Chat with us, powered by LiveChat

Varför anlitar företag privatdetektiver?

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

En privatdetektiv med brett kunnande kan tillföra stort värde till ditt företag vad gäller säkerhet, underrättelseinformation analys och eventuella bevis. Privatdetektiv.se kan bli din bästa medspelare och både ge stöd och analys, hjälpa i besvärliga situationer samt föreslå förändringar och förbättringar i din organisation eller verksamhet. Vi kan agera både förebyggande och direkt i de situationer som uppkommit.

NYTTAN MED ETT SAMARBETE

Alltfler företag och andra verksamheter samarbetar med privatdetektiver och privatutredare. Vi kan vara behjälpliga vid internutredningar och utföra bevisinsamling i alla situationer där det finns misstanke om brott eller oegentligheter. Det kan handla om misstanke om stöld eller förskingring, personal som beter sig illojalt mot företaget och verksamheten eller personal som sjukskriver sig utan anledning.
Ibland finns det starka misstankar mot vissa anställda, men processen att få en anställd avskedad kan vara både lång och svår. Om företaget gör rätt från början och samlar in bevis mot de aktuella personerna blir processen framåt betydlig enklare. En anställd som kan avskedas med rejäla bevis som grund innebär en besparing för företaget

Vårt arbete som privatdetektiver innebär också att vi kan ta fram underrättelseinformation om konkurrenter och marknader. Vi kan genomföra risk- och säkerhetsanalyser för att förebygga situationer där företaget, dess IT-struktur eller dess ledning riskerar utsättas för hot och utpressning. Givetvis kan vi också anlitas för att utföra noggranna och djupa bakgrundskontroller eller för att ansvara för granskning av andra företag (Due Diligence) i samband med köp eller samarbete.

BEVISINSAMLING

En privatdetektiv kan i alla lägen agera förebyggande och se till att företaget slipper obehagliga överraskningar. Vi har möjlighet att agera i alla situationer där företaget behöver bevis mot anställda eller där bevisinsamling krävs för att kunna agera mot sådant som påverkar drift och verksamhet.
Vi dokumenterar händelseförlopp med hjälp av fysisk och teknisk spaning, kameraövervakning kan ibland vara en användbar metod.

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för att få mer information om ditt problem, vi erbjuder en kostnadsfri konsultation där du kan förklara ditt problem för oss.

Upptäck flera

Tjänster