Chat with us, powered by LiveChat

Just nu genomför vi förbättringar uppdateringar av denna denna webbplats och störningar kan därför förekomma.

Viktig information

Unika arbetsmetoder leder till resultat

Unika arbetsmetoder leder till resultat

När vi blir anlitade för ett uppdrag finns det oftast olika vägar att tillgå och olika arbetsmetoder att tillämpa för att uppnå ett resultat. Vilka utredningsmetoder vi väljer att arbeta med bestäms av olika faktorer – dels vilka möjligheter som finns, men också vilken budget vi har att röra oss med. Vår ambition är att alltid tillämpa den arbetsmetod som är den mest kostnadseffektiva. Kostnadseffektivitet är helt enkelt hur mycket resurser som går åt för att uppnå ett visst mål. I vårt fall när vi arbetar med utredningar så ingår även en beräkning av hur fort ett resultat kan levereras. I stora drag betyder detta att en utredningsmetod som uppfattas som “dyrare” i timkostnad ändå är den utredningsmetod som är den mest kostnadseffektiva om man tar hänsyn till att resultat nås efter ett mindre antal timmar. Det är alltså inte självklart att en billigare metod är den kostnadseffektivaste metoden.
 
I många fall har vi klarat utredningar under några timmar till en fast kostnad –  andra aktörer har behövt dagar eller veckor för liknande ärenden. Orsaken? Vårt tekniska övertag!

Sambandet utredare och arbetsmetoder

Vi har dokumenterat mycket goda resultat i våra utredningar och vårt säkerhetsarbete. Medarbetarna är en del av förklaringen, arbetsmetoderna en annan. Dessa båda hänger givetvis också samman. All vår personal är handplockad. Deras kompetens formar arbetsmetoder som visar sig leda till bra resultat. Vi har personal som arbetar in-door med planeringen av ett ärende, deras uppgifter är att gräva fram information, söka i register och databaser och samordna med olika delar av företagets kompetenser. De är hjärtat i vår verksamhet, de ser till att verksamhetens alla delar kuggar i varandra och att allt utvärderas och analyseras och trimmas för att göra nästa utredning ytterligare ett strå vassare.

Det tekniska övertaget

Som ett renodlat underrättelseföretag räcker det inte med att köpa in kameror och spana på folk på stan. Det tekniska övertaget innebär att vi har resurser och den unika teknik som inte erbjuds på annat håll för att extrahera och få tillgång till information. Vi pratar inte om några offentliga register, vi pratar inte om att söka på hitta.se eller andra sajter. Vi pratar om en unik teknologisk tillgång som gör oss ensamma om att kunna föra de mest komplexa utredningarna i mål. Begränsade tekniska resurser är aldrig ett hinder för oss i vårt arbete med ditt ärende.

Vi guidar dig rätt

När du kontaktar oss och berättar eller skriver mer om ditt ärende gör vi alltid en översyn och presenterar förslag på vilken arbetsmetod som är bäst för just din utredning.