Chat with us, powered by LiveChat

Utsatt för stalking/ Stalker? Vi arbetar med spårning och utredning

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Är du förföljd av någon? Kanske utsatt för stalking? Privatdetektiv.se hjälper dig att identifiera stalkers och insamla bevis. Förföljelsen kan vara av fysisk art eller handla om oönskade kontaktförsök. Ofta är stalkningen systematisk och återkommande och skapar hos offret en stark känsla av obehag. Polisens möjligheter att hjälpa är ofta begränsade, stalking är sällan ett prioriterat ärende.

Man klädd i mörkt på mörk gågata

VAD ÄR STALKING?

Stalking innebär olaga förföljelse, någon utsätter en annan person för systematisk och återkommande förföljelse och kartläggning. Stalking kan också handla om att någon tar upprepad och oönskad kontakt med sitt offer och begår handlingar som kan vara skrämmande eller kränkande. Den oönskade kontakten kan utgöras av sms, mail, telefonsamtal men även skickande av försändelser eller vanliga brev.

I vissa fall är förövaren en person som drivs av ett tvångsmässigt behov av att förfölja och smyga sig på sitt offer. I andra fall är stalkern en tidigare make eller partner som söker förnyad kontakt eller medvetet vill skapa rädsla och olust. I de flesta fall är den drabbade en helt vanlig person, men kända personer löper en förhöjd risk att någon gång under sitt liv eller sin karriär bli utsatta för en stalker.

I vanligt språkbruk använder vi oftast det engelska ordet stalking för denna typ av förföljelse, men det finns också ett svenskt ord – stalkning.

ALLA KAN DRABBAS

Stalking är ett stort problem för den drabbade personen. Det påverkar hela tillvaron och skapar rädsla och ångest. Alla som utsatts för systematisk förföljelse – vare sig förövaren är helt okänd eller en tidigare bekant person – kan vittna om det. Oftast är det kvinnor som anmäler att de är utsatta, förföljaren kan exempelvis vara en tidigare partner. Men vår erfarenhet är att stalking egentligen kan drabba i stort sett vem som helst. Det är viktigt att agera så fort som möjligt, chanserna att komma tillrätta med problemet är då större.

Många menar att det i dagsläget saknas effektiv lagstiftning för att bemöta problem med stalking och att polismyndigheterna saknar de resurser som krävs för att hjälpa de som utsätts.

UTSATT FÖR STALKING?

Privatdetektiv.se har omfattande erfarenhet av arbete med att identifiera och konfrontera stalkers. Vi är mycket väl medvetna om det lidande offret utsätts för och tar därför detta problem på största allvar. Om du lever i en situation där du misstänker eller vet att du är utsatt för stalking är det viktigt att du snabbt tar kontakt med oss, våra möjligheter att hjälpa är betydligt bättre än om du väntar och hoppas att problemet ska lösa sig av sig självt, vilket det mycket sällan gör.

Vi använder följande arbetsmetoder för att identifiera stalkers. Lite beroende på vilken typ av stalking det handlar om  kan ett eller flera av dessa metoder komma ifråga

  • Spårning via GPS – Om det finns en misstanke att en specifik person förföljer dig eller t.ex. skadar din egendom kan vi spåra dennes fordon för att se när personen närmar sig ditt hem, det område du befinner dig i eller exempelvis din arbetsplats. Här ingår även larmfunktioner som gör att du blir förvarnad när personen träder in i en s.k. säkerhetszon.
  • Fysisk spaning – Vi kan spana på olika mål för att identifiera stalkers. Sådana mål kan vara din postlåda, din arbetsplats, eller du själv för att se om någon förföljer dig.
  • Mastspårning – Det är möjligt att identifiera vilka SIM-kort som rör sig på ett visst geografiskt område. Genom detta kan man identifiera telefonnummer och därmed personer som rört sig i området. Området är begränsat till ca 400-500 meters radie på de flesta platser.
  • DNA-analys – Ibland skickar stalkers brev, vykort, eller annan form av papper till sina offer. Dessa dokument skall du förvara i en plastpåse och i rumstemperatur. DNA kan extraheras och jämföras med potentiella misstänkta personer.
  • Fingeravtryck – Precis som ovan kan fingeravtryck användas för att jämföras med misstänkta personer. Både fingeravtryck och DNA-insamling kan ske på misstänkta personer utan deras vetskap genom t.ex. spaning. Fingeravtryck eller DNA kan sedan jämföras.
  • IP-loggar –  De flesta använder sin egen dator eller mobiltelefon när de kommunicerar. Vi har rätt metoder för att spåra IP-adresser och se vilka personer som står bakom dessa. Den metoden är lämplig om du t.ex. fått ett mail.
  • Hemliga nummer – Den som ringer dig kan förvisso ringa från “hemligt nummer” eller “dolt nummer”. Men i systemen finns det inga hemliga nummer, vi kan identifiera de nummer som ringer dig.
  • Kontantkort  Kan man ta reda på vem som äger ett kontaktkort? Ja, i praktiken är det inget problem. Det kräver dock att stalkern begått vissa klassiska misstag. Här har vi valt att inte avslöja hur metoden fungerar rent tekniskt.

 

När stalkern indentifierats kan en konfrontation ske. Efter detta upphör ofta problemet , eftersom stalkern vet att hen är påkommen och identifierad. Vid allvarligare fall används den samlade dokumentationen från utredningen för att göra en polisanmälan.

VILL DU VETA MER?

Du kan alltid kontakta oss för en kostnadsfri konsultation där du får möjlighet att beskriva ditt problem. Kontakta oss så berättar vi mer!

RELATERADE LÄNKAR

Spaning och kartläggning

Fingeravtryck

DNA Analys

Spåra & lokalisera

Risk & Säkerhetsanalys

Casebook

Psykiskt instabil kvinna

Under ett flertal år har en familj fått motta sms och brev från en person som de inte vet vem det är. Meddelandena är inte direkt hotfulla, men de tyder på en sjuklig fixering vid familjen. Familjen väljer först att försöka ignorera det hela, eftersom de ändå inte känner sig hotade och angripna. Men gradvis blir denna “uppvaktning” till ett allt större irritationsmoment och upplevs av familjen alltmer som en slags förföljelse och ett intrång i deras privatliv.
Familjen kontaktar oss för att få hjälp. Vår fysiska och tekniska spaning ger snabbt resultat. Den person som stalkat familjen är en kvinna som de för länge sedan haft som granne.
Vi överlämnar hela vår dokumentation till familjen som sedan får avgöra hur och om de vill gå vidare med detta till polisen eller om de först vill testa att be kvinnan sluta.

En kändisfamilj blir stalkad

Kändisar löper en förhöjd risk att bli utsatta för stalking. Ett känt fall är familjen Taube som blev stalkad av en kvinna under en period av 35 år.
Det hela tog sin början 1963 när kvinnan hörde Evert Taube på radio. Hon var övertygad om att Evert var kär i henne och förföljde honom på en mängd olika sätt. Stalkandet flyttade sedan över till Everts fru Astri och sedan till sonen Sven-Bertil. Kvinnan förföljde Sven-Bertil också när han reste utomlands, till Argentina och England. Kulmen på förföljelsen var när kvinnan 1969 brände ned familjen Taubes sommarställe Sjösala.
Kvinnan led av psykisk ohälsa och dömdes till rättspsykiatrisk vård.

Förföljd av sitt ex

En ung kvinna som ett antal månader tidigare gjort slut med sin pojkvän noterar att han förföljer henne, i stort sett dagligen. Han skickar ibland sms och epost där temat är att han anser sig vara orättvist behandlad. Han uttrycker sig ibland på gränsen till hotfullt och syns avogt inställd till att kvinnan tänker skaffa sig en ny pojkvän. Kvinnan ser ofta mannen bevaka henne och följa efter henne när hon åker till sina vänner eller in till stan för att shoppa.
Helt tydligt är kvinnan utsatt för stalking. Mannen använder också den information han samlar in om kvinnans möten med andra i de brev han skickar och ifrågasätter kvinnans omdöme när hon träffar vänner och bekanta av manligt kön.
Den stalking mannen ägnar sig åt innebär en slags kartläggning av kvinnans liv och efterhand skärps också mannens ton mot kvinnan. Hon beslutar sig då för att kontakta oss. Vi utför spaning och konfronterar sedan mannen. Den dokumentation vi överlämnar till kvinnan ger henne dessutom möjlighet att ta ärendet vidare till polisen.

Upptäck flera

Tjänster