om att inget finns inbyggt som kan utgöra hot genom avlyssning.

Upptäck flera

Tjänster