Just nu genomför vi förbättringar uppdateringar av denna denna webbplats och störningar kan därför förekomma.

Sekretesspolicy

Tystnadsplikt & Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Alla våra medarbetare arbetar under avtal om tystnadsplikt. När du anlitar oss får du alltid utförlig information om vår sekretesspolicy. Du kan känna dig trygg när du anlitar oss. Vi är måna om att all klienthantering sker i säker miljö och aldrig blir tillgänglig för tredje part. Av denna anledning har vi också beslutat att inte hantera ärenden på plattformar som t.ex. Facebook, Instagram eller andra kanaler som möjliggör avlyssning av tredje part.

Det är mycket viktigt för oss att skydda dina personuppgifter. Alla personuppgifter som du lämnar till oss lagras på säkra servrar och vi tillämpar robusta processer för att skydda dem mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, ändringar, avslöjanden eller förstöring.

Strikt tystnadsplikt

Vår tystnadsplikt är omfattande och syftar till att den informationen du delar med oss eller den informationen vi delar med dig stannar mellan oss. Det innebär att vi inte sprider, delar eller delger någon annan part information om ett ärende förutom beställaren/klienten personligen. Vi delar heller inte med oss information till någon myndighet angående våra klienter, exempelvis utredningar, kontaktuppgifter eller annat. Det finns dock vissa undantag.

Undantagsregler

§1 – Sexuella övergrepp mot barn

Om våra utredare (t. ex. IT-forensiska teamet) finner pågående brott eller begångna brott mot barn eller förekomst av barnpornografiskt innehåll på hårddiskar, mobiltelefoner eller andra digitala enheter så är vi skyldiga att vidta åtgärder och göra en polisanmälan.

§2 – Terrorism

Om våra utredare (t. ex. IT- eller forensiska teamet) finner belägg/bevis för begångna terroristbrott eller planering/sponsring eller främjande av ett terrorattentat eller dylikt är vi skyldiga att vidta åtgärder och göra en polisanmälan.

Skyddade servrar

Vi har vidtagit omfattande åtgärder för att juridiskt sett skydda och placera servrar på geografiska platser där det i princip är omöjligt för någon svensk myndighet att utföra tvångsåtgärder för att ta del av klientinformation, ärendehantering eller tekniska loggar.