Chat with us, powered by LiveChat

Spåra & lokalisera

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Vår tjänst spåra och lokalisera är en tjänst som kan hjälpa dig att spåra personer, gods, mobiltelefoner eller annat.

Spåra och lokalisera personer, mobiltelefoner och transaktioner

SPÅRA MOBILTELEFONER & TELEFONNUMMER

Ett vanlig frågeställning är om det går att spåra mobiltelefoner eller telefonnummer. Svaret är JA. Vi använder en unik resurs för att spåra mobiltelefoner vilka i sin tur kan användas för att lokalisera var en person uppehållit sig eller var en person befinner sig inom ett avgränsat geografiskt område. Exaktheten i positioneringen bestäms av masttätheten som i sin tur beror av antalet innevånare i det aktuella området. Ju fler invånare, ju fler master och desto bättre positionering. Detta är alltså inte någon form av GPS-spårning, utan helt enkelt en uppgift om var enheten är/var inloggad vid en specifik tidpunkt.
Utredningen görs inte från Sverige och tekniken tillhandahålls inte i Sverige, utan kommer från vårt moderbolag i Tel Aviv, Israel.

SPÅRA OCH LOKALISERA PERSONER

Möjligheten att spåra och lokalisera en person kräver inte alltid att personen lämnar spår efter sig via GPS. Ofta kommer man långt genom att följa andra digitala spår som individen lämnar efter sig. Det räcker med en påslagen mobiltelefon för att en position ska kunna loggas. Personer kan också spåras via de fordon man färdas i eller har tillgång till, via IP-nummer, användning av bankkort, inköpsmönster eller ibland med hjälp av ren informationsinhämtning, exempelvis bokning av en resa eller ett hotell. Då det krävs har vi även möjlighet att ta hjälp av vårt stora internationella kontaktnät.

SPÅRA ANVÄNDARE/INNEHAVARE AV ETT KONTANTKORTSNUMMER ELLER ABBONEMANG

Om du vill veta vem som använder ett specifikt nummer eller vem som “äger” ett visst telefonnummer så kan vi vara behjälpliga med att plocka fram den informationen. Här finns det teknik som avslöjar användaren eller innehavaren – även om det avser ett icke registrerat kontantkortsnummer.

SPÅRA IP-NUMMER

Det är förstås även möjligt att spåra ett IP-nummer och få reda på vem som använde det vid den tidpunkt du är intresserad av. Oavsett om du vill spåra IP-adressen (numret) eller om du vill spåra användaren bakom IP-numret kan vi hjälpa dig med detta.

SPÅRA TRANSAKTIONER MED BITCOIN

Bitcoin bygger på öppen källkod och kan därmed spåras. Vi har den kunskap och den teknik som krävs för att spåra och kartlägga transaktioner i bitcoin. Just nu pågår ett projekt där vi hjälper myndigheter att utföra denna typ av spårning.

SPÅRA RESMÖNSTER

Vi har möjlighet att spåra resmönster och kartlägga hur en person eller personer förflyttat sig och under hur lång tid de befunnit sig på respektive plats.

SPÅRNING EFTER DINA BEHOV

Om du har en annan förfrågan gällande spårning eller lokalisering är du välkommen att kontakta oss och berätta vad du önskar få hjälp med så kan vi presentera några förslag som vi tror passar dig.

GDPR BEGRÄNSAR

Vi – som ensamt privat underrättelseföretag kan genomföra alla dessa operationer för att hjälpa dig att spåra och lokalisera. I och med den nya GDPR-lagstiftningen som nyligen infördes i Europa kan den informationen vi inhämtar ibland vara begränsad när man man vill gå tillbaka i tiden, då många operatörer inom IT och telekom inte sparar information som tidigare. I regel brukar informationen finnas ca 3 månader bakåt i tiden. I vissa fall längre.

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för mer information. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation för att se vilka lösningar som finns tillgängliga för just din situation.

RELATERADE LÄNKAR

Spåra försvunnen person

Casebook

Spårning via IP-address

Vid ett tillfälle hörde en kvinna av sig till oss eftersom den tidigare maken, som kvinnan delade vårdnaden av barnen med, inte lyckades få kontakt med mannen trots att det var hennes tur att ha barnen. Hon började misstänka att mannen medvetet vägrade lämna barnen till henne.
Sista tillfället de hade haft kontakt var för några dagar sedan via e-post. Vi gjorde en IT-forensisk granskning av e-postbreven och kunde snabbt utläsa varifrån de skickats.
Kvinnan visste att mannen hade bekanta på denna ort. Kontakt togs med mannens bekanta och problemet kunde lösas utan vidare inblandning av polis.

Familjen behövde spåra sonen

En familj kontaktade oss akut och behövde hjälp med att spåra sin son. Sonen hade inte hört av sig på en hel vecka, och det sista livstecknet man hade från honom är ett telefonsamtal någonstans i Ecuador, varifrån sonen senast ringde hem. Nu befarade familjen att något hänt sonen och de ville ta sig dit för att söka efter honom. De visste att hans telefon var på och de bad oss att göra en spårning för att förbättra utsikterna att hitta honom.
En spårning utfördes på hans mobiltelefon och vi kunde lokalisera hans position. Familjen kunde sedan återförenas med sin son. Pga av sekretess och av respekt för familjen kan vi inte lämna ytterligare upplysningar i denna text.

Upptäck flera

Tjänster