Chat with us, powered by LiveChat

Vi utreder Stöld & Svinn

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Svinn och stöld är ett problem i många verksamheter. Vi hjälper dig att bevisa pågående svinn och föreslår åtgärder för att förebygga och stoppa problemet.
Tjänsten hjälper dig i det akuta läget med insamling av bevis och ger dig stöd för det fortsatta arbetet med att minimera risken för fortsatt svinn och stölder från verksamheten.

Stöld & Svinn

STÖLDER & SVINN I BUTIKER OCH RESTAURANG

Olika typer av stölder och svinn medför stora problem i många verksamheter, både i Sverige och utomlands. Stölder från arbetsplatsen, samt andra typer av bedrägligt beteende, beräknas kosta svensk handel omkring 8,1 miljarder kronor per år. Ofta kan stölderna fortgå till följd av bristande intern kontroll och bristande rutiner inom företaget.

KAPITALFÖRLUST TILL FÖLJD AV INTERNA STÖLDER INOM FÖRETAGET

Allra vanligast är det att varor försvinner och tråkigt nog är det ofta en eller flera anställda som stjäl från sin arbetsgivare, kanske i hopp om att stölden är så pass liten att den inte ska märkas. Detta är också den primära inriktningen på våra utredningar om just svinn och stölder på företag.


Då det i de flesta fall är företagets egen personal och/eller tillfällig personal och behovsanställda som ligger bakom stölderna, så krävs det diskreta utredningar för att kartlägga situationen och sedan gå vidare med nödvändiga åtgärder. Det kan även handla om svinn i samband med att varor levereras till företaget. Vi dokumenterar noggrant händelseförloppet samt tar fram bevis för att på så sätt fastställa vem eller vilka som är ansvariga för förlusterna i din verksamhet.


Vårt mål är att hjälpa dig samla information om vart stöldgodset tar vägen, men vi försöker även ge dig en komplett bild av händelseförloppet, inkluderande vilka personer som är eller har varit inblandade i stölderna.

NÄR ÄR DET VÄRT ATT UTREDA?

Om skadorna eller förlusterna överstiger 200 000 svenska kronor så rekommenderar vi att man vänder sig till oss för att få hjälp med en utredning. Det kan handla om stölder i samband med frakt, distribution eller på fabriksnivå och det är viktigt att ta tag i problemet innan det växer sig ännu större.   

SVINN OCH STÖLDER FÖREKOMMER I MÅNGA BRANSCHER

Kanske tittar du på kvartalsrapporten och upptäcker att siffrorna inte går ihop. Din revisor meddelar dig att du köpt in betydligt mer öl än vad du har sålt. Orsaken är svinn.

Några exempel på branscher där man årligen upptäcker omfattande svinn:

  • Bar & restaurang – Förekomsten av svinn inom restaurangbranschen är ett välkänt problem. Orsaken kan vara bartenders som bjuder sina vänner eller restaurangpersonal som låter sina vänner och bekanta  äta gratis.
  • Detaljhandeln –  Stölder från butik kan förekomma även till mindre värden. Detaljhandeln har blivit bättre då man har infört nya digitala rutiner och tätare inventeringar och bättre kassasystem. Dock förekommer det fortfarande stölder.
  • Industrier –  Stölder från bl.a återvinningsstationer är väldigt omfattande, det stjäls koppar och andra ädelmetaller för många miljoner kronor per år.
  • Fabrik & Produktion –  Detta är en väldigt utsatt bransch då stora värden gör det intressant för personer att stjäla från arbetsplatsen. Under åren har vi utrett alltifrån stölder av dyra nötter och bildäck till elektroniska komponenter. 

HUR VI  KAN HJÄLPA DIG OCH DITT FÖRETAG

Vi lyssnar på dig och dina tankar kring problemet och därefter gör vi en analys. Analysen fungerar som underlag för en handlingsplan, där vi lägger upp en strategi för hur arbetet ska fortgå. Nödvändiga åtgärder kan vara att kontrollera vem som har kontakt med vem på arbetsplatsen, vilka personer som vid en viss tidpunkt befann sig på en POI (point of interest), exempelvis arbetsplatsen, en lastzon eller ett varuhus – beroende på den unika situationen.

Vi använder bland annat tekniska hjälpmedel för spårning av last eller en specifik produkt. Övriga tekniska hjälpmedel innefattar (men är inte begränsade till) mobiltrafik för att identifiera personer i närområdet, inhämtning av datalistor/telefonlistor, dold kameraövervakning samt andra metoder för att på bästa och mest effektiva sätt komma till rätta med problemet.  

Privatdetektiv.se utför även tjänster som provköp, kontrollköp och utredningar om kundupplevelser.
Läs mer om våra kontrolltjänster här

HUR KAN MITT FÖRETAG FÖRHINDRA STÖLD OCH SVINN?

Vi föreslår nya rutiner för att förhindra stölder från arbetsplatsen. Beroende på ert företags storlek och vad ni säljer gör vi en anpassad plan och bygger upp nya rutiner kring hela er anläggning. Nya rutiner kan vara hur gods skall lastas av och hur leveranskontroll skall ske, men det kan också vara att man skapar passerkort för att se hur olika personer rör sig samt att logga tider för olika händelser.

Vi kan även hjälpa dig att göra kontroller av din personal för att förhindra framtida problem. Vi kan föreslå anläggandet av en personalparkering utanför företagets grindar eller instruera hur man kan gå tillväga för att installera ett passersystem. Det finns många möjliga åtgärder att vidta. Vi kan ge råd och tips om dessa och informera om hur man som företagsägare kan genomföra olika åtgärder.

METODER

  • Dold kameraövervakning – Vi installerar dold kameraövervakning på till exempel lager, i lastzoner samt i andra relevanta utrymmen för att dokumentera de misstänkta aktiviteterna. Dold kameraövervakning är en vanlig metod för att säkra bevismaterial som sedan kan användas vid åtal.
  • Spårning av gods – Vi har möjlighet att installera spårningschip i gods som vi misstänker kommer vara intressant för förövaren eller förövarna. På detta sätt kan man följa exempelvis en hel pall, eller enskild produkt till “slutkunden” eller hälaren.
  • Brottsprovokation – Polisen får inte använda brottsprovokation i Sverige, men det får vi. Vi kan använda brottsprovokation i syfte att undersöka om personal är villig att t.ex. sälja oss material “under bordet”, utan arbetsgivarens kännedom. Vi kan agera potentiella köpare av material och dokumentera händelseförloppet med dold kamera.
  • Vi använder oss även av andra spaningsmetoder som vi väljer att inte gå närmare in på i denna text, men när du kontaktar oss anpassar vi utredningen efter ditt behov.

 

VILL DU VETA MER?

Du kan alltid kontakta oss för en kostnadsfri konsultation där du får möjlighet att beskriva ditt problem. Kontakta oss så berättar vi mer!

RELATERADE LÄNKAR

Rapport från Svensk handel

Kontrollköp hjälper dig att minska stöld och svinn i din verksamhet

Patent & registreringsverket, registrera varumärke Här kan du registrera ditt varumärke.

Tjänster för att förbättra kundupplevelsen

Casebook

Periodanställda stal för 500 000 svenska kronor

December är en månad då många handelsföretag tar in periodanställda för att hjälpa till i verksamheten under julruschen. Ett företag kontaktade oss då de misstänkte att det fanns någon som stal varor från deras varuhus. Vi genomförde dold kameraövervakning i varuhuset och spårade det gods som lämnade lagret. Vi kunde snabbt konstatera att ett flertal anställda stal och att varor för över 500 000 kronor hade försvunnit. Fyra periodanställda blev avskedade och det ledde sedan till åtal. Vi hjälpte sedan företaget att införa nya rutiner för leveranskontroll och lagerhantering. Företaget har sedan detta inte haft några problem.

Stal för 6 miljoner från företaget - utan misstankar under flera år

Vi arbetade med ett kommunalt återvinningsföretag som misstänkte att deras personal stal koppar och andra föremål från arbetsplatsen. Vi gjorde spaningar, följde paketen med ett spårningschip och videoövervakning och upptäckte att det var 16 personer som stal från sin arbetsplats, 12 av dessa personer blev anmälda och åtalade. Det visade sig att det stulna godset hade ett sammanlagt värde på 6 miljoner kronor. För att förhindra att detta skulle ske igen införde vårt säkerhetsteam nya säkerhetsrutiner tillsammans med styrelsen för att eliminera problemet.

Personal stal pengar från färja mellan Sverige och Finland

Vi blev kontaktade av ett företag som driver färjor som går mellan Sverige och Finland. De hade stora problem med att pengar försvann och trodde även att pengar inte blev registrerade i kassan när kunden betalade kontant. Genom att märka sedlar och installera dold kameraövervakning i kassan kunde vi bevisa att den anställda hade begått brottet och gjort det under en lång tid. Detta ledde till avsked och åtal.

Upptäck flera

Tjänster